Register odborne spôsobilých osôb

V registri odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBA".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 252389. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
00801/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Simona Poszert 28.05.2018 Poľovnícka 45, 900 27 Bernolákovo RUVZGA
00802 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Marianna Michalková 21.05.2010 Tovarníky 344/63 Tovarníky , 63/344 RUVZTO
00802/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Michaela Rácková 28.05.2018 Andreja Sládkoviča 3/4020, 903 01 Senec RUVZGA
00803 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Emília Mišíková 21.10.2010 Závada 13 Závada , 13 RUVZTO
00803 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Zoltán Košecký 16.03.2007 Ludanice 153 Ludanice , 153 RUVZTO
00803/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Stanislava Červeňová 18.04.2017 900 42 Miloslavov č. 441 441, 900 42 Miloslavov RUVZGA
00803/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Marián Krascsenits 28.05.2018 Hlavná 30, 931 01 Šamorín RUVZGA
00804 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Tatiana Mozolová 28.04.2010 Topoľčany - Malé Bedzany Hlavná 47 Malé Bedzany, 47 RUVZTO
00804/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Patrik Rácz 18.04.2017 930 32 Blatná na Ostrove č. 253 253, 930 32 Blatná na Ostrove RUVZGA
00804/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jarmila Šindelárová 31.05.2018 Dopravná Bratislava, 35, 831 06 RUVZGA
00805 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Andrea Néčová 21.05.2010 Klížske Hradište 83, Veľký Klíž RUVZTO
00805/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Miroslava Múdra 18.04.2017 Záhradnícka Bratislava, 93, 821 08 RUVZGA
00805/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Vlasta Čonková 28.05.2018 Dopravná Bratislava, 29/1425, 831 06 RUVZGA
00806 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Monika Nováková 21.10.2010 Izát 25/39, Kuzmice RUVZTO
00806/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dominika Tomčová 18.04.2017 Svornosti 32, 044 14 Čaňa RUVZGA
00806/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Edita Dolánová 31.05.2018 Mlynská 3/939, 925 21 Sládkovičovo RUVZGA
00807 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Martin Pavlov 21.06.2010 Kuzmická 47/260, Jacovce RUVZTO
00807/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ivan Illas 18.04.2017 Štvrtok na Ostrove 182, 930 40 Čakany RUVZGA
00808 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Milan Reško 27.05.2010 Pantočku 2/251, Tovarníky RUVZTO
00808 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo Iveta Okšová 25.04.2006 Vrbová 53, Chrabrany RUVZTO
00809 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anna Siegertová 28.04.2010 Bošany Komenského 666/9 9/666, Bošany RUVZTO
00809/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Róbert Tuška 18.04.2017 Šafáriková 27/454, 924 01 Galanta RUVZGA
00810 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Andrej Streďanský 05.06.2014 Topoľčany Agátová 2815/8 8/2815, Topoľčany RUVZTO
00810 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Eva Torišková 28.04.2010 Preseľany 468 Preseľany , 468 RUVZTO
00810 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Iveta Kráľová 15.05.2018 Belince 33 Belince , 33 RUVZTO
00810 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Ďurinová 10.05.2012 Horné Obdokovce 121 Horné Obdokovce , 121 RUVZTO
00810/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anton Pagáč 18.04.2017 Riazanská Bratislava, 66, 931 03 RUVZGA
00811 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Helena Vaňová 28.04.2010 Nemčice Kapusnícka 1 1, Nemčice RUVZTO
00811 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Marek Hladký 20.06.2012 Topoľčany J. Matušku 2148/2 2/2148, Topoľčany RUVZTO
00811 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Monika Ríziková 24.05.2017 Topoľčany Bernolákova 2070/7 7/2070, Topoľčany RUVZTO
00811 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách. Miloš Vavrda 21.06.2016 Prašice 1. mája 90/90 . mája , 90/90 RUVZTO
00811/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ivan Vašák 18.04.2017 mlynárska 3/57, 926 01 Sereď RUVZGA
00811/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lukáš Kadúc 31.05.2018 Záhrebská Bratislava, 7/5264, 811 05 RUVZGA
00812 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Andrea Klačanská 10.05.2012 Nitrianska Streda 169 Nitrianska Streda , 169 RUVZTO
00812/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Razmohammad Nikmohammad 28.05.2018 Stará Vajnorská Bratislava, 17/1419, 831 04 RUVZGA
00813 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Natália Tökölyová 20.06.2012 Topoľčany Tribečská 2136/8 8/2136, Topoľčany RUVZTO
00813/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Michaela Červenková 18.04.2017 Slnečná 336, 925 32 Veľká Mača RUVZGA
00813/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Milan Gergely 28.05.2018 Tomanova Bratislava, 74/10063, 831 07 RUVZGA
00814 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Andrea Tóthová 10.05.2012 Topoľčany P.O.Hviezdoslava 2330/56 56/2330, Topoľčany RUVZTO
00814/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ľubica Čegiňová 18.04.2017 935 55 Zbrojníky č. 154 154, 935 55 Zbrojníky RUVZGA
00815 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Michal Urda 20.06.2012 Solčany Partizánska 364/1 1/364, Solčany RUVZTO
00815/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lukáš Vejražka 18.04.2017 Homolová Bratislava, 6, 841 02 RUVZGA
00815/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Gerhard Kettmann 28.05.2018 Banšelova Bratislava, 18/4273, 821 04 RUVZGA
00816 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Andrea Slováková 28.04.2015 Topoľčany J. Jesenského 2316/19 19/2316, Topoľčany RUVZTO
00816 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Miriam Krajčíková 20.06.2012 Topoľčany Bernolákova 2037/13 13/2037, Topoľčany RUVZTO
00816/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Klarissza Tamásiová 18.04.2017 tichá Opatovský Sokolovec, 1916, 930 28 RUVZGA
00816/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Štefan Franka 28.05.2018 Višňová 11, 900 42 Dunajská Lužná RUVZGA
00817 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Bálešová 21.05.2010 Oponice 303 Oponice , 303 RUVZTO
00817 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Marián Mizerák 14.03.2007 Jahodová 6/1954, Topoľčany RUVZTO
00817/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Veronika Mészárosová 18.04.2017 930 32 Blatná na Ostrove č. 272 272, 930 32 Blatná na Ostrove RUVZGA