Register odborne spôsobilých osôb

 

V registri odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBA".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 251081. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Vaľková Renáta 01.01.2009 ˇ044 42 Košické Olšany 98 Košické Olšany, 98 RUVZKE
2022/05192-03/C.114 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Matej Halčák 16.12.2022 župčany 346, župčany 346, 08001 RUVZPO
873/2018 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ľubica Hroncová 02.10.2018 železničná 60, Tomášovce RUVZLC
751 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anna Hrašková 20.06.2022 žaškov Matúšovská 525, RUVZDK
1724 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ľuba Kurnotová 26.10.2016 žaškov 401, RUVZDK
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Horváthová 01.01.2008 Žírovce 8, Herľany RUVZKE
2018/00119-CZO Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Patrik Bertoš 27.07.2018 Žírovce 35, Herľany RUVZKE
2016/02310-CZO Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Veronika Rusnáková 27.04.2016 Žírovce 11, Bidovce RUVZKE
2007 / 003576 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Marta FURMANOVÁ 27.11.2007 Žíp 49, Bátka RUVZRS
A/2018/01488 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Szilárd Sebők 18.10.2018 Žíp 2, Bátka RUVZRS
461 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anita Bartalová 03.03.2017 Žémbék 941 31 Dvory nad Žitavou, 1630/39, RUVZNZ
A/2014/01771 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Peter IVORA 01.10.2014 Žánovská 8/4884, Rimavská Sobota RUVZRS
A/2020/00205 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Filip KATRENIAK 12.03.2020 Žánovská 4643/7, Rimavská Sobota RUVZRS
A/2015/00683 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Róbert Greksa 26.05.2015 Žánovská 4533/16, Rimavská Sobota RUVZRS
A/2954/2021 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie František Tóth 14.09.2021 Žánovská 27/4695, Rimavská Sobota RUVZBB
2010 / 02998 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Miroslava BARTOVÁ 30.11.2010 Žánovská 22/138, Rimavská Sobota RUVZRS
RÚVZPO/OHVBPKV/592/2345/2024 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Mgr. Alena Kaščáková 17.01.2024 Župčany, 572, 080 01 RUVZPO
ÚVZSR/OOD-OS/3611/12551/2023 na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva MDDr. Ivana Štoffová 19.04.2023 Župčany, 484, 080 01 UVZSR
BJ/2017/306 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Vysoká Veronika 26.09.2017 Župčany, 252 RUVZBJ
2009/00766-03/BB5/Ha Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Terézia Germušková 22.05.2009 Župčany 8, Župčany 8, 08001 RUVZPO
2009/00766-03/BB5/Ha Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Terézia Germušková 22.05.2009 Župčany 8 Župčany , 8 RUVZPO
2010/02383-07/BB5/Ha Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Kľagová 19.11.2010 Župčany 79, Prešov RUVZPO
2010/02383-07/BB5/Ha Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Mária Kľagová 19.11.2010 Župčany 79, 08001 Prešov RUVZPO
2007/01296-14/BB5/Ja Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Jozef Zlatohlavý 08.06.2007 Župčany 77, Župčany 77, 08001 RUVZPO
2007/01296-14/BB5/Ja Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jozef Zlatohlavý 08.06.2007 Župčany 77 Župčany , 77 RUVZPO
2017/03704-03/C.114 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Zuzana Zlatohlavá 08.11.2017 Župčany 75 , Župčany 75, 08001 RUVZPO
2017/03704-03/C.114 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Zlatohlavá 08.11.2017 Župčany 75 Župčany , 75 RUVZPO
02276/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lukáš Zlatohlavý 18.12.2019 Župčany 74, 080 01 Prešov RUVZGA
2007/00444-28/BB5 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Jana Madziková 07.02.2007 Župčany 67, Župčany 67, 08001 RUVZPO
2007/00444-28/BB5 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jana Madziková 07.02.2007 Župčany 67 Župčany , 67 RUVZPO
2016/03419-04/C.114 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Natália Madziková 19.12.2018 Župčany 67 , Župčany 67, 08001 RUVZPO
2016/03419-04/C.114 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Natália Madziková 19.12.2018 Župčany 67 Župčany , 67 RUVZPO
2022/03183-03/C.114 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Štefan Karkuš 01.04.2022 Župčany 64, 08001 Župčany RUVZPO
2014/01957-03/C.114 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Mgr. Róbert Germuška 07.10.2014 Župčany 61, Župčany 61, 08001 RUVZPO
2014/01957-03/C.114 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Róbert Germuška 07.10.2014 Župčany 61 Župčany , 61 RUVZPO
2022/04856-03/C.114 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Beáta Vachalová 07.10.2022 Župčany 600, 08001 Prešov RUVZPO
2022/03054-03/C.114 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Mgr. Peter Kaščák 01.04.2022 Župčany 572, 08001 Župčany RUVZPO
RÚVZKE/OHZP/7778/27917/2022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo Tamara Jačišinová 15.12.2022 Župčany 535, 080 01 Župčany RUVZKE
2022/03743-02/C.114 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Ivona Schvarcová 28.04.2022 Župčany 534, 08001 Prešov RUVZPO
2019/02059-04/C.114 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Katarína Ivančová 03.06.2019 Župčany 469, 08001 Prešov RUVZPO
2015/01069-03/C.114 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Veronika Ondušová 07.05.2015 Župčany 45, Prešov RUVZPO
2015/01069-03/C.114 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Veronika Ondušová 07.05.2015 Župčany 45, 08222 Prešov RUVZPO
2017/03473-03/C.114 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Ján Kačmarik 10.10.2017 Župčany 444 , Župčany 444, 08001 RUVZPO
2017/03473-03/C.114 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ján Kačmarik 10.10.2017 Župčany 444 Župčany , 444 RUVZPO
2013/0604-04/C.114 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Pavol Hostovičák 22.04.2013 Župčany 394 , Župčany 394, 08001 RUVZPO
2013/0604-04/C.114 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Pavol Hostovičák 22.04.2013 Župčany 394 Župčany , 394 RUVZPO
2015/01732-04/C.114 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Peter Ondria 14.09.2015 Župčany 393, Župčany 393, 08001 RUVZPO
2010/01663-09/BB5/Ha Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Viera Ondriova 28.06.2010 Župčany 393, Prešov RUVZPO
2010/01663-09/BB5/Ha Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Viera Ondriova 28.06.2010 Župčany 393, 08001 Prešov RUVZPO
2015/01732-04/C.114 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Peter Ondria 14.09.2015 Župčany 393 Župčany , 393 RUVZPO