Register odborne spôsobilých osôb

 

V registry odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBB".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 245775. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
01055 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jozef Štefkovič 09.06.2015 Pri Majeri 666/9A Jacovce Pri Majeri , 9/666 RUVZTO
01055 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Stanislava Novotková 25.06.2009 mája 132/132, Prašice RUVZTO
01055/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Veronika Hudecová 18.05.2018 Figová 73, 900 27 Bernolákovo RUVZGA
01055/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Andrea Hubináková 11.06.2019 Trnavská cesta 73/896, 926 01 Sereď RUVZGA
01056 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Daniela Šimorová 20.03.2007 Cypriana Majerníka Veľké Kostolany, 9/552 RUVZTO
01056 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Michaela Adámeková 06.06.2011 Bánovce nad Bebr. Husistská 1326/31 Bánovce nad Bebr., 31/1326 RUVZTO
01056 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Milan Paurik 09.06.2015 Topoľčany D. Jurkoviča 2419/1 1/2419, Topoľčany RUVZTO
01056/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Terézia Slahučková 18.05.2018 Hlinku 18/3058, 926 01 Sereď RUVZGA
01056/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jozef Klinko 11.06.2019 Trnavská cesta 73/896, 926 01 Sereď RUVZGA
01057 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Alena Barátová 09.06.2015 Štefánikova 40, Kamanová RUVZTO
01057 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Božena Ďurišová 07.06.2011 Bánovce nad Bebr. A. Kmeťa 518/29 Bánovce nad Bebr., 29/518 RUVZTO
01057 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zdenka Kopcová 23.06.2008 Preseľany 458 Preseľany , 458 RUVZTO
01057/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lenka Nusová 18.05.2018 Stavbárska Bratislava, 34, 821 07 RUVZGA
01057/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Etela Novanská 11.06.2019 925 08 Čierny Brod s.č. 492 492, 925 08 Čierny Brod RUVZGA
01058 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Boris Maslák 06.06.2011 Veľké Hoste 251 Veľké Hoste , 251 RUVZTO
01058/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Róbert Bilka 18.05.2018 Kukučínova 26, 927 01 Šaľa RUVZGA
01058/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Barbora Kollárová 11.06.2019 Jesenského 41/1111, 926 01 Sereď RUVZGA
01059 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anna Holendová 06.06.2011 Horňany 129 Horňany , 129 RUVZTO
01059 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Petra Chudá 08.10.2014 Chynorany Bernolíkova 177/11 11/177, Chynorany RUVZTO
01059/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Timotej Topoľovský 18.05.2018 kalinčiakova Banská Bystricka, 2, 974 05 RUVZGA
01059/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Kristína Farkašová 11.06.2019 Hlavná ulica 11, 930 39 Hubice RUVZGA
01060 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Katarína Kmeťová 19.06.2012 Tesáre 85 Tesáre , 85 RUVZTO
01060 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Sofia Chochulová 19.07.2019 Ludanice Hviezdoslavova 15/6 6/15, Ludanice RUVZTO
01060 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Veronika Ballová 27.09.2016 Solčany 1. mája 185/105 . mája , 105/185 RUVZTO
01060/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Viktor Kováč 11.06.2019 Cukrovarská 233, 925 21 Sládkovičovo RUVZGA
01061 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Stanislava Gogová 19.06.2012 Urmince 381 Urmince , 381 RUVZTO
01061/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Daniela Tóthová 11.06.2019 925 63 Dolná Streda s.č. 343 343, 925 63 Dolná Streda RUVZGA
01062 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lucia Raučinová 06.06.2011 Jacovce Brezová 432/4 4/432, Jacovce RUVZTO
01062 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Nikola Panáková 19.07.2019 Topoľčany , RUVZTO
01062/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ľuboš Tóth 11.06.2019 925 63 Dolná Streda s.č. 343 343, 925 63 Dolná Streda RUVZGA
01063 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Alena Fiantoková 03.11.2016 Ludanice Slobody 409 409, Ludanice RUVZTO
01063 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Barbora Gálová 19.07.2019 Topoľčany , RUVZTO
01063/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ronald Lau 11.06.2019 Komárňanská 59, 940 02 Nové Zámky RUVZGA
01064 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Július Bujna 06.06.2011 Kovarce 474 Kovarce , 474 RUVZTO
01064 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Nikola Balážiková 19.07.2019 Topoľčany , RUVZTO
01064/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Kristián Radványi 11.06.2019 Chrenová 13/642, 925 23 Jelka RUVZGA
01065 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Katarína Bratková 18.07.2018 Partizánske Janka Kráľa 1192/4 4/1192, Partizánske RUVZTO
01065/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Michaela Stachová 11.06.2019 Sibírska Bratislava, 22, 831 02 RUVZGA
01066 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Hana Jančovičová 19.07.2019 Lužany 72 Lužany , 72 RUVZTO
01066/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Miroslava Hasíková 11.06.2019 Rozmarínová Most pri Bratislava, 21/1454, 900 46 RUVZGA
01067 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ladislav Krajčík 13.06.2008 Pivovarnícka 4/2278, Topoľčany RUVZTO
01067 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Marta Jančeková 10.05.2007 Prašice 678 Prašice , 678 RUVZTO
01067 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Natália Škulová 19.07.2019 Zlaté Moravce 1. mája 2031/70 . mája , 70/2031 RUVZTO
01067/2017 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo Erika Hauková 18.07.2017 925 41 Dolný Chotár 124 124, 925 41 Dolný Chotár RUVZGA
01067/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Eva Kováčová 11.06.2019 Mierová 53/1431, 924 01 Galanta RUVZGA
01068 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Martina Sedlárová 10.06.2008 Hajná Nová Ves 101 Hajná Nová Ves , 101 RUVZTO
01068 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Oľga Paučeková 16.08.2016 Nemčice Školská 50/68 68/50, Nemčice RUVZTO
01068/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Matúš Ižman 11.06.2019 Nitrianska 10, 927 05 Šaľa RUVZGA
01069 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Andrea Benikovská 16.08.2016 Tesáre 168 Tesáre , 168 RUVZTO
01/2015/01524 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody Viktor Kocan 04.11.2015 138 RUVZSK