Register odborne spôsobilých osôb

 

V registry odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBB".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 245775. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
RÚVZMT/SOS/3008/7581/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Kostrab Michal 13.12.2023 M.R.Štefánika 74, 036 01 Martin RUVZMT
RÚVZMT/SOS/3010/7577/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Hozáková Monika 13.12.2023 J. Š. Šikuru 5, 036 08 Martin RUVZMT
RÚVZMT/SOS/3011/7583/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Kulichová Andrea 13.12.2023 Rumunskej armády 2/62, 036 01 Martin RUVZMT
RÚVZMT/SOS/3018/7585/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Svorníková Slávka 13.12.2023 Žabokreky 325, 038 40 Žabokreky RUVZMT
RÚVZMT/SOS/3019/7587/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Timková Jana 13.12.2023 Žabokreky 277, 038 40 Žabokreky RUVZMT
RÚVZMT/SOS/3020/7589/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Varmusová Zuzana 13.12.2023 Horná Štubňa 394, 038 46 Horná Štubňa RUVZMT
RÚVZMT/SOS/3027/7579/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Jakubcová Alžbeta 13.12.2023 Kozmonautov 3957/23, 036 01 Martin RUVZMT
RÚVZMT/SOS/3143/7591/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Jesenský Peter 13.12.2023 Žabokreky , Žabokreky 125, 038 40 RUVZMT
RÚVZGA/350/1452/8618/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Daniela Verešová 27.11.2023 Mlynská, 471, 951 31 RUVZGA
RÚVZGA/350/1476/8620/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Marcela Szabóová 27.11.2023 Nová, 13/1098, 925 22 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/1740/8603/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Annamária Panyik 27.11.2023 Matúškovo, /777, 92501 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/1741/8605/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Judita Szerencsésová 27.11.2023 Železničiarska, 22/1422, 92401 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/1742/8607/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Patrik Šipoš 27.11.2023 Vážska, 33/1871, 92601 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/1743/8610/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Anna Szecsényiová 27.11.2023 Nešporova, 1/1007, 92701 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/1744/8613/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Viktória Lulovičová 27.11.2023 Mierová, 33/1435, 92401 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/1745/8615/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Nataša Tésiová 27.11.2023 Hlavná, 47/348, 92523 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/1746/8626/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Martin Kintler 27.11.2023 Burgondia, 1/72, 92505 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/1747/8628/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Jozef Baláž 27.11.2023 Mokrance, 2/112, 04501 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/1748/8630/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Diana Tonhajzerová 27.11.2023 Holubyho, /53, 90201 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/1749/8633/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Štefan Ujházy 27.11.2023 Mierová, 71/1449, 92401 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/1751/8635/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Denisa Csepreghyová Kvardová 27.11.2023 /93, 92592 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/1752/8637/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Helga Ladicsová 27.11.2023 Ružový rad, /19, 94110 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/1753/8639/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Simona Motyčková 27.11.2023 /155, 92562 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/1754/8641/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Štefan Fülöp 27.11.2023 Dunajská, 30/678, 93005 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/1787/8622/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Andrea Glofáková 27.11.2023 Puškinova, 7/697, 92401 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/1788/8624/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Olha Skaletska 27.11.2023 Železničiarska, 1427/60, 92401 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/1795/8705/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Jozef Hubinský 27.11.2023 Hlohovecká /346, 95607 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/1876/8654/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Lucia Červeňáková 27.11.2023 Vodárenská, 7/330, 92401 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/1877/8655/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Zuzana Erdélyiová 27.11.2023 krátka, 1151, 92532 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/1878/8656/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Žaneta Nagyová 27.11.2023 Štefana Majora, 521, 92522 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/1879/8657/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Annamária Takácsová 27.11.2023 Mostná ulica, 601, 93021 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/1880/8658/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Simona Hájková 27.11.2023 1. mája, 69/91, 90101 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/1881/8659/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Marta Majzúnová 27.11.2023 Láb, 533, 90067 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/1882/8660/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Katarína Jáchymová 27.11.2023 Nová, 54/683, 90089 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/1883/8661/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Péter Virágh 27.11.2023 Baka, 231, 93004 RUVZGA
RÚVZNR/PR/2806/14722/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Angéla Lyubcsák 27.11.2023 Tr. A. Hlinku, 6/611, 949 01 RUVZNR
RÚVZNR/PR/2839/14727/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Iveta Halamová 27.11.2023 Nábrežie mládeže, /53, 94901 RUVZNR
RÚVZNR/PR/2901/14731/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Mária Halamčáková 27.11.2023 Čab, /166, 95124 RUVZNR
RÚVZNR/PR/2906/14737/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Erika Ištokovičová 27.11.2023 Borzagoš, /1917, 95131 RUVZNR
RÚVZNR/PR/2908/14739/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Timea Kubicová 27.11.2023 Narcisová, 7/1946, 92705 RUVZNR
RÚVZTN/ÚRHaGTSÚ-S/4663/21472/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe kozmetických výrobkov Natália Holúbková 27.11.2023 Veľkomoravská, 34/2165, 91105 RUVZTN
RÚVZTN/ÚRHaGTSÚ-S/4664/21473/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe kozmetických výrobkov Dominika Staník Hojsíková 27.11.2023 Inovecká, 68/1151, 91101 RUVZTN
RÚVZZH/URHA/1874/7200/2023 na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo Maroš Šarközi 27.11.2023 M. Chrásteka, 23/511, 965 01 RUVZZH
RÚVZZH/URHA/1906/7227/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Lucia Ihradská 27.11.2023 Hviezdoslavova 30/281 RUVZZH
ÚVZSR/OOD-OS/11469/38633/2023 na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva. Roman Tverdola 27.11.2023 Štúrova, 58, 919 04 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/12465/38501/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri veterinárnej rádiodiagnostike MVDr. Ján Bukovinský 27.11.2023 Hájnická, 51/206, 96231 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/12517/38505/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva MUDr. Andrea Kožíková 27.11.2023 Gen. Svobodu, 9/683, 08901 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/12523/38555/2023 používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva MDDr. Katarína Gago 27.11.2023 Dedovec, 406/1888, 01701 UVZSR
RÚVZNZ/ÚRHaGTSÚ/1616/6482/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Marek Fránik 24.11.2023 Štefánikova 42/1756, 94301 RUVZNZ
RÚVZPB/OHVBPKV/1418/9653/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Šárka Palková 24.11.2023 Rozkvet, 157/2075, 01701 RUVZPB