Register odborne spôsobilých osôb

 

V registry odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBB".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 245775. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
ÚVZSR/OOD-OS/12060/37497/2023 uznanie odbornej spôsobilosti získanej v cudzine (podľa § 49 Zákona 87/2018 Z.z) vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia Zuzana Pašková 20.11.2023 Sartoriova 32/4 , 16900 UVZSR
RÚVZBB/OHŽPaZ/2985/12471/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória prevádzkovanie pohrebnej služby Ing. Ján Snopko 22.11.2023 Priechod, /255, 97611 RUVZBB
RÚVZBB/OHŽPaZ/3116/12509/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória prevádzkovanie pohrebnej služby Adriana Hanesovská 22.11.2023 Ivana Krasku 8/1121, 05001 RUVZBB
RÚVZKE/OHŽPaZ/9688/23511/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória prevádzkovanie pohrebnej služby Martin Ducár 08.11.2023 Polesná 30, 04018 RUVZKE
RÚVZNR/PR/2923/13591/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória prevádzkovanie pohrebnej služby Edita Strížová 03.11.2023 Janka Kráľa, 10, 94301 RUVZNR
RÚVZNR/PR/2924/13592/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória prevádzkovanie pohrebnej služby Alexander Kocsis 03.11.2023 Tešedíkovo, 1329, 925 82 RUVZNR
RÚVZTN/OHŽPaZ/4465/20647/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória prevádzkovanie pohrebnej služby Ing. Tomáš Vaňo 14.11.2023 Kňažské, 19/520, 91105 RUVZTN
RÚVZBB/OHŽPaZ/2992/12474/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória prevádzkovanie pohrebiska Ing. Ján Snopko 22.11.2023 Priechod, /255, 97611 RUVZBB
RÚVZBB/OHŽPaZ/3117/12506/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória prevádzkovanie pohrebiska Adriana Hanesovská 22.11.2023 Ivana Krasku 8/1121, 05001 RUVZBB
RÚVZKE/OHŽPaZ/9500/23763/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória prevádzkovanie pohrebiska Ingrida Plachetková 10.11.2023 Švedlár, /121, 05334 RUVZKE
RÚVZNR/PR/2925/13590/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória prevádzkovanie pohrebiska Alexander Kocsis 03.11.2023 Tešedíkovo, 1329, 925 82 RUVZNR
RÚVZTN/OHŽPaZ/3795/20639/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória prevádzkovanie pohrebiska Ing. Tomáš Vaňo 14.11.2023 Kňažské, 19/520, 91105 RUVZTN
RÚVZZA/OHŽPaZ/3615/10849/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória prevádzkovanie pohrebiska PhDr. Martina Birková 21.11.2023 Javorová, 2/618, 033 01 RUVZZA
RÚVZBB/OHŽPaZ/2984/12473/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória prevádzkovanie krematória Ing. Ján Snopko 22.11.2023 Priechod, /255, 97611 RUVZBB
ÚVZSR/OOD-OS/8396/31338/2023 na odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia odber vzoriek vôd na kúpanie Martin Gašpárek 18.09.2023 Kvašov 162/, 02062 UVZSR
RÚVZBA/ODP/15906/33479/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami na ochranu rastlín Martin Kolník 13.11.2023 Tematínska 4/2005, 915 01 RUVZBA
na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia a biologického materiálu na účely posudzovania ich možného vplyvu na verejné zdravie mikrobiologická kontrola sterilizačných procesov a účinnosť dezinfekcie RNDr. Edita Bottková PhD. 11.09.2023 Hornokynecká, 39/4985, 94901 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/1704/10124/2023 na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia a biologického materiálu na účely posudzovania ich možného vplyvu na verejné zdravie meranie tepelno – vlhkostnej mikroklímy Jozef Kardoš 28.03.2023 Domaniža 100, 018 16 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/1703/31669/2023 na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia a biologického materiálu na účely posudzovania ich možného vplyvu na verejné zdravie meranie osvetlenia Jozef Kardoš 25.09.2023 Domaniža /100, 01816 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/8028/31540/2023 na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia a biologického materiálu na účely posudzovania ich možného vplyvu na verejné zdravie meranie hluku v životnom prostredí Alexander Krokker 25.09.2023 Reca 729, 92526 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/1590/31659/2023 na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia a biologického materiálu na účely posudzovania ich možného vplyvu na verejné zdravie meranie hluku v pracovnom prostredí Jozef Kardoš 25.09.2023 Domaniža /100, 01816 UVZSR
