Register odborne spôsobilých osôb

 

V registri odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBA".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 247989. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
2007/014913 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Peter Albrecht 13.12.2007 Hollého 21/743, Senica RUVZTT
2007/014913 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Peter Klír 13.12.2007 Továrenská 536, Senica RUVZTT
2007/014913 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Rudolf Tkáč 13.12.2007 Mudrochova 32/1353, Senica RUVZTT
2007/014913 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Stanislav Šišolák 13.12.2007 Ružová 14/226, Senica RUVZTT
2007/014913 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Vladimír Chovanec 13.12.2007 Novomeského 108/1350, Senica RUVZTT
2007/01493-01/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Júlia Tamášová 27.06.2007 9.mája 535 Gemerská Poloma , RUVZPO
2007/01493-01/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Júlia Tamášová 27.06.2007 9.mája 535 Gemerská Poloma, , 04922 RUVZPO
2007/01493-02/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Beáta Gunárová 27.06.2007 Jarná 29, Rožňava RUVZPO
2007/01493-02/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Beáta Gunárová 27.06.2007 Jarná 29, 04801 Rožňava RUVZPO
2007/01502-01/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jana Baníková 02.07.2007 Blumentálska Bratislava, 7 RUVZPO
2007/01502-01/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Jana Baníková 02.07.2007 Blumentálska, Bratislava 7, 81107 RUVZPO
2007/01502-02/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Martina Sopoligová 16.07.2007 Jarmočná Hanušovce nad Topľoui, 7/381 RUVZPO
2007/01502-02/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Peter Bodnár 02.07.2007 Jánošíková 81, Prešov RUVZPO
2007/01502-02/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Martina Sopoligová 16.07.2007 Jarmočná, Hanušovce nad Topľoui 7/381, 09431 RUVZPO
2007/01502-02/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Peter Bodnár 02.07.2007 Jánošíková 81, 08001 Prešov RUVZPO
2007/01502-03/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anna Bodnárová 02.07.2007 Jánošíkova 81, Prešov RUVZPO
2007/01502-03/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Anna Bodnárová 02.07.2007 Jánošíkova 81, 08001 Prešov RUVZPO
2007/01502-04/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Bukovinská 02.07.2007 Konštantínova 2, Prešov RUVZPO
2007/01502-04/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Mária Bukovinská 02.07.2007 Konštantínova 2, 08001 Prešov RUVZPO
2007/01502-05/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Alžbeta Demočková 02.07.2007 Konštantínova 2, Prešov RUVZPO
2007/01502-05/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Mgr. Alžbeta Demočková 02.07.2007 Konštantínova 2, 08001 Prešov RUVZPO
2007/01502-06/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dávid Drutarovič 02.07.2007 Sbodu 32, Prešov RUVZPO
2007/01502-06/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Dávid Drutarovič 02.07.2007 Sbodu 32, 08001 Prešov RUVZPO
2007/01502-07/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lenka Dugasová 02.07.2007 Antona Prídavku 18, Prešov RUVZPO
2007/01502-07/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Lenka Dugasová 02.07.2007 Antona Prídavku 18, 08001 Prešov RUVZPO
2007/01502-08/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anna Ďurčanská 02.07.2007 Konštantínova 2, Prešov RUVZPO
2007/01502-08/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Mgr. Anna Ďurčanská 02.07.2007 Konštantínova 2, 08001 Prešov RUVZPO
2007/01502-09/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Erika Fedorová 02.07.2007 Sedlice 5 Sedlice , 5 RUVZPO
2007/01502-09/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Erika Fedorová 02.07.2007 Sedlice 5, Sedlice 5, 08243 RUVZPO
2007/01502-10/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Fejerčáková 02.07.2007 Janov 23 Janov , 23 RUVZPO
2007/01502-10/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Mária Fejerčáková 02.07.2007 Janov 23, Janov 23, 08242 RUVZPO
2007/01502-11/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lukáš Fekety 02.07.2007 Medzany 20 Medzany , 20 RUVZPO
2007/01502-11/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Lukáš Fekety 02.07.2007 Medzany 20, Medzany 20, 08221 RUVZPO
2007/01502-12/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ľudmila Gallová 02.07.2007 Prešovská 1/499, Kapušany RUVZPO
2007/01502-12/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Ľudmila Gallová 02.07.2007 Prešovská 1/499, 08212 Kapušany RUVZPO
2007/01502-13/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Beáta Genčúrová 02.07.2007 Konštantínova 2, Prešov RUVZPO
2007/01502-13/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Beáta Genčúrová 02.07.2007 Konštantínova 2, 08001 Prešov RUVZPO
2007/01502-14/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anna Harničárová 02.07.2007 Pod Kalváriou 81, Prešov RUVZPO
2007/01502-14/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Anna Harničárová 02.07.2007 Pod Kalváriou 81, 08001 Prešov RUVZPO
2007/01502-15/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Martina Havirová 02.07.2007 Bernolákova 11, Prešov RUVZPO
2007/01502-15/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Martina Havirová 02.07.2007 Bernolákova 11, 08001 Prešov RUVZPO
2007/01502-16/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Emília Hešková 02.07.2007 Konštantínova 2, Prešov RUVZPO
2007/01502-16/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Emília Hešková 02.07.2007 Konštantínova 2, 08001 Prešov RUVZPO
2007/01502-17/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Marcel Ivan 02.07.2007 Bajkalská 18, Prešov RUVZPO
2007/01502-17/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Marcel Ivan 02.07.2007 Bajkalská 18, 08001 Prešov RUVZPO
2007/01502-18/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Svetlana Kobyľanová 02.07.2007 Javorinská 3, Prešov RUVZPO
2007/01502-18/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Svetlana Kobyľanová 02.07.2007 Javorinská 3, 08001 Prešov RUVZPO
2007/01502-19/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Michal Kristek 02.07.2007 Lemešianska 5/74, Prešov RUVZPO
2007/01502-19/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Michal Kristek 02.07.2007 Lemešianska 5/74, 08001 Prešov RUVZPO
2007/01502-20/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Marianna Labantová 02.07.2007 Veľký Lipník 39 Veľký Lipník , 39 RUVZPO