Register odborne spôsobilých osôb

 

V registry odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBB".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 245775. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
00932 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo Bystrík Káčer 25.04.2006 Benku 2341, Topoľčany RUVZTO
00932 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Peter Detko 15.03.2007 mája 167, Prašice RUVZTO
00932/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Simona Kurincová 26.04.2017 925 52 Šoporňa č. 1490 1490, 925 52 Šoporňa RUVZGA
00932/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Hercegová 22.05.2019 925 04 Tomášikovo s.č. 366 366, 925 04 Tomášikovo RUVZGA
00933 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Danka Illášová 16.05.2008 Kovarce 264 Kovarce , 264 RUVZTO
00933 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Viera Hederová 14.05.2013 Horné Naštice 172 Horné Naštice , 172 RUVZTO
00933 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Vladimír Ondruška 15.03.2007 Malé Bedzany 77/23 Malé Bedzany , 23/77 RUVZTO
00933/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Blažena Kinčešová 26.04.2017 900 25 Chorvátsky Grob , , RUVZGA
00933/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lucia Jankovičová 22.05.2019 925 54 Pusté Sady s.č. 238 238, 925 54 Pusté Sady RUVZGA
00934 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Vrbinčíková 16.05.2008 Streďanská 28/2731, Topoľčany RUVZTO
00934 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Stanislava Mináriková 14.05.2013 Hradište 129 Hradište , 129 RUVZTO
00934/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Marianna Zliechovcová 26.04.2017 925 54 Zemianske Sady 184 184, 925 54 Zemianske Sady RUVZGA
00934/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Eugenia Vargová 22.05.2019 Mostová 201, 924 01 Gáň RUVZGA
00935 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jana Gajdošová 14.05.2013 Bánovce nad Bebravou Slatinská 1332/12 12/1332, Bánovce nad Bebravou RUVZTO
00935 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Peter Kišac 13.06.2019 Topoľčany Ľ. Fullu 2495/15 15/2495, Topoľčany RUVZTO
00935 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Števancová 16.05.2008 Kovarce 455 Kovarce , 455 RUVZTO
00935/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Kornélia Katonová 26.04.2017 925 32 Veľká Mača č. 243 243, 925 32 Veľká Mača RUVZGA
00935/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Gabriela Tóthová 22.05.2019 925 62 Váhovce s.č. 1 1, 925 62 Váhovce RUVZGA
00936 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Antónia Novotná 16.05.2008 Fullu 19/2495, Topoľčany RUVZTO
00936 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Martina Súkeníková 14.05.2013 Bánovce nad Bebravou Rastislavova 1299/6 6/1299, Bánovce nad Bebravou RUVZTO
00936 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Miloš Grežďo 24.04.2006 Obecná ul. Hrušovany , RUVZTO
00936/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Nikola Mikleová 26.04.2017 925 41 Dolný Chotár č. 112 112, 925 41 Dolný Chotár RUVZGA
00936/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Csilla Czéreová 22.05.2019 Novojelčanská 73/857, 925 23 Jelka RUVZGA
00937 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Tomáš Krištof 16.05.2008 Alexyho 5/2677, Topoľčany RUVZTO
00937/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dominika Kirchner 26.04.2017 017 01 Považská Bystrica 1518/52 , , RUVZGA
00937/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Magdaléna Palková 22.05.2019 925 08 Čierny Brod s.č. 30 30, 925 08 Čierny Brod RUVZGA
00938 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Oľga Vretenárová 16.05.2008 Gagarinova 10/2311, Topoľčany RUVZTO
00938/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Kristína Vargová 26.04.2017 925 54 Pusté sady č. 203 203, 925 54 Pusté Sady RUVZGA
00938/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ľubica Kiková 22.05.2019 Tokajská 18, 949 11 Nitra RUVZGA
00939 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Patrik Belica 31.05.2016 Klátova Nová Ves 516 Klátova Nová Ves , 516 RUVZTO
00939 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Peter Slovák 20.03.2007 Benku 2341, Topoľčany RUVZTO
00939/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Erika Szabová 26.04.2017 925 03 Horné Saliby č. 1030 1030, 925 03 Horné Saliby RUVZGA
00939/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Moravanská 22.05.2019 925 71 Trnovec nad Váhom s.č. 802 802, 925 71 Trnovec nad Váhom RUVZGA
00940 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anna Košecká 15.06.2016 Horné Štitáre 143 Horné Štitáre , 143 RUVZTO
00940 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Jozef Toman 20.03.2007 Clementisová 7/1981, Topoľčany RUVZTO
00940/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Sabína Batalová 26.04.2017 925 54 Šalgočka č. 71 71, 925 54 Šalgočka RUVZGA
00940/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lívia Fónod 22.05.2019 925 26 Reca s.č. 54 54, 925 26 Reca RUVZGA
00941 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ingrid Filová 14.05.2013 Závada Pod čiernym vrchom 99 Závada Pod čiernym vrchom , 99 RUVZTO
00941 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Miloš Kozák 26.03.2007 Slobody 4767, Ludanice RUVZTO
00941/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Monika Vargová 26.04.2017 925 04 Tomášikovo , , RUVZGA
00941/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Silvia Tyukosová 22.05.2019 925 82 Tešedíkovo s.č. 1002 1002, 925 82 Tešedíkovo RUVZGA
00942 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Daša Sečanská 14.05.2013 Kšinná 309 Kšinná , 309 RUVZTO
00942 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Peter Wolf 26.03.2007 Horská 50/1314, Partizánske RUVZTO
00942/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Lanczová 26.04.2017 Sereďská 19, 925 32 Veľká Mača RUVZGA
00942/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Natália Hubusová 22.05.2019 Spádová 10/1140, 926 01 Sereď RUVZGA
00943 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Marcela Kulišková 14.05.2013 Uhrovec 14/79 Uhrovec , 79/14 RUVZTO
00943 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Peter Červený 26.03.2007 Hviezdoslavova 2270, Topoľčany RUVZTO
00943/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Nikoleta Hubusová 22.05.2019 Spádová 10/1140, 926 01 Sereď RUVZGA
00944 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Ľubomír Matejov 26.03.2007 Dvorany nad Nitrou 70 Dvorany nad Nitrou , 70 RUVZTO
00944/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Kristína Zigmáneková 26.04.2017 Hlavná 13, 925 55 Vinohrady nad Váhom RUVZGA