RÚVZNR/PR/3130/13357/2023 na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie Odborné využitie JUDr. Dárius Sabo 27.10.2023 Trenčianska, /726/60, 01851 RUVZNR
RÚVZNR/PR/3201/13613/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Ing. Norbert Varga 03.11.2023 Hlavná, 201/526, 94632 RUVZNR
RÚVZNR/PR/3203/13617/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Ing. Milan Čanky 03.11.2023 Horné Štitáre, 256, 95603 RUVZNR
RÚVZNR/PR/3204/13618/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Ing. Marek Chalmovanský 03.11.2023 Stredánska, 35/2617, 95501 RUVZNR
RÚVZNR/PR/3406/14641/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Roman Markuss 23.11.2023 8. mája, 13, 94701 RUVZNR
RÚVZNR/PR/3407/14644/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Silvia Benkóová 23.11.2023 Krajná, /63, 94131 RUVZNR
RÚVZTT/OPPL/2173/9181/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Miroslav Privrel 27.09.2023 Závodská, 703, 90873 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/2176/9324/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Peter Mitterpach 27.09.2023 Veľkomoravská, 14, 901 01 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/2205/9158/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Patrik Janszó 25.09.2023 Ulica Martina Benku 881/80, 900 62 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/2209/9178/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Katarína Švajdlenková 25.09.2023 36, 900 68 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/2261/8941/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Miloš Havrila 27.09.2023 Trnavská cesta /603, 906 32 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/2360/9778/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Ladislav Balko 23.10.2023 Mládeže, 11, 953 01 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/2362/9787/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Eduard Beňadik 23.10.2023 Na lúkach, 23, 934 01 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/2380/9789/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Bianka Horváthová 23.10.2023 Borovicová, 33, 903 01 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/2434/8352/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Katarína Suchoňová 18.09.2023 Lúčna 16, 900 81 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/2740/9634/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie RNDr. Jozef Kováčik PhD. 19.10.2023 Partizánska, 4/373, 0905678861 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/2740/9634/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie doc. Jozef Kováčik PhD. 19.10.2023 Partizánska, 4/373, 0905678861 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/2775/9767/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Andrea Halienková 23.10.2023 Lúka, /149, 916 33 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/2777/9770/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Soňa Stankovičová 23.10.2023 SNP, /269, 92242 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/3021/10945/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Róbert Hrdlica 22.11.2023 Jána Dalloša, /1188/17, 92521 RUVZTT
na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Ing. Blažena Drábová PhD. 08.12.2022 RUVZNR
na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Ing. Marián Tomka PhD. 08.12.2022 RUVZNR
na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Odborné využitie Mgr. Jana Čimborová 04.09.2023 B. Nemcovej, 6, 92701 RUVZNR
RÚVZBA/ODP/14870/31976/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Laboratórne skúšanie, vedecko-výskumné účely Eva Rollerová 06.11.2023 Hradištná /7, 841 07 RUVZBA
RÚVZBA/ODP/14873/31972/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Laboratórne skúšanie, vedecko-výskumné účely Miroslava Lehotská Mikušová 06.11.2023 Tajovského 26/789, 900 42 RUVZBA
RÚVZBA/ODP/15221/30340/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Laboratórne skúšanie, vedecko-výskumné účely Iveta Uhnáková 23.10.2023 Kýčerského /4, 811 05 RUVZBA
RÚVZBA/ODP/15223/30175/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Laboratórne skúšanie, vedecko-výskumné účely Vlasta Mašánová 23.10.2023 Farského /20, 851 01 RUVZBA
RÚVZTT/OPPL/2872/10297/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Laboratórne skúšanie, vedecko-výskumné účely Marek Vydra 06.11.2023 Rudina, /35, 02331 RUVZTT
01209 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody Rastislav Cebo 17.07.2017 Urmince 538 Urmince , 538 RUVZTO