Register odborne spôsobilých osôb

 

V registry odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBB".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 245775. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
00923 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lenka Gáliková 16.05.2008 Hlavná 150/95, Veľké Ripňany RUVZTO
00923 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Soňa Justová 14.05.2013 Nemčice Pod hlinami 268/26 26/268, Nemčice RUVZTO
00923 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Eva Kasalová 20.03.2007 Streďanská 47/2661, Topoľčany RUVZTO
00923/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Henrieta Csikósová 22.05.2019 925 71 Trnovec nad Váhom s.č. 584 584, 925 71 Trnovec nad Váhom RUVZGA
00924 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Antónia Pagáčová 14.05.2013 Bánovce nad Bebravou Mojmírova 1296/8 8/1296, Bánovce nad Bebravou RUVZTO
00924 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lenka Jedináková 05.06.2014 Partizánske Veľká okružná 1105/77 77/1105, Partizánske RUVZTO
00924 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Nadežda Berešová 16.05.2008 Gogoľova 16/1883, Topoľčany RUVZTO
00924 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Jozef Božik 15.03.2007 Blesovce 16 Blesovce , 16 RUVZTO
00924/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Štefunková 22.05.2019 Boldocká 40, 903 01 Senec RUVZGA
00925 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Adriana Černická 14.05.2013 Ruskovce 9 Ruskovce , 9 RUVZTO
00925 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Darina Strempeková 16.05.2008 Veľké Hoste 115 Veľké Hoste , 115 RUVZTO
00925/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Priska Szőcsová 22.05.2019 925 85 Neded s.č. 12 12, 925 85 Neded RUVZGA
00926 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jana Prícka 11.07.2017 Bojná 859 Bojná , 859 RUVZTO
00926 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jozefína Košútová 16.05.2008 Partizánska 13/712, Trenčianska Teplá RUVZTO
00926 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Uhlárová 28.04.2015 Prašice Slnečná 359/36 36/359, Prašice RUVZTO
00926 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Soňa Ducká 14.03.2013 Bánovce nad Bebravou - Dolné Ozorovce Kpt.Jaroša 1006/24 Dolné Ozorovce, 24/1006 RUVZTO
00926 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Juraj Jančovič 15.03.2007 Veľké Dvorany 217 Veľké Dvorany , 217 RUVZTO
00926/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Romana Smiščíková 22.05.2019 Pangeri 209, 925 27 Veľký Grob RUVZGA
00927 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Filip Miškovič 17.06.2015 Topoľčany , RUVZTO
00927 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Spodná 14.05.2013 Šišov 159 Šišov , 159 RUVZTO
00927 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Otília Košútová 16.05.2008 Trenčianska Teplá Partizánska 716/17 17/716, Trenčianska Teplá RUVZTO
00927 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami František Krajčík 15.03.2007 Bojná 74 Bojná , 74 RUVZTO
00927/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Andrea Vargová 22.05.2019 Zoltána Fábryho 502, 925 22 Veľké Úľany RUVZGA
00928 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anna Zwiasová 14.05.2013 Bánovce nad Bebravou Svätoplukova 1267/2 2/1267, Bánovce nad Bebravou RUVZTO
00928 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Matilda Božiková 16.05.2008 Trenčianska Teplá Teplická 838 838, Trenčianska Teplá RUVZTO
00928 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Peter Koiš 14.06.2016 Želovce Partizánska 402/6 6/402, Želovce RUVZTO
00928 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Ivan Masaryk 15.03.2007 Blesovce 110 Blesovce , 110 RUVZTO
00928/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Alžbeta Anda 26.04.2017 925 84 Vlčany č. 1546 1546, 925 84 Vlčany RUVZGA
00928/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Linda Radová 22.05.2019 Pavlická 14/5, 925 28 Pusté Úľany RUVZGA
00929 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jana Dúbravková 14.05.2013 Žitná - Radiša Žitná 97 Radiša, 97 RUVZTO
00929 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jana Ďuračková 16.05.2008 Trenčianske Teplice Štvrť SNP 137/37 37/137, Trenčianske Teplice RUVZTO
00929 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Miloš Bezák 14.06.2016 Koniarovce 210 Koniarovce , 210 RUVZTO
00929 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Milan Peterka 15.03.2007 Bojná 360 Bojná , 360 RUVZTO
00929/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Helena Hüttnerová 26.04.2017 Kaplnská 15/1222, 925 22 Veľké Úľany RUVZGA
00929/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Róbert Poloma 22.05.2019 Školská 13/411, 925 23 Jelka RUVZGA
00930 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Bystrík Káčer 25.04.2006 Benku 2341, Topoľčany RUVZTO
00930 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zdenka Kováčiková 16.05.2008 Kovarce 438 Kovarce , 438 RUVZTO
00930 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Jaroslav Božik 15.03.2007 Kuzmice 196 Kuzmice , 196 RUVZTO
00930 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách. Andrej Bohát 13.07.2021 Topoľčany Dr. P. Adámiho 1395/13 13/1395, Topoľčany RUVZTO
00930/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Richard Borák 26.04.2017 Záhradná 7/3642, 900 25 Chorvátsky Grob RUVZGA
00930/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Julie Vargová 22.05.2019 925 81 Diakovce s.č. 319 319, 925 81 Diakovce RUVZGA
00931 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Gabriela Ševelová 22.09.2005 Beniaka 12/1463, Topoľčany RUVZTO
00931 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jana Polušinová 14.05.2013 Dvorec 138 Dvorec , 138 RUVZTO
00931 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Juraj Káčer 25.04.2006 Benku 11/2341, Topoľčany RUVZTO
00931 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Margita Grácová 16.05.2008 Kovarce 471 Kovarce , 471 RUVZTO
00931 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Jozef Okša 15.03.2007 Slnečná 10/333, Prašice RUVZTO
00931/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Kristína Farkašová 26.04.2017 Puškinova 11/704, 924 01 Galanta RUVZGA
00931/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lucia Takáčová 22.05.2019 Dóžova 70/1621, 927 00 Šaľa RUVZGA
00932 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Antónia Kováčiková 16.05.2008 Kovarce 470 Kovarce , 470 RUVZTO
00932 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dominika Matuláková 22.09.2005 Nitrianska Blatnica 462 Nitrianska Blatnica , 462 RUVZTO