Register odborne spôsobilých osôb

V registri odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBA".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 253144. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
02211 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Ševelová 23.10.2009 Veľké Bedzany Broskyňová 201/43 Veľké Bedzany, 43/201 RUVZTO
02211 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Martin Dudrák 13.11.2008 Veľký Klíž 129 Veľký Klíž , 129 RUVZTO
02211/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Tibor Balázs 14.11.2018 935 71 Šalov s.č. 120 120, 935 71 Šalov RUVZGA
02212 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Darina Kružicová 13.11.2008 Nová Veľké Bielice, 1/633 RUVZTO
02212 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Danišová 23.10.2009 Veľké Bedzany Čerešňová 53/63 Veľké Bedzany, 63/53 RUVZTO
02212/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Róbert Antal 14.11.2018 076 42 Veľké Trakany s.č. 144 144, 076 42 Veľké Trakany RUVZGA
02213 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Hermina Vatlavic 23.10.2009 Topoľčany Malé Dvorany 743 743, Topoľčany RUVZTO
02213 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Václav Kotlár 13.11.2008 Bernolákova 20/1429, Topoľčany RUVZTO
02213/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jozef Andrej 14.11.2018 Horecká 79, 077 01 Kráľovský Chlmec RUVZGA
02214 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jarko Vatlavic 23.10.2009 Malé Dvorany 743 Malé Dvorany , 743 RUVZTO
02214 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Pavol Rusňák 13.11.2008 Gagarinova 7/1573, Topoľčany RUVZTO
02214/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Albert Szajkó 14.11.2018 980 44 Chanava s.č. 209 209, 980 44 Chanava RUVZGA
02215 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Peter Zajac 23.10.2009 Topoľčany P.O.Hviezdoslava 2328/38 38/2328, Topoľčany RUVZTO
02215 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Róbert Bošanský 13.11.2008 Fullu 2/2695, Topoľčany RUVZTO
02215/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ľudmila Šafáriková 14.11.2018 Podzámska 26/2857, 926 01 Sereď RUVZGA
02216 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Alena Pradidová 13.11.2008 Palkovičova 16/4274, Topoľčany RUVZTO
02216 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Stanislava Vojtušová 23.10.2009 Kovarce 210 Kovarce , 210 RUVZTO
02216/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Miriama Šupíková 14.11.2018 Hodská 373, 924 01 Galanta RUVZGA
02217 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Eva Bartoníková 23.10.2009 Bojná 859 Bojná , 859 RUVZTO
02217 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Patrik Kmeťo 13.11.2008 Bernolákova 1499, Topoľčany RUVZTO
02217/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Denisa Vargová 14.11.2018 Námestie SNP 3/184, 929 01 Dunajská Streda RUVZGA
02218 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jozef Karaba 13.11.2008 Streďanská 37/2617, Topoľčany RUVZTO
02218 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Renáta Strapková 23.10.2009 Topoľčany B. Nemcovej 1907/11 11/1907, Topoľčany RUVZTO
02218/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Miroslava Walzerová 14.11.2018 Dalloša 1351, 925 21 Sládkovičovo RUVZGA
02219 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dana Medvecová 23.10.2009 Topoľčany Povstania 1633/38 38/1633, Topoľčany RUVZTO
02219 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ivan Plško 13.11.2008 Palkovičova 12/4273, Topoľčany RUVZTO
02219/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Sabina Balogová 14.11.2018 Trhovisko 181, 077 01 Kráľovský Chlmec RUVZGA
02220 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Gabriela Vargová 23.10.2009 Kráľa 34/916, Bošany RUVZTO
02220 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ján Fuksík 13.11.2008 Jacovská 13/192, Kuzmice RUVZTO
02220/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Kinga Studenčanová 14.11.2018 Cukrovar 217, 925 21 Sládkovičovo RUVZGA
02221 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Monika Jakubíková 13.11.2008 Matušku 20/2234, Topoľčany RUVZTO
02221 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Taťána Dohunová 23.10.2009 Topoľčany Čsl. armády 1457/4 4/1457, Topoľčany RUVZTO
02221/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Kristína Lenická 14.11.2018 Švermova 39/1444, 924 01 Galanta RUVZGA
02222 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anna Bielichová 23.10.2009 Veľký Klíž 136 Veľký Klíž , 136 RUVZTO
02222 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Elena Bíliková 13.11.2008 Topoľčany Ľ. Fullu 2566/41 41/2566, Topoľčany RUVZTO
02222/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dávid Lakatoš 14.11.2018 076 43 Boťany s.č. 53 53, 076 43 Boťany RUVZGA
02223 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Emília Milátová 13.11.2008 Zlatníky 70 Zlatníky , 70 RUVZTO
02223 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Janka Smatanová 23.10.2009 Kuzmice Dolné Záhumie 195/34 34/195, Kuzmice RUVZTO
02223/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anastázia Kukiová 14.11.2018 Muškátová 6/1286, 925 21 Sládkovičovo RUVZGA
02224 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Emília Mrižová 13.11.2008 Streďanská 24/1796, Topoľčany RUVZTO
02224/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Miroslav Kontár 14.11.2018 Športová ulica 30/484, 924 01 Galanta RUVZGA
02225 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Juraj Néč 13.11.2008 Klížske Hradište 83 Klížske Hradište , 83 RUVZTO
02225 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Detková 15.12.2011 Topoľčany Záhradnícka 1675/15 15/1675, Topoľčany RUVZTO
02225/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Adrien Koch 14.11.2018 Veľkoúľanská cesta 1340, 925 21 Sládkovičovo RUVZGA
02226/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Grellová 14.11.2018 Krásna 29/1082, 924 01 Galanta RUVZGA
02227 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ľudovít Michalka 19.10.2007 Topoľčany Družby 2133/46 46/2133, Topoľčany RUVZTO
02227/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Csaba Gergely 14.11.2018 Veľkoúľanská 1340, 925 21 Sládkovičovo RUVZGA
02228 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Viera Urminská 31.01.2007 Tesáre 53 Tesáre , 53 RUVZTO
02228/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Enikő Csölleová 14.11.2018 925 84 Vlčany s.č. 1607 1607, 925 84 Vlčany RUVZGA
02229/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Kornélia Bormová 14.11.2018 925 41 Dolný Chotár s.č. 136 136, 925 41 Dolný Chotár RUVZGA