Register odborne spôsobilých osôb

 

V registri odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBA".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 251081. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
1663 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov ˇˇLubica Leváková 30.09.2009 Veličná 79, RUVZDK
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo Žňavová Beáta 01.01.2015 Tolstého 1/525, Lučenec RUVZZV
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s akútne toxickými látkami a zmesami Žúborová Viera 05.10.2012 Ku Zvonici 16/287, 010 03 Žilina RUVZZA
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žúborová Monika 01.01.2006 Varšavská , 13 RUVZKE
A/2008/605 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Žúbor Ondrej 06.03.2008 , Belá RUVZPB
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žóková Alžbeta 01.01.2007 Kechnec 200 044 58 Kechnec , 200 RUVZKE
PP 885/2005 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žófia Budziňáková 14.06.2005 Rázusova 2673/5, Poprad RUVZPP
A/2011/306 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žáčiková Zuzana 02.03.2011 , Bolešov RUVZPB
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žársky Peter 01.01.2010 Havanská Košice, 9 RUVZKE
A/2015/1716 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žárska Lucia 23.09.2015 , Lednické Rovne RUVZPB
A/2008/00254 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Žárska Júlia 23.01.2008 , Púchov RUVZPB
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žáková Lucia 01.01.2013 Hlinku 36/2317, Zvolen RUVZZV
A/2012/1149 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žáková Daniela 18.06.2012 RUVZPB
A/2010/1430 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žákechová Mária 29.06.2010 , Dubnica nad Váhom RUVZPB
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Žák Ján 01.01.2007 Idanská , 19 RUVZKE
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žák Jiří 01.01.2014 Zd. Nejedlého 20 , Levice RUVZLV
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Žák Jiří 01.01.2014 Zd. Nejedlého 20 , Levice RUVZLV
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žužová Vlasta 01.01.2018 Rybárska 33/1582, Sliač RUVZZV
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žužová Monika 01.01.2018 Rybárska 33/1582, Sliač RUVZZV
B/2013/04324 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žužičová Zuzana 14.10.2013 Devínske Jazero 17/A Bratislava, RUVZTN
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žuľová Viera 01.01.2007 Repná Košice, 42 RUVZKE
BJ/2017/197 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žurbejová Miroslava 20.04.2017 Wolkerova 9, Bardejov RUVZBJ
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo Žuravlov Marek 01.01.2007 Hemerkova Košice, 6 RUVZKE
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Župová Zdenka 01.01.2009 Skladná 333, Nižná Myšľa RUVZKE
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo Župová Alena 01.01.2009 053 40 Slovinky 262 262, Slovinky RUVZKE
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Župa Anton 01.01.2007 Clementisova , 6 RUVZKE
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žulová Natália 01.01.2009 Postupimská Košice, 6 RUVZKE
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žuhovská Beáta 01.01.2006 Košice Polárna 20 Košice, 20 RUVZKE
I/2017/00283 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žufková Zuzana 07.03.2017 Jastrabá 138 Jastrabá, 138 RUVZZH
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žuffová Andrea 01.01.2008 Zemplínske Kopčany 45 072 17 Zemplínske Kopčany , 45 RUVZKE
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žuchovská Dana 01.01.2012 Sielnica 215, Sliač RUVZZV
B/2010/02231 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žucha Ján 02.12.2010 Turany Komenského 17 17, Turany RUVZZH
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žubrietovská Adriána 01.01.2017 Hlinku 15/905, Detva RUVZZV
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žubretovská Denisa 01.01.2012 Holcov Majer 914, Očová RUVZZV
A/2017/2376 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žovincová Ingrid 29.11.2017 , Ilava RUVZPB
A/2011/02433 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žonin Marcel 26.10.2011 Lekárovce 143 , Lekárovce RUVZMI
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody Žonin Juraj 01.01.2010 044 61 Zlatá Idka , RUVZKE
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žolčák Tomáš 01.01.2010 Čínska Košice, 13 RUVZKE
BJ/2017/24 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žolták Jozef 07.03.2017 Jiráskova 4/175, Bardejov RUVZBJ
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žolnír Ján 01.01.2010 Mikoviniho Košice, 38 RUVZKE
A/2014/1579 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žojcová Vladimíra 08.10.2014 , Považská Bystrica RUVZPB
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žofčáková Lucia 01.01.2010 Amurská Košice, 7 RUVZKE
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žofčáková Jirina 01.01.2008 Ipeľská Košice, 6 RUVZKE
BJ/2014/32-4 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žofčinová Anna 15.01.2014 Hervartov, 19 RUVZBJ
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Žofie Dobrovičová 01.01.2010 Machova, Bratislava 33 RUVZBA
2009/01686-21/BB5/Ha Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žofia Žilková 30.07.2009 Komenského 3, Lipany RUVZPO
2009/01686-21/BB5/Ha Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Žofia Žilková 30.07.2009 Komenského 3, 08271 Lipany RUVZPO
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žofia Švecová 01.01.2017 Dlhá 95/53 , Kalná nad Hronom RUVZLV
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Žofia Švecová 01.01.2017 Dlhá 95/53 , Kalná nad Hronom RUVZLV
B/2013/01849-HV/7486 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žofia Šipošová 04.11.2013 M.R.Štefánika 41/1, Prievidza RUVZPD