Register odborne spôsobilých osôb

 

V registri odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBA".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 247989. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
2007/01433-11/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Kočiščáková 22.06.2007 Sabinovská 80, Prešov RUVZPO
2007/01433-11/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Mária Kočiščáková 22.06.2007 Sabinovská 80, 08001 Prešov RUVZPO
2007/01433-12/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anna Koliševová 22.06.2007 Engelsova 7, Prešov RUVZPO
2007/01433-12/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Anna Koliševová 22.06.2007 Engelsova 7, 08001 Prešov RUVZPO
2007/01433-13/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Katarína Kordiaková 22.06.2007 Sládkovičova 1/595, Lipany RUVZPO
2007/01433-13/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Katarína Kordiaková 22.06.2007 Sládkovičova 1/595, 08271 Lipany RUVZPO
2007/01433-14/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Erik Kormoš 22.06.2007 Lomnická 2, Prešov RUVZPO
2007/01433-14/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Erik Kormoš 22.06.2007 Lomnická 2, 08001 Prešov RUVZPO
2007/01433-15/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Gabriela Kuchtová 22.06.2007 Októbrová 40, Prešov RUVZPO
2007/01433-15/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Gabriela Kuchtová 22.06.2007 Októbrová 40, 08001 Prešov RUVZPO
2007/01433-16/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Slavko Lazor 22.06.2007 Moyzesova 78, Sabinov RUVZPO
2007/01433-16/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Slavko Lazor 22.06.2007 Moyzesova 78, 08301 Sabinov RUVZPO
2007/01433-17/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anna Lysinová 22.06.2007 Exnárova 26, Prešov RUVZPO
2007/01433-17/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Anna Lysinová 22.06.2007 Exnárova 26, 08001 Prešov RUVZPO
2007/01433-18/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lukáš Maťaš 22.06.2007 Sibírska 33, Prešov RUVZPO
2007/01433-18/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Lukáš Maťaš 22.06.2007 Sibírska 33, 08001 Prešov RUVZPO
2007/01433-19/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Adriana Michaleková 22.06.2007 Brezovička 107 Brezovička , 107 RUVZPO
2007/01433-19/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Adriana Michaleková 22.06.2007 Brezovička 107, Brezovička 107, 08274 RUVZPO
2007/01433-20/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Martin Mizerák 22.06.2007 Prešovská 81, Veľký Šariš RUVZPO
2007/01433-20/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Martin Mizerák 22.06.2007 Prešovská 81, 08221 Veľký Šariš RUVZPO
2007/01433-21/BB5/ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Iveta Molčanová 22.06.2007 Dubovica 214 Dubovica , 214 RUVZPO
2007/01433-21/BB5/ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Iveta Molčanová 22.06.2007 Dubovica 214, Dubovica 214, 08271 RUVZPO
2007/01433-22/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Štefánia Palenčárová 22.06.2007 Široké 694 Široké , 694 RUVZPO
2007/01433-22/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Štefánia Palenčárová 22.06.2007 Široké 694, Široké 694, 08237 RUVZPO
2007/01433-23/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Petra Pulišová 22.06.2007 Široké 459 Široké , 459 RUVZPO
2007/01433-23/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Petra Pulišová 22.06.2007 Široké 459, Široké 459, 08237 RUVZPO
2007/01433-24/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Staneková 22.06.2007 Drienovská Nová Ves 103 Drienovská Nová Ves , 103 RUVZPO
2007/01433-24/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Mária Staneková 22.06.2007 Drienovská Nová Ves 103, Drienovská Nová Ves 103, 08202 RUVZPO
2007/01433-25/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Margita Štroncerová 22.06.2007 Čipkárska 12 Prešov , RUVZPO
2007/01433-25/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Margita Štroncerová 22.06.2007 Čipkárska 12 Prešov, , 08005 RUVZPO
2007/01433-26/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Margita Švorcová 22.06.2007 Župčany 154 Župčany , 154 RUVZPO
2007/01433-26/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Margita Švorcová 22.06.2007 Župčany 154, Župčany 154, 08001 RUVZPO
2007/01433-27/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Vincent Tkáč 22.06.2007 Raslavice 315 Raslavice , 315 RUVZPO
2007/01433-27/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Vincent Tkáč 22.06.2007 Raslavice 315, Raslavice 315, 08641 RUVZPO
2007/01433-28/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Tomášová 22.06.2007 Federátov 8 Prešov , RUVZPO
2007/01433-28/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Zuzana Tomášová 22.06.2007 Federátov 8 Prešov, , 08001 RUVZPO
2007/01433-29/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Verčimáková 22.06.2007 Slánska 38/24 Kapušany , RUVZPO
2007/01433-29/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Zuzana Verčimáková 22.06.2007 Slánska 38/24 Kapušany, , 08212 RUVZPO
2007/01433-30/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Martina Viazanková 22.06.2007 Domašská 47, Prešov RUVZPO
2007/01433-30/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Bc. Martina Viazanková 22.06.2007 Domašská 47, 08006 Prešov RUVZPO
2007/01433-31/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Miroslav Železník 22.06.2007 Lemešanz 290 Lemešanz , 290 RUVZPO
2007/01433-31/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Miroslav Železník 22.06.2007 Lemešanz 290, Lemešanz 290, 08203 RUVZPO
2007/014913 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Anna Ryšavá 13.12.2007 Mudrochova 30/1333, Senica RUVZTT
2007/014913 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Cyril Španka 13.12.2007 Robotnícka 57, Senica RUVZTT
2007/014913 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Dana Ravasová 13.12.2007 Hviezdoslavová 33/314, Senica RUVZTT
2007/014913 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Daniela Kubičková 13.12.2007 Hurbanová 524, Senica RUVZTT
2007/014913 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Ida Žilková 13.12.2007 Sobotište 7498 906 05 Sobotište, 7498, RUVZTT
2007/014913 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Jaroslav Ševčík 13.12.2007 Slobodu 12/1359, Senica RUVZTT
2007/014913 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Nadežda Hrubšová 13.12.2007 Robotnícka 27/59, Senica RUVZTT
2007/014913 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Pavel Morávek 13.12.2007 Čáčov 134, Senica RUVZTT