Register odborne spôsobilých osôb

 

V registri odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBA".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 251081. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Lukáš Zemko 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Marcel Filípek 01.01.2005 , UVZSR
2000/07080 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Mária Varačková 01.01.2005 , UVZSR
2001/06445 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu pri priemyselných vedeckovýskumných a technických aplikáciách zdrojov ionizujúceho žiarenia okrem aplikácií v zdravotníctve František Gubrický 01.01.2005 , UVZSR
2002/01587 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Beata Lenártová 01.01.2005 , UVZSR
99/08627 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Ľudovít Kovalčík 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Marcel Horňák 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Marek Liška 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Marek Kresan 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Marta Formanová 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Martin Rybár 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Miloš Tomšík 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Miloslav Zahradník 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Neurcene Neurcene 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Neurcene Neurčený 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Niva Patzeltová 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Rastislav Peško 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Robert Mandinec 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Štefan Harangozó 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov Zora Fidlerová 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie otvorených žiaričov Andrea Ševčovičová 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie otvorených žiaričov Lukáč Halčák 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie otvorených žiaričov Margita Obernauerová 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie otvorených žiaričov Miroslav Kubeš 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie otvorených žiaričov Neurcene Neurčený 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie otvorených žiaričov Niva Patzeltová 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie otvorených žiaričov Zdena Sulová 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Agneša Šulová 01.01.2005 , UVZSR
OOD/1712/2013 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu Martin Kuric 14.02.2013 J. Zemana 8911 01 Trenčín J. Zemana, 8, UVZSR
OOD/1930/2011 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu Igor Orosz 11.07.2011 Soblahov 756913 38 Soblahov Soblahov, 756, UVZSR
OOD/2696/2013 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu Elemír Kálmán 02.04.2013 Valtašúrska 25 919 25 Šúrovce, , UVZSR
OOD/2844/2014 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na hodnotenie vplyvov na verejné zdravie Katarína Tináková 11.04.2014 Topoľčianska 58, Nitra UVZSR
OOD/2917/2013 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu Ladislav Frisch 25.04.2013 Baltická 8040 12 Košice Baltická, 8, UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Aladár Skačáni 01.01.2005 , UVZSR
OOD/2918/2013 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu Ladislav Frisch 25.04.2013 Baltická 8040 12 Košice Baltická, 8, UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Alena Cicuttová 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Martin Ďurica 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Martin Gmitter 01.01.2005 , UVZSR
OOD/293/2014 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu Michal Sabadoš 04.02.2014 Pifflova 1851 01 Bratislava Pifflova, 1, UVZSR
OOD/3000/2013 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu Andrej Barkóczi 10.04.2013 Andovská 70 940 01 Nové Zámky, , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Martin Hladký 01.01.2005 , UVZSR
OOD/3473/2009 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu Katarína Tulejová 22.05.2009 059 76 Mlynčeky 42 42, 059 76 Mlynčeky UVZSR
OOD/3700/2012 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu Pavol Jančiga 22.06.2012 Hattalova 365/19 029 01 Námestovo, , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Martina Jurisová 01.01.2005 , UVZSR
OOD/3700/2019 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie otvorených žiaričov Mgr. Margaréta Príbojová 29.05.2019 Mochovská 24, 934 05 Levice UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Martina Sabová-Ergová 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Martina Rovňanová 01.01.2005 , UVZSR
OOD/421/2018 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu Jana Haladová 18.01.2018 Vajanského 15917 01 Trnava Vajanského, 15 UVZSR
OOD/4312/2013 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie otvorených žiaričov Katarína Luciaková 01.01.2005 , UVZSR
Neurčený Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva Pavol Chrenka 01.01.2005 , UVZSR