Register odborne spôsobilých osôb

 

V registri odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBA".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 251081. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
664/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Yana Kravets 14.05.2024 RUVZDK
RÚVZCA/OHVBPKV/1589/5251/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Zdenka Urbaníková 14.05.2024 Markovská, /543, 01332 RUVZCA
RÚVZCA/OHVBPKV/1590/5249/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Miriam Krkošková 14.05.2024 Milošova, /3019, 02201 RUVZCA
RÚVZCA/OHVBPKV/1591/5248/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Jana Podroužková 14.05.2024 Janka Kráľa, /2597/18, 02201 RUVZCA
RÚVZCA/OHVBPKV/1592/5239/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Adela Pečarková 14.05.2024 Oščadnica, /741, 02301 RUVZCA
RÚVZCA/OHVBPKV/1595/5250/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Kamil Konečný 14.05.2024 Dlhé Pole, /1200, 01332 RUVZCA
RÚVZCA/OHVBPKV/1625/5237/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Jana Gašperáková 14.05.2024 Okružná, /154/60, 02204 RUVZCA
RÚVZDK/OHVBPKV/759/3029/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Veronika Vnučáková 14.05.2024 Oravské Veselé, /218, 02962 RUVZDK
RÚVZDK/OHVBPKV/760/3030/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Laura Stašáková 14.05.2024 Oravské Veselé, /885, 02962 RUVZDK
107/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Nina Pindiaková 13.05.2024 Ťapešovo, /129, 02951 RUVZDK
RÚVZDK/OHVBPKV/511/3044/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Jana Šubjáková 13.05.2024 Oravské Veselé, /149, 02962 RUVZDK
RÚVZDK/OHVBPKV/643/3041/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Milada Rumlová 13.05.2024 Vladina, 64/713, 02744 RUVZDK
RÚVZDK/OHVBPKV/654/3032/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Zuzana Jagnešáková 13.05.2024 Hlavná, 343/651, 02944 RUVZDK
RÚVZDK/OHVBPKV/656/3040/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Daniela Števuliaková 13.05.2024 Vitanová, /302, 02712 RUVZDK
RÚVZDK/OHVBPKV/659/3028/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Erika Belopotočanová 13.05.2024 Roháčska, 99/131, 02732 RUVZDK
RÚVZDK/OHVBPKV/663/3051/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Veronika Skurčáková 13.05.2024 Grúňanská, /987/61, 02944 RUVZDK
RÚVZDK/OHVBPKV/665/3033/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Erik Klocháň 13.05.2024 Radová, /339, 02732 RUVZDK
RÚVZDK/OHVBPKV/680/3046/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Zdenka Kapinová 13.05.2024 Malatiná, /331, 02601 RUVZDK
RÚVZDK/OHVBPKV/681/3037/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Viera Ogurková 13.05.2024 Rabčice, /461, 02945 RUVZDK
RÚVZDK/OHVBPKV/693/3031/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Mária Nogová 13.05.2024 Michalská časť, /24, 02712 RUVZDK
RÚVZDK/OHVBPKV/735/3027/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Jana Suľová 13.05.2024 Rabčice, , 02945 RUVZDK
RÚVZDK/OHVBPKV/755/3034/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Halyna Hondorchyn 13.05.2024 Zverovka, , 02732 RUVZDK
RÚVZDK/OHVBPKV/758/3053/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Dominika Grebáčová 13.05.2024 Lesnícka ulica, 27/220, 02956 RUVZDK
RÚVZDK/OHVBPKV/761/3042/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Agáta Dudová 13.05.2024 Západ, 1/1053, 02801 RUVZDK
RÚVZDK/OHVBPKV/762/3035/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Pavol Repka 13.05.2024 /37, 05991 RUVZDK
RÚVZDK/OHVBPKV/772/3049/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Marek Chrenek 13.05.2024 Hlavná, /104/109, 02801 RUVZDK
RÚVZDK/OHVBPKV/773/3047/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Mário Spišiak 13.05.2024 Medvedzie, /123-10/80, 02744 RUVZDK
RÚVZDK/OHVBPKV/818/3036/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Dominik Lešňovský 13.05.2024 Nová bobrovská, 4/48, 02943 RUVZDK
RÚVZGA/OHVBPKV/871/3882/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Tetiana Klyshkan 13.05.2024 Mudrochova, /2, 83106 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/872/3883/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Tetiana Zaikyna 13.05.2024 Vajanského, 6/1156, 90301 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/873/3884/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Andrea Siváková 13.05.2024 Pilářska 123/2 , 190 15 Praha RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/874/3885/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Ildikó Šárkőziová 13.05.2024 Hlavná, 130/1353, 92523 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/875/3886/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Monika Kronbergerová 13.05.2024 Bratislavská, 4/429, 01841 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/877/3887/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Sofia Lehotová 13.05.2024 Hlavná ulica, 15/241, 91942 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/878/3889/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Ing. Michal Szabo 13.05.2024 Majcichov, /55, 91922 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/879/3890/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Banchuk Liudmyla 13.05.2024 Krutohorna, Bila Cerkva , 091 17 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/880/3891/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Michaela Kondlová 13.05.2024 Hlavný dvor, 14/897, 90025 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/881/3892/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Helena Ondrejčínová 13.05.2024 Hlavná, 69A/676, 90044 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/882/3893/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Juliana Kastlová 13.05.2024 Cintorínska, 26/311, 90024 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/883/3894/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Mária Bežuchová 13.05.2024 Šalgočka, /32, 92554 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/884/3895/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Jarka Mercsak 13.05.2024 /37, 92509 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/885/3896/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Monika Varga 13.05.2024 Tomášikovo, /399, 92504 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/886/3897/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Judita Vinczeová 13.05.2024 /261, 92591 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/887/3898/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Ružena Múčková Augustínová 13.05.2024 Trhová, 34/1426, 92523 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/889/3899/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Renáta Elena Matuszová 13.05.2024 Neded, /520, 92585 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/890/3900/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Andrea Szécsényiová 13.05.2024 Vlčany, /1497, 92584 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/892/3901/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Maryna Soloviova 13.05.2024 Bratislavská, /23, 90301 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/893/3902/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Iveta Šoporová 13.05.2024 Jácová, 1/820, 92553 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/894/3903/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Janka Hornáková 13.05.2024 /102, 92554 RUVZGA
RÚVZGA/OHVBPKV/895/3904/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Viera Koberčíková 13.05.2024 /264, 92554 RUVZGA