Register odborne spôsobilých osôb

 

V registri odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBA".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 249793. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
HŽP Monika Kováčová 01.01.2012 Haanova , Bratislava 18 RUVZBA
HŽP Orasa Bangsuwan 01.01.2012 Budatínska , Bratislava 43 RUVZBA
HŽP Pavol Jorík 01.01.2012 Stavbárska , Bratislava 4 RUVZBA
HŽP Pavol Klimo 01.01.2012 Tichá 14, Trnava RUVZBA
HŽP Peter Ličko 01.01.2012 Závada , Veľký Krtíš 136 RUVZBA
HŽP Peter Topoľský 01.01.2012 Zátišie , Bratislava 49 RUVZBA
HŽP Petra Poláková 01.01.2012 Jamnického , Bratislava 6 RUVZBA
HŽP Porntipa Rak Anusorn 01.01.2012 Budatínska , Bratislava 43 RUVZBA
HŽP Radoslav Rohárik 01.01.2012 Rudnianska Lehota 135, Rudnianska Lehota RUVZBA
HŽP Robert Rajnoha 01.01.2012 Pri štadióne , Svätý Jur 5 RUVZBA
HŽP Roman Lapoš 01.01.2012 Demänovská , Bratislava 13 RUVZBA
HŽP Taťjana Vyskočilová 01.01.2012 Záhradná 10, Skalica RUVZBA
HŽP Tomáš Peško 01.01.2012 Rovniankova , Bratislava 14 RUVZBA
HŽP Veronika Bilaninová 01.01.2012 Partizánska , Humenné 2509/30, RUVZBA
HŽP Veronika Kovaľová 01.01.2012 Búdkovce , Búdkovce 68 RUVZBA
HŽP Viliam Drška 01.01.2012 Kollárova 932, Kúty RUVZBA
HŽP Vincent Csemi 01.01.2012 Klincová , Bratislava 5 RUVZBA
HŽP Viola Pesslová 01.01.2012 Družstevná 9, Modra RUVZBA
HŽP Vladimír Kubica 01.01.2012 Jungmannova , Bratislava 2 RUVZBA
HŽP Vlasta Lančaričová 01.01.2012 Svätoplukova 4, Pezinok RUVZBA
HŽP Zlata Šikulová 01.01.2012 Vlky 141, Vlky RUVZBA
HŽP Zuzana Danihelová 01.01.2012 I.Bukovčana , Bratislava 4 RUVZBA
HŽP Zuzana Klementová 01.01.2012 Slovenské Pole 320, Galanta RUVZBA
HŽP Zuzana Vyhnalíková 01.01.2012 Starhradská , Bratislava 16 RUVZBA
na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Erika Sisková 12.05.2023 9.mája, 3/256, 059 21 RUVZPP
na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Ján Krahulec 16.08.2023 Krivec, 2539, 962 05 RUVZBA
na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Michal Dubovický 16.08.2023 Donnerova, 31, 841 04 RUVZBA
na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Petronela Rezbáriková 16.08.2023 Fedákova, 22, 841 02 RUVZBA
00 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Janka Korchanová 13.03.2008 Nitrianska Blatnica 34 Nitrianska Blatnica , 34 RUVZTO
00004 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Stanislav Babušík 15.02.2007 Vinohradnícka Veľké Bedzany, 1 RUVZTO
00008 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Július Vaňo 10.03.2015 Topoľčany D. Jurkoviča 2366/14 14/2366, Topoľčany RUVZTO
00011 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Adrián Šimko 15.02.2017 Tekovské Lužany Lužianska 878/18 18/878, Tekovské Lužany RUVZTO
00012 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jozef Kolárik 13.03.2008 Pribinova 11/961, Chynorany RUVZTO
00018 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Elena Bohušová 25.02.2020 Solčany Partizánska 393/15 15/393, Solčany RUVZTO
00018 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Paula Mináriková 28.02.2012 Topoľčany P.O.Hviezdoslava 2773/78 78/2773, Topoľčany RUVZTO
00018 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Radoslav Praženka 11.02.2011 Hrušovany 238 Hrušovany , 238 RUVZTO
00019 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Andrea Madová 28.02.2012 Bošany Nábr. Ľ. Štúra 96/4 4/96, Bošany RUVZTO
00019 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Oravcová 11.02.2011 Krtovce 122 Krtovce , 122 RUVZTO
00020 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Janka Valaská 28.02.2007 Matušku 28/2234, Topoľčany RUVZTO
00022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Katarína Nedeľková 28.02.2012 Preseľany 247 Preseľany , 247 RUVZTO
00024 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Alena Strokendlová 25.02.2019 Prašice Slnečná 371/48 48/371, Prašice RUVZTO
00025 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Alexander Bošanský 11.03.2015 Kovarce 270 Kovarce , 270 RUVZTO
00030 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Miroslava Buchelová 05.03.2018 Ľutov 38 Ľutov , 38 RUVZTO
00033 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dávid Goňo 18.02.2020 Nitrianska Blatnica 467 Nitrianska Blatnica , 467 RUVZTO
00037 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Terézia Hubinská 02.05.2022 Hlohovecká Veľké.Ripňany, 346 RUVZTO
00040 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Michaela Klesová 05.03.2018 Hajná Nová Ves 85 Hajná Nová Ves , 85 RUVZTO
00041/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Veronika Cibulková 10.01.2017 Športová 120/2268, 926 01 Sereď RUVZGA
00043 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Alžbeta Desatová 05.03.2018 Neverice Fundušská 25/26 26/25, Neverice RUVZTO
00044 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Eva Matušková 05.03.2018 Topoľčany J. Matušku 2178/23 23/2178, Topoľčany RUVZTO
00046 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Miroslava Orbanová 07.04.2010 Oponice 303 Oponice , 303 RUVZTO