Register odborne spôsobilých osôb

 

V registry odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBB".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 245775. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
00818/2019/Rj Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dóra Sebök 29.04.2019 Póšfa 49, 930 34 Holice RUVZGA
00819 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Bohdan Mizerák 14.03.2007 Jahodová 6/1954, Topoľčany RUVZTO
00819/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Klaudia Tančáková 18.04.2017 Zombová Košice, 15, 040 01 RUVZGA
00819/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Olena Karlova 28.05.2018 Cop - Ukrajina Holovna 22/10 Ukrajina, 10/22, RUVZGA
00819/2019/Rj Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Monika Seböková 29.04.2019 Póšfa 49, 930 34 Holice RUVZGA
00820 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mário Čaniga 22.06.2010 Štúrova 16/516, Solčany RUVZTO
00820/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Marek Masarovič 18.04.2017 Karpatské Námestie Bratislava, 10/7770, 831 06 RUVZGA
00820/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Klaudia Skubeňová 28.05.2018 Dolnomajerská 19/52, 900 28 Zálesie RUVZGA
00820/2019/Rj Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ádám Vizy 29.04.2019 925 42 Trstice s.č. 601 601, 925 42 Trstice RUVZGA
00821 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Michal Dohun 28.04.2010 Topoľčany M. Benku 4660/29 29/4660, Topoľčany RUVZTO
00821 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žaneta Gergelová 13.06.2019 Topoľčany Tribečská 2136/4 4/2136, Topoľčany RUVZTO
00821/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dominika Brezinová 18.04.2017 Mierová 49/1430, 924 01 Galanta RUVZGA
00821/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Marta Vargová 28.05.2018 Corvina 4/158, 932 01 Veľký Meder RUVZGA
00822 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Rudolf Dostál 21.05.2010 Benku 14/2430, Topoľčany RUVZTO
00822/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Tatiana Brinďáková 18.04.2017 925 03 Horné Saliby č. 1293 1293, 925 03 Horné Saliby RUVZGA
00822/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Erika Bokorová 28.05.2018 946 02 Čalovec s.č. 129 129, 946 02 Čalovec RUVZGA
00822/2019/Rj Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Roman Múcska 29.04.2019 Štvrť SNP 15/997, 924 01 Galanta RUVZGA
00823 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Miloš Gašparík 28.04.2010 Hlátová Nová Ves časť Janova Ves 83 Hlátová Nová Ves, 83 RUVZTO
00823/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Marika Majorová 28.05.2018 Športová 27/664, 930 25 Vrakúň RUVZGA
00824 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Maroš Hipík 21.05.2010 Topoľčany Gagarinova 1573/1 1/1573, Topoľčany RUVZTO
00824/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Barbora Kašíková 18.04.2017 Školská 40/130, 946 32 Marcelová RUVZGA
00824/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zoltán Tóth 28.05.2018 Družstevná 66/15, 945 01 Komárno RUVZGA
00825 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jozefína Chlapovičová 21.05.2010 Kuzmice 470 Kuzmice , 470 RUVZTO
00825/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Helena Hobotová 28.05.2018 Poľovnícka 26, 900 02 Veľký Biel RUVZGA
00826 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Juraj Kučma 21.05.2010 Topoľčany Šafárikova 4418/21 21/4418, Topoľčany RUVZTO
00826 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Štefan Gurecký 20.03.2007 Zemianska 11/660, Jacovce RUVZTO
00827 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Daniela Valová 14.05.2013 Ludanice Nádražná 477/36 36/477, Ludanice RUVZTO
00827 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Marián Ozimý 21.05.2010 Topoľčany Bernolákova 2036/23 23/2036, Topoľčany RUVZTO
00827 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Ján Marko 15.03.2007 Palkovičova 8/2833, Topoľčany RUVZTO
00828 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Beáta Jančovičová 14.05.2013 Topoľčany P.O.Hviezdoslava 2331/62 62/2331, Topoľčany RUVZTO
00828 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Peter Stanko 21.05.2010 Klížske Hradište 53, Veľký Klíž RUVZTO
00828 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Miroslav Ďaďan 15.03.2007 Tribečská 14/2275, Topoľčany RUVZTO
00829 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Sylvia Halatková 14.05.2013 Horné Obdokovce 368 Horné Obdokovce , 368 RUVZTO
00829 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Marián Tureček 15.03.2007 Budovateľská 757, Prašice RUVZTO
00830 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Helena Vozárová 14.05.2013 Koniarovce 4 Koniarovce , 4 RUVZTO
00830 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Roman Bobošík 15.03.2007 Bazovského 14/2351, Topoľčany RUVZTO
00831 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Janka Hujacová 14.05.2013 Dvorany nad Nitrou 233 Dvorany nad Nitrou , 233 RUVZTO
00831 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Daniel Macko 15.03.2007 Veľké Bedzany 35 Veľké Bedzany , 35 RUVZTO
00832 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dana Škvareninová 14.05.2013 Krnča Pod táborom 515/148 148/515, Krnča RUVZTO
00832 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách Stanislav Jakube 23.05.2017 Krátka 5/221, Kuzmice RUVZTO
00832 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Ivo Mikuš 15.03.2007 Benkova 10/220, Práznovce RUVZTO
00833 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Alžbeta Sedmáková 14.05.2013 Topoľčany P.O.Hviezdoslava 2306/36 36/2306, Topoľčany RUVZTO
00833 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách Alojz Kováčik 23.05.2017 Kuzmice Dolné Záhumnie 156/6 6/156, Kuzmice RUVZTO
00833 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Ján Kšinant 15.03.2007 Fullu 27/2526, Topoľčany RUVZTO
00834 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Andrea Gogová 14.05.2013 Horné Obdokovce Obsolovce 95 95, Horné Obdokovce RUVZTO
00834 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mariana Adamičková 22.06.2010 Rybany 83 Rybany , 83 RUVZTO
00834 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Martin Beseda 10.05.2012 Skačany 521 Skačany , 521 RUVZTO
00907/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Denisa Bothová 27.04.2017 Nová Ves 38/2226, 929 01 Dunajská Streda RUVZGA
00908 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ludvik Fiža 16.06.2021 Nemčice Školská 437/115 115/437, Nemčice RUVZTO
00908/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Soňa Kabátová 27.04.2017 Lipová 61/696, 925 53 Pata RUVZGA