Register odborne spôsobilých osôb

 

V registry odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBB".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 245775. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
2008/00957-02 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Mária Galicová 14.04.2008 1959/27, 031 01 Liptovský Mikuláš RUVZLM
2008/00957/HV/591 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Štupáková 22.10.2008 181, Plavnica RUVZSL
2008/00958-02 Mária Kereškéniová 14.04.2008 Valaská Dubová, 78 RUVZLM
2008/00958-02 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Mária Kereškéniová 14.04.2008 Valaská Dubová 78, 034 96 Valaská Dubová RUVZLM
2008/00958/HV/671 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lucia Galliková 11.12.2008 Mierová 46, Stará Ľubovňa RUVZSL
2008/00959 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie Ladislav Bača 17.04.2008 Tatranská Lomnica 553, Vysoké Tatry RUVZBB
2008/00959/HV/ Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lucia Karchová 10.12.2008 383, Plavnica RUVZSL
2008/00960 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie Ľudovít Polčic 17.04.2008 027 55 Dlhá nad Oravou č. 303 Dlhá nad Oravou č., 303 RUVZBB
2008/00960-02 Alena Vozárová 04.04.2008 I. Houdeka, 34 RUVZLM
2008/00960-02 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Alena Vozárová 04.04.2008 I. Houdeka 34, 34 01 Ružomberok RUVZLM
2008/00960/HV/576 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Marta Dopiráková 21.10.2008 46, Orlov RUVZSL
2008/00961 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie Miroslav Polčic 17.04.2008 Lucenkova 22/1206, Dolný Kubín RUVZBB
2008/00961-02 Dana Sališová 04.04.2008 Štiavnická, 2 RUVZLM
2008/00961-02 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Dana Sališová 04.04.2008 Štiavnická 2, 034 01 Ružomberok RUVZLM
2008/00961/HV/611 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Iveta Točeková 23.10.2008 183, Vyšné Ružbachy RUVZSL
2008/00962 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie Ivan Poláček 17.04.2008 Štúrova 5/1303, Kysucké Nové Mesto RUVZBB
2008/00962-02 Janka Goliášová 04.04.2008 Za Dráhou, 44935 RUVZLM
2008/00962-02 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Janka Goliášová 04.04.2008 Za Dráhou 44570, 034 01 Ružomberok RUVZLM
2008/00962/HV/614 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Daša Skokanová 23.10.2008 76, Vyšné Ružbachy RUVZSL
2008/00963 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie Filip Poláček 17.04.2008 Štúrova 5/1303, Kysucké Nové Mesto RUVZBB
2008/00963-02 Eva Punčová 04.04.2008 Lesná, 116 RUVZLM
2008/00963-02 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Eva Punčová 04.04.2008 Lesná 116, 034 01 Ružomberok RUVZLM
2008/00963/HV/610 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Danka Janická 23.10.2008 27, Vyšné Ružbachy RUVZSL
2008/00964-02 Anna Veselovská 04.04.2008 Liptovská Lúžna, 976 RUVZLM
2008/00964-02 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Anna Veselovská 04.04.2008 Liptovská Lúžna 976, 034 72 Liptovská Lúžna RUVZLM
2008/00965 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie Ladislav Pobori 17.04.2008 Švermova 37, Banská Bystrica RUVZBB
2008/00965-02 Amália Banášová 04.04.2008 Liptovská Lúžna, 1116 RUVZLM
2008/00965-02 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Amália Banášová 04.04.2008 Liptovská Lúžna 1116, 034 72 Liptovská Lúžna RUVZLM
2008/00966 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie Libor Mališ 17.04.2008 Pltnícka 13/1565, Žilina RUVZBB
2008/00967 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie František Plencner 17.04.2008 Elektrárenská 7, Spišská Nová Ves RUVZBB
2008/00967-02 Terézia Kočišová 04.04.2008 Plavisko, 18 RUVZLM
2008/00967-02 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Terézia Kočišová 04.04.2008 Plavisko 18, 034 01 Ružomberok RUVZLM
2008/00968 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie Eduard Simondel 17.04.2008 Jesenského 4, Senec RUVZBB
2008/00968-02 Beáta Mikušáková 04.04.2008 Liptovské Sliače, 1321 RUVZLM
2008/00968-02 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Beáta Mikušáková 04.04.2008 Liptovské Sliače 1321, 034 84 Liptovské Sliače RUVZLM
2008/00968-03 Zuzana Števlíková 25.03.2008 Ondrašová, 13 RUVZLM
2008/00968-03 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Zuzana Števlíková 25.03.2008 Ondrašová 13, 036 01 Martin RUVZLM
2008/00968/HV/595 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Viera Barnovská 22.10.2008 68, Kolačkov RUVZSL
2008/00969 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie Ján Kopča 17.04.2008 Robotnícka 123/793, Vysoká pri Morave RUVZBB
2008/00969/HV/594 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Alena Kulíková 22.10.2008 42 RUVZSL
2008/00970 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie Ján Ližbin 17.04.2008 962 43 Senohrad 21 21, Senohrad RUVZBB
2008/00970-02 Jana Madleňáková 04.04.2008 Liptovská Štiavnička, 25 RUVZLM
2008/00970-02 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Jana Madleňáková 04.04.2008 Liptovská Štiavnička 25, 034 01 Ružomberok RUVZLM
2008/00970/HV/593 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ján Kovalčík 22.10.2008 Sv. Anny 6, Podolínec RUVZSL
2008/00971 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie Marian Majerský 17.04.2008 Zvolenská cesta Bansá Bystrica, 5 RUVZBB
2008/00971-02 Veronika Brezniaková 04.04.2008 Liptovská Lúžna, 241 RUVZLM
2008/00971-02 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Veronika Brezniaková 04.04.2008 Liptovská Lúžna 241, 034 72 Liptovská Lúžna RUVZLM
2008/00971/HV/114 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jana Ryšavá 02.04.2009 Za vodou 4, Stará Ľubovňa RUVZSL
2008/00972 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie Anton Jančo 17.04.2008 036 01 Martin Priekopa I. Kolónia č.9, RUVZBB
2008/00972/HV/112 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Katarína Duchová 02.04.2009 148, Jakubany RUVZSL