Register odborne spôsobilých osôb

 

V registry odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBB".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 245775. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
01069/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Nagyová 11.06.2019 930 01 Veľké Blahovo s.č. 459 459, 930 01 Veľké Blahovo RUVZGA
01070/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Szolgová 11.06.2019 925 07 Mostová s.č. 253 253, 925 07 Mostová RUVZGA
01071 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Silvia Vadkertiová 18.07.2018 Chrabrany Ludanická 259/38 38/259, Chrabrany RUVZTO
01071/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zlatica Linková 11.06.2019 Jána Dalloša 20/1188, 925 21 Sládkovičovo RUVZGA
01072 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Andrea Hlavinová 06.07.2017 Mládežnícka 32/421, Krnča RUVZTO
01072/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Katarína Bagiová 11.06.2019 Nová Doba 26/927, 924 01 Galanta RUVZGA
01073/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Sophia Bičanová 11.06.2019 Krásna 25/1080, 924 01 Galanta RUVZGA
01074 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Silvia Kmeťová 11.07.2017 Topoľčany J.Jesenského 2296/5 5/2296, Topoľčany RUVZTO
01074 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Marek Jonáš 30.03.2007 Horné Obdokovce 340 Horné Obdokovce , 340 RUVZTO
01074/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Gálová 11.06.2019 Krásna 962, 925 32 Veľká Mača RUVZGA
01075 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Michal Potoč 02.04.2007 Hruboňovo 250 Hruboňovo , 250 RUVZTO
01076/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Adriána Arvayová 16.05.2017 Veternicová Bratislava, 31, 841 05 RUVZGA
01076/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Kovačičová 21.05.2018 Trnavská 50/835, 919 04 Smolenice RUVZGA
01077 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Milan Candrák 28.03.2007 Preseľany 428 Preseľany , 428 RUVZTO
01077/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Púčeková 16.05.2017 moskovská Bratislava, 12, 811 08 RUVZGA
01077/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jana Danihelová 21.05.2018 919 02 Dolné Orešany s.č. 568 568, 919 02 Dolné Orešany RUVZGA
01078 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Roman Matejov 29.03.2007 Hrušovany 291 Hrušovany , 291 RUVZTO
01078/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Magdaléna Gazdurová 16.05.2017 Za Hornádom 6/878, 052 01 Spišská Nová Ves RUVZGA
01078/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Richard Zvolenský 21.05.2018 919 61 Borová s.č. 67 67, 919 61 Borová RUVZGA
01079 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dávid Fodor 30.09.2010 Topoľčany Janka Kráľa 4617/4 4/4617, Topoľčany RUVZTO
01079 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Jozef Piterka 29.03.2007 Preseľany 498 Preseľany , 498 RUVZTO
01079/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jana Kover 16.05.2017 919 23 Vlčkovce č. 380 380, 919 23 Vlčkovce RUVZGA
01079/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Gabriela Ručkayová 21.05.2018 956 01 Bojná s.č. 199 199, 956 01 Bojná RUVZGA
01080 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Juraj Gális 23.06.2008 Alexyho 5/2677, Topoľčany RUVZTO
01080 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Miloš Gešnabel 21.06.2010 Hviezdoslava 38/2328, Topoľčany RUVZTO
01080 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Ján Šiška 29.03.2007 Preseľany 468 Preseľany , 468 RUVZTO
01080/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Július Kutak 21.05.2018 Námestie slobody 21, 941 11 Palárikovo RUVZGA
01081 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Alžbeta Čerňanová 21.06.2010 Preseľany 360 Preseľany , 360 RUVZTO
01081 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jozef Škorík 17.10.2012 Topoľčany D. Jurkoviča 2404/26 26/2404, Topoľčany RUVZTO
01081 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Chovancová 15.06.2006 Jesenského 17/2316, Topoľčany RUVZTO
01081 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Peter Macho 26.06.2015 Topoľčany J. Alexyho 2704/12 12/2704, Topoľčany RUVZTO
01081 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Veronika Hanová 23.06.2008 Matušku 24/2234, Topoľčany RUVZTO
01081 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Ján Candrák 29.03.2007 Preseľany 121 Preseľany , 121 RUVZTO
01081/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ana Majera 16.05.2017 Krásnohorská Bratislava, 15, 851 07 RUVZGA
01081/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Klaudia Vendéghová 21.05.2018 Gogoľová 8, 940 01 Nové Zámky RUVZGA
01082 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Blanka Candráková 26.06.2015 Hrušovany 259 Hrušovany , 259 RUVZTO
01082 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Gabriela Pastorová 21.06.2010 Preseľany 468 Preseľany , 468 RUVZTO
01082 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Milan Jančovič 11.04.2007 Kapusnicka 369, Nemčice RUVZTO
01082/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Erik Málik 16.05.2017 Stará Hora 7/1464, 963 01 Krupina RUVZGA
01082/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Janka Krucsková 21.05.2018 976 73 Telgárt s.č. 207 207, 976 73 Telgárt RUVZGA
01083 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Andrea Rudová 30.04.2015 Družstevná Bánovce nad Bebr., 6/616 RUVZTO
01083 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anna Matušková 21.06.2010 Preseľany 220 Preseľany , 220 RUVZTO
01083 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Grznárová 03.10.2016 Prašice Partizánska 440/27 27/440, Prašice RUVZTO
01083 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Krištofová 26.06.2013 Solčianky 29 Solčianky , 29 RUVZTO
01083/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Nagy 16.05.2017 943 61 Salka č. 247 247, 943 61 Salka RUVZGA
01083/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Margita Jávorková 21.05.2018 Hlavná Ďulov Dvor, 8/70, 945 01 RUVZGA
01084 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Renáta Magdinová 21.06.2010 Hrušovany 173 Hrušovany , 173 RUVZTO
01084 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zdenka Illášová 14.05.2009 Matušku 21/2178, Topoľčany RUVZTO
01084/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Silvia Falubová 16.05.2017 Nábrežná 91, 940 02 Nové Zámky RUVZGA
01084/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Kosíková 21.05.2018 Agátová 567, 925 72 Selice RUVZGA