Register odborne spôsobilých osôb

 

V registri odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBA".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 249793. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
01017/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Veronika Slováková 29.05.2019 Zdravotnícka Bratislava, 17, 851 10 RUVZGA
01018/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lenka Lekwauva 09.05.2017 Nitrianska 248, 925 53 Pata RUVZGA
01018/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Eva Antolová 15.05.2018 Štefánika 18, 919 43 Cífer RUVZGA
01019/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ivana Koreňová 09.05.2017 927 05 Dlhá nad Váhom č. 18 18, 927 05 Dlhá nad Váhom RUVZGA
01019/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ľubomíra Bittnerová 15.05.2018 Záhradná 30, 919 43 Cífer RUVZGA
01019/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Michaela Heltová 29.05.2019 Kopčianska Bratislava, 78, 851 01 RUVZGA
01020 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Marián Bujna 11.07.2017 Blesovce 22 Blesovce , 22 RUVZTO
01020/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Silvia Lenická 09.05.2017 Novomestská 38/42, 926 01 Sereď RUVZGA
01020/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Miroslav Nádaský 15.05.2018 919 30 Jaslovské Bohunice s.č. 217 217, 919 30 Jaslovské Bohunice RUVZGA
01020/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Martin Macko 29.05.2019 Podjavorinskej 11/2097, 960 01 Zvolen RUVZGA
01021 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jozef Bujna 11.07.2017 Blesovce 22 Blesovce , 22 RUVZTO
01021 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Maria Cojocaru 01.07.2021 Pavlovova 1/2168, Topoľčany RUVZTO
01021/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Martina Sitárová 09.05.2017 Beethovenova 23, 917 08 Trnava RUVZGA
01021/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zoltán Kajos 28.05.2019 925 01 Matúškovo s.č. 691 691, 925 01 Matúškovo RUVZGA
01022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Darius Ionut 01.07.2021 Partizánska 43/421, Solčany RUVZTO
01022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Kristína Kubátová 14.06.2016 Rybany 8 Rybany , 8 RUVZTO
01022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Tomáš Kiko 11.07.2017 Horné Štitáre 28 Horné Štitáre , 28 RUVZTO
01022/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Alena Toškovová 09.05.2017 Svätopluková 5/2194, 926 01 Sereď RUVZGA
01022/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Miroslav Koštrna 28.05.2019 Železničiarska 22/1422, 924 01 Galanta RUVZGA
01023 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Miroslav Mekyš 11.07.2017 Kovarce Fabrická 394 394, Kovarce RUVZTO
01023 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Neluta Plotoaga 01.07.2021 Pavlovova 2168/1 Topoľčany , RUVZTO
01023/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jarmila Sliepková 09.05.2017 Garbiarska 51/50, 926 01 Sereď RUVZGA
01023/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ivan Gerhart 28.05.2019 Šárdska 511, 925 01 Matúškovo RUVZGA
01024 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Helena Balúchová 05.05.2009 Bošany M.R.Štefánika 189/23 23/189, Bošany RUVZTO
01024 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Sandra Andreea 01.07.2021 Partizánska 43/421, Solčany RUVZTO
01024 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Štefan Blaštiak 25.07.2017 Čeľadince 169 Čeľadince , 169 RUVZTO
01024 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Peter Halatka 22.03.2007 Horné Obdokovce 368 Horné Obdokovce , 368 RUVZTO
01024/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zoltán Bona 09.05.2017 Čepenská 119/3081, 926 01 Sereď RUVZGA
01024/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ivan Lysičan 28.05.2019 Cukrovarská 255, 925 21 Sládkovičovo RUVZGA
01025 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Elena Chudíková 05.05.2009 Streďanská 16/1764, Topoľčany RUVZTO
01025 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Jozef Hubinský 22.03.2007 Poštová 491/314, Veľké Ripňany RUVZTO
01025/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Tomáš Jasenec 09.05.2017 SNP 5/995, 924 01 Galanta RUVZGA
01025/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Štefan Horváth 28.05.2019 925 32 Veľká Mača s.č. 830 830, 925 32 Veľká Mača RUVZGA
01026 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Beáta Lauková 11.07.2017 Tovarníky Poľovnícka 103/16 16/103, Tovarníky RUVZTO
01026 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Elena Simona 01.07.2021 Partizánska 43/421, Solčany RUVZTO
01026 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Stanislava Chudá 05.05.2009 Matušku 34/2220, Topoľčany RUVZTO
01026 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Ladislav Pecháč 22.03.2007 Veľké Ripňany 494 Veľké Ripňany , 494 RUVZTO
01026/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Rudolf Solík 09.05.2017 925 71 Diakovce č. 420 420, 925 71 Diakovce RUVZGA
01026/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Eva Szabó 28.05.2019 925 82 Tešedíkovo s.č. 568 568, 925 82 Tešedíkovo RUVZGA
01027 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Alin Sandu 01.07.2021 Slovenských partizánov 19/2028, Topoľčany RUVZTO
01027 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Erika Červíková 17.07.2017 Žarnovica Partizánska 56/62 62/56, Žarnovica RUVZTO
01027 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žofia Jagelková 05.05.2009 Kovarce 267 Kovarce , 267 RUVZTO
01027 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Milan Kupec 22.03.2007 Horné Obdokovce - Bodok 330 Bodok , 330 RUVZTO
01027/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov František Burián 09.05.2017 925 07 Mostová č. 380 380, 925 07 Mostová RUVZGA
01027/2018/Rj Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Nguyen Thi 15.05.2018 Pázmáňa 30/2020, 927 01 Šaľa RUVZGA
01027/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Baltazár Jamriska 28.05.2019 Švermova 45/1994, 924 01 Galanta RUVZGA
01028 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Alexandru Ioan 01.07.2021 Ludanická 125/32 Chrabrany , RUVZTO
01028 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Markéta Majerská 05.05.2009 Závada 114 Závada , 114 RUVZTO
01028 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Martina Jančeková 26.05.2008 Streďanská 61/2778, Topoľčany RUVZTO
01028 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zdena Kučerová 15.06.2016 Pochabany 67 Pochabany , 67 RUVZTO