Register odborne spôsobilých osôb

 

V registry odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBB".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 245775. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Štefan Harangozó 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Zora Fidlerová 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie otvorených žiaričov Andrea Ševčovičová 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie otvorených žiaričov Lukáč Halčák 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie otvorených žiaričov Margita Obernauerová 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie otvorených žiaričov Miroslav Kubeš 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie otvorených žiaričov Neurcene Neurčený 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie otvorených žiaričov Niva Patzeltová 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie otvorených žiaričov Zdena Sulová 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri veterinárnej rádiodiagnostike Michal Belák 01.01.2005 , UVZSR
OOD/4479/2017 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu Ivana Šinaľová 14.06.2017 Osikov 32086 42 Hertník Osikov, 32 UVZSR
OOD/4846/2015 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu Milan Vicáň 24.06.2015 Jasenová 146 Jasenová, 146, UVZSR
OOD/598/2009 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu Alžbeta Marečková 06.02.2009 Smolenická 3 851 01 Bratislava, , UVZSR
OOD/609/2013 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu Miloš Mesároš 22.01.2013 Jasovská 7 851 07 Bratislava, , UVZSR
OOD/6332/2011 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu Juraj Novotný 11.10.2011 922 06 Nižná 34 34, 922 06 Nižná UVZSR
OOD/6429/2012 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu Emil Hájek 26.10.2012 Sokolovská 13934 01 Levice Sokolovská, 13, UVZSR
OOD/6430/2014 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Marián Búran 01.01.2005 , UVZSR
OOD/7242/2016 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu Michaela Pinkovská 28.09.2016 Benice 61 038 42 Benice, , UVZSR
OOZPŽ/10170/07 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu Ján Sliacky 18.02.2008 Ždiarska 16949 01 Nitra Ždiarska, 16, UVZSR
OOZPŽ/1724/2008 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu Marek Soľava 27.03.2008 Sokolská 27 903 01 Senec, , UVZSR
OOZPŽ/9478/2007 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu Juraj Nemček 12.11.2007 Švermova 21960 01 Zvolen Švermova, 21, UVZSR
OOZPŽ/9967/07 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu Pavel Hodulík 18.02.2008 925 52 Šoporňa 661 661, 925 52 Šoporňa UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/4013/18154/2023 na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva MUDr. Gabriela Filipová 31.05.2023 SNP, 38, 058 01 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/5908/21497/2023 na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Bc. Róbert Dupaľ 03.07.2023 Dargovských hrdinov, 114/56, 078 01 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/5928/21493/2023 na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Ing. Lukáš Pavelka 03.07.2023 Choňkovce, 94, 072 63 UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/9201/36634/2022 na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti nukleárnej medicíny PhDr. Norbert Kendi 06.12.2022 Košická, 20, 903 01 UVZSR
2000/07080 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Mária Varačková 01.01.2005 , UVZSR
2001/06445 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu pri priemyselných vedeckovýskumných a technických aplikáciách zdrojov ionizujúceho žiarenia okrem aplikácií v zdravotníctve František Gubrický 01.01.2005 , UVZSR
2002/01587 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Beata Lenártová 01.01.2005 , UVZSR
99/08627 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Ľudovít Kovalčík 01.01.2005 , UVZSR
HHSR/1718/2004/SOZPŽ Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Dušan Čuboň 01.01.2005 , UVZSR
HHSR/4849/2002/SOPŽ Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu pri priemyselných vedeckovýskumných a technických aplikáciách zdrojov ionizujúceho žiarenia okrem aplikácií v zdravotníctve Ondrej Slávik 01.01.2005 , UVZSR
neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie otvorených žiaričov neurčený neurčený 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Neurcene Neurčený 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Neurcene Neurčený 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Niva Patzeltová 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Rastislav Peško 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Gerardus Nicolaas Bonifacius Scheepers 01.01.2005 , UVZSR
OOD/3291/2013 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Ladislav Gajdošík 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Hyuk Chang Kwon 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Ivan Jamrich 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Ján Marušinec 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Jiří Žežulka 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Juraj Hamza 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Juraj Almáši 01.01.2005 , UVZSR
ÚVZSR/OOD-OS/5852/21496/2023 na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Mgr. Igor Lukáč 03.07.2023 Na Sídlisku , 341/49, 076 14 UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Karoliina Erjuska Kauppinen 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Katarína Martauzová 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Kwang Hoon Chung 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Lukáč Halčák 01.01.2005 , UVZSR