Register odborne spôsobilých osôb

 

V registry odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBB".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 245775. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
00944/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lucia Huttová 22.05.2019 Trnavská 16/520, 919 43 Cífer RUVZGA
00945 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Kyselicová 27.04.2016 Trenčianske Jastrabie 25 Trenčianske Jastrabie , 25 RUVZTO
00945 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Michaela Matušková 28.05.2013 Tovarníky Obrancov mieru 23/124 124/23, Tovarníky RUVZTO
00945 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Marek Bago 26.03.2007 Hviedoslavova 10, Solčany RUVZTO
00945/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Cecília Darázsová 26.04.2017 925 82 tešedíkovo č. 280 280, 925 82 Tešedíkovo RUVZGA
00946 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Júlia Rusňáková 28.05.2013 Kuzmice Karlov 79/56 56/79, Kuzmice RUVZTO
00946 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Róbert Marga 21.03.2007 Pivovarnícka 2278/C Topoľčany Pivovarnícka , 2278 RUVZTO
00946/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žaneta Javorčíková 26.04.2017 Kossútha 22, 941 10 Tvrdošovce RUVZGA
00947 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Augustín Benko 28.05.2013 Práznovce Urxova 199/8 8/199, Práznovce RUVZTO
00947 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Tomáš Grznár 21.03.2007 Karlov 68/216, Kuzmice RUVZTO
00947/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Terézia Malková 26.04.2017 Dolná 353, 925 71 Trnovec nad Váhom RUVZGA
00948 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Petrová 28.05.2013 Topoľčany Palkovičova 4087/6 6/4087, Topoľčany RUVZTO
00948 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Peter Birmon 10.08.2011 Solčany Hviezdoslavova 749/59 59/749, Solčany RUVZTO
00948 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Juraj Oravec 21.03.2007 Bernolákova 17/2082, Topoľčany RUVZTO
00948/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dušana Čonková 26.04.2017 925 84 Vlčany š. 420 420, 925 84 Vlčany RUVZGA
00949 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Andrej Petrík 22.06.2011 Zbehy 357 Zbehy , 357 RUVZTO
00949 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Matilda Gálisová 28.04.2009 Bánovce nad Bebr. Cyrila a Metoda 1315/5 Bánovce nad Bebr., 5/1315 RUVZTO
00949 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Miroslav Blaho 21.03.2007 Slobody 9/498, Jacovce RUVZTO
00949/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Helena Mešťanová 26.04.2017 Igram 64, 900 84 Báhoň RUVZGA
00950 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anna Pirťanová 11.05.2009 Práznovce Jesenského 120/66 66/120, Práznovce RUVZTO
00950 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Jozef Klačanský 21.03.2007 Partizánska 92/806, Solčany RUVZTO
00950/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lýdia Turová 26.04.2017 Bieloruska Bratislava, 36/5129, 821 06 RUVZGA
00951 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lucia Baráthová 28.04.2009 Práznovce jesenského 120/66 66/120, Práznovce RUVZTO
00951/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Kollárová Adriána 26.04.2017 Dionýza Štúra 4/1011, 926 01 Sereď RUVZGA
00952 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Oskár Smatana 11.05.2009 Topoľčany J. Matušku 2234/28 28/2234, Topoľčany RUVZTO
00952/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Šutaríková 26.04.2017 014 01 Bytča Hliník nad Váhom č. 347 Hliník nad Váhom, 347, RUVZGA
00953 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jozef Meluš 28.04.2009 Hradište 19 Hradište , 19 RUVZTO
00953 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Martina Adamičková 29.05.2018 Veľké Držkovce Čuklasovce 83 83, Veľké Držkovce RUVZTO
00953 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Pavol Jedlička 22.06.2021 Nitrianska Blatnica 176 Nitrianska Blatnica , 176 RUVZTO
00953/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jana Matejková 26.04.2017 023 31 Rudina č. 153 153, 023 31 Rudina RUVZGA
00954 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Barbora Bečková 22.06.2021 Urmince 125 Urmince , 125 RUVZTO
00954 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Peter Beneda 28.04.2009 Malé Uherce Uherecká 105/86 86/105, Malé Uherce RUVZTO
00954 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Veronika Filipejová 29.05.2018 Topoľčany Streďanská 2731/34 34/2731, Topoľčany RUVZTO
00954/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Monika Tománková 26.04.2017 Stromová 1/183, 925 53 Pata RUVZGA
00955 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Juraj Vaško 29.05.2018 Piešťany Rázusova 1697/10 10/1697, Piešťany RUVZTO
00955 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Nikola Vaňová 28.04.2009 Topoľčany Streďanská 2617/41 41/2617, Topoľčany RUVZTO
00955 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žaneta Procházková 22.06.2021 Horné Štitáre , RUVZTO
00955/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jana Ivanová 26.04.2017 925 62 Váhovce č. 859 859, 925 62 Váhovce RUVZGA
00956 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lukáš Horka 22.06.2021 Topoľčany P.O.Hviezdoslava 2169/6 6/2169, Topoľčany RUVZTO
00956 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Valéria Matejovičová 29.05.2018 Topoľčany M.A.Bazovského 2355/1 1/2355, Topoľčany RUVZTO
00956/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Katarína Budaiová 26.04.2017 925 23 Jelka Petőfiho 1161/10 fiho , 10/1161, RUVZGA
00957 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jarmila Vlnková 29.05.2018 Topoľčany P.O.Hviezdoslava 2270/10 10/2270, Topoľčany RUVZTO
00957 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Martin Meluš 22.06.2021 Jacovce Kuzmická 246/22 22/246, Jacovce RUVZTO
00957/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Adela Šimonová 26.04.2017 925 52 Šoporňa , , RUVZGA
00958 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anežka Šišmičová 22.06.2021 Čereňany Uhlištná 262/27 27/262, Čereňany RUVZTO
00958 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Martina Skublýová 29.05.2018 Topoľčany M. Benku 2430/14 14/2430, Topoľčany RUVZTO
00958/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Veronika Šipková 26.04.2017 925 52 Šoporňa č. 92 92, 925 52 Šoporňa RUVZGA
00959 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Adriána Bozáňová 29.05.2018 Preseľany 336 Preseľany , 336 RUVZTO
00959 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Patrik Šišmič 22.06.2021 Čereňany Uhlištná 262/27 27/262, Čereňany RUVZTO
00959/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Miroslava Kostková 26.04.2017 925 54 Zemianske Sady 201 201, 925 54 Zemianske Sady RUVZGA