Register odborne spôsobilých osôb

 

V registri odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBA".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 249793. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
HZP Tatiana Hebelková 01.01.2005 Beskydská, Bratislava 11 RUVZBA
HZP Tibor Sušienka 03.07.2014 Nálepkova 3, Holíč RUVZBA
HZP Tomáš Klein 03.07.2014 Palárikova 12, Holíč RUVZBA
HZP Viktor Kociňák 03.07.2014 M.Nešpora 600, Gbely RUVZBA
HZP Viliam Adame 01.01.2005 Považská 12, Senec RUVZBA
HZP Vincent Kolek 10.12.2014 Kafendova, Bratislava 18 RUVZBA
HZP Vladimír Fučík 01.01.2005 Baníkova, Bratislava 6 RUVZBA
HZP Vladimír Kudláč 01.01.2005 Sládkovičová 627/117, Považská Bystrica RUVZBA
HZP Vladimír Šturm 01.01.2005 Jána Stanislava, Bratislava RUVZBA
HZP Zdenka Mokošová 28.05.2014 Hviezdoslavov 315, Hviezdoslavov RUVZBA
HZP Zdenka Ščibrányová 10.09.2014 Sokolská 17, Senec RUVZBA
HZP Zoltán Szajkó 10.12.2014 Jesenského 74, Štúrovo RUVZBA
HZP Zuzana Bošková 28.05.2014 Domaniža 398, Domaniža RUVZBA
HZP Zuzana Cifrová 28.05.2014 Radlinského 13, Malacky RUVZBA
HZP Zuzana Durdovanská 28.05.2014 Komenského 9, Modra RUVZBA
HZP Zuzana Miklošová 01.01.2005 Na Záhradách 1333/36, Borský Mikuláš RUVZBA
HZP Zuzana Zvončeková 01.01.2005 Tekovská, Bratislava 3 RUVZBA
HŽP Bc. Denisa Demeterová 01.01.2012 Senné , Senné 39 RUVZBA
HŽP Bc. Ľubomíra Neuročná 01.01.2012 Vrádištská , Holíč 16 RUVZBA
HŽP Mgr. Denisa Buchlovičová 01.01.2012 Plavé Vozokany 111, Plavé Vozokany RUVZBA
HŽP Mgr. Mária Geletičová 01.01.2012 Kukorelliho , Humenné 1497/6, RUVZBA
HŽP Mgr. Mária Kokindová 01.01.2012 B.Nemcovej , Košice 10 RUVZBA
HŽP Mgr. Mário Godor 01.01.2012 Školská 6, Zlaté Moravce RUVZBA
HŽP Mgr. Melinda Bodová 01.01.2012 Ružový háj 1377/24, , Dunajská Streda RUVZBA
HŽP Mgr. Slavomíra Belková 01.01.2012 Hrnčiarska , Humenné 4 RUVZBA
HŽP Judita Kavická 01.01.2012 Budovateľská 959/22, , Stupava RUVZBA
HŽP Judita Lengyelová 01.01.2012 Adyho , Malinovo 42 RUVZBA
HŽP Juraj Katona 01.01.2012 Nad Mlynmi , Gabčíkové 1 RUVZBA
HŽP Katarína Štepníčková 01.01.2012 Lietavská , Bratislava 11 RUVZBA
HŽP Lenka Debnárová 01.01.2012 Dulovo námestie , Bratislava 5 RUVZBA
HŽP Lenka Loipersbergerová 01.01.2012 Eliášovce , Nový Život 43 RUVZBA
HŽP Libor Hnát 01.01.2012 Vajanského , Brodské 986 RUVZBA
HŽP Lívia Matlonová 01.01.2012 Beniakova , Bratislava 3082/30, RUVZBA
HŽP Ľubomíra Neuročná 01.01.2012 Vrádištská , Holíč 16 RUVZBA
HŽP Lucia Klausová 01.01.2012 Ipeľská , Bratislava 15 RUVZBA
HŽP Lucia Šimkovičová 01.01.2012 Sadova 17, Malacky RUVZBA
HŽP Lýdia Červenáková 01.01.2012 Novodvorská , Bratislava 14 RUVZBA
HŽP Marek Hrašna 01.01.2012 Suchá nad Parnou 334, Trnava RUVZBA
HŽP Mária Girgošková 01.01.2012 Viktora Greschika 1747/5, , Levoča RUVZBA
HŽP Mário Neštiak 01.01.2012 Pavlice 136, Pavlice RUVZBA
HŽP Marta Jalčáková 01.01.2012 Mierová , Humenné 60 RUVZBA
HŽP Marta Škreptačová 01.01.2012 Duklianska , Svidník 648/20, RUVZBA
HŽP Martina Cisíková 01.01.2012 Hlavný dvor , Chorvátsky Grob 10 RUVZBA
HŽP Michaela Kováčová 01.01.2012 Holíčska , Bratislava 21 RUVZBA
HŽP Michal Kusý 01.01.2012 Kafendova , Bratislava 2 RUVZBA
HŽP Michala Butvínová 01.01.2012 Spišský Hrušov , Spišský Hrušov 176 RUVZBA
HŽP Milan Baláž 01.01.2012 Pifflova , Bratislava 4 RUVZBA
HŽP Milan Stacho 01.01.2012 Kríková , Bratislava 2 RUVZBA
HŽP Miroslava Bobáková 01.01.2012 Jakubov 508, Jakubov RUVZBA
HŽP Monika Fojtíková 01.01.2012 Stodolisko 137, Habovka RUVZBA