Register odborne spôsobilých osôb

Excel registre s odbornými spôsobilosťami vydanými v rokoch 2005 – 2023.

V registri odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBA".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 252389. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
02169/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Erka Častvan 09.11.2018 Štefánika 24, 926 01 Sereď RUVZGA
02170 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obskuhe vodovodneých zariadení pitnej vody Peter Šooš 18.10.2007 Horné Štitáre 147 Horné Štitáre , 147 RUVZTO
02170 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Helena Masarovičová 10.11.2008 Muškátová 534/329, Veľké Ripňany RUVZTO
02170/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dušan Jalec 05.12.2017 Školská 65/209, 925 21 Sládkovičovo RUVZGA
2006/03199-26/BA8-Pol Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo Ján Žilka 23.10.2006 Komenského 3, Lipany RUVZPO
02170/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Andrej Babušek 09.11.2018 Záhradná 4/2594, 926 01 Sereď RUVZGA
02171 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Emília Obermajerová 10.11.2008 Hlohovecká 355/206, Veľké Ripňany RUVZTO
02171/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Erik Görföl 05.12.2017 Novojelčianska 855, 925 23 Jelka RUVZGA
02171/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Annamária Rigóová 09.11.2018 Mierová 2/1434, 924 01 Galanta RUVZGA
02172 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jana Uhlíová 10.11.2008 Obsolovce 42 Obsolovce , 42 RUVZTO
02172/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Miroslava Ďurinová 05.12.2017 Hulácka 435, 925 55 Vinohrady nad Váhom RUVZGA
02172/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ivana Michaligová 09.11.2018 Jesenského 50/1113, 926 01 Sereď RUVZGA
02173 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Juraj Huba 10.11.2008 Urmince 119 Urmince , 119 RUVZTO
02173/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Barbora Ščigulinová 05.12.2017 065 01 Hniezdne č. 297 297, 065 01 Hniezdne RUVZGA
02173/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Silvie Oláhová 09.11.2018 Československej armády 95/704, 925 72 Selice RUVZGA
02174 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ivan Ďurnek 10.11.2008 Streďanská 2/1790, Topoľčany RUVZTO
02174 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Miroslava Holá 08.12.2010 Nitra - Klokočina Bazovského 415/4 Klokočina, 4/415 RUVZTO
02174 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Alena Diliková 31.08.2007 Sedmikrásková 2158, Topoľčany RUVZTO
02174/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Kristína Bartíková 05.12.2017 Kukučínova 13, 927 01 Šaľa RUVZGA
02174/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Nora Farkasová 09.11.2018 Krížna 288, 925 08 Čierny Brod RUVZGA
02174/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Kvetoslava Vranská 10.12.2019 Mateja Bela 22, 921 01 Piešťany RUVZGA
02175 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lívia Hudecová 08.12.2010 Mojzesovo 124 Mojzesovo , 124 RUVZTO
02175 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Ľubica Tkadlecová 31.08.2007 Muškátová 2571, Topoľčany RUVZTO
02175/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lenka Jarošová 05.12.2017 Československej armády 18/45, 927 01 Šaľa RUVZGA
02175/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Eliška Mareková 09.11.2018 925 04 Tomášikovo s.č. 19 19, 925 04 Tomášikovo RUVZGA
02175/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Radoslav Vrba 10.12.2019 Nižná Nižná pri Piešťanoch, 50, 922 06 RUVZGA
02176 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Paulína Dubanová 08.12.2010 Zlaté Moravce Nitrianska 1868/7 7/1868, Zlaté Moravce RUVZTO
02176 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Marta Melicháreková 31.08.2007 Malinová 51, Topoľčany RUVZTO
02176/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Miškovičová 05.12.2017 925 83 Žihárec č. 589 589, 925 83 Žihárec RUVZGA
02176/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Radka Mydliarová 09.11.2018 Nábrežie Rimavy Hnúšta, 453, 981 01 RUVZGA
02176/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Radka Pokošová 10.12.2019 976 71 Šumiac - Červená Skala Hlavná 703 Červená Skala, 703, RUVZGA
02177 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Alena Šimunová 08.12.2010 Topoľčany Streďanská 2778/61 61/2778, Topoľčany RUVZTO
02177 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Marta Bajzíková 31.08.2007 Hviezdoslava 2165, Topoľčany RUVZTO
02177/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Gorušová 05.12.2017 Mierová 29/1447, 924 01 Galanta RUVZGA
02177/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Paulína Popelková 09.11.2018 Dlhá 10/147, 925 53 Pata RUVZGA
02177/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Petra Pokošová 10.12.2019 916 01 Papraď s.č. 1652 Papraď, 1652, 916 01 RUVZGA
02178 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Adela Mačeková 08.12.2010 Veľké Zálužie Podvinohrady 1344 1344, Veľké Zálužie RUVZTO
02178/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Natália Hercegová 05.12.2017 hlohovecká 120/844, 925 53 Pata RUVZGA
02178/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Monika Boršová 09.11.2018 903 01 Hrubý Šúr s.č. 165 165, 903 01 Hrubý Šúr RUVZGA
02178/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Martina Štrbáková 10.12.2019 SNP 101/1465, 017 07 Považská Bystrica RUVZGA
02179 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ivona Šimončičová 08.12.2010 Nitra - Diely Murániho 30/13 Diely, 13/30 RUVZTO
02179/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Gáborová 05.12.2017 Hornočepenská 19/1481, 926 01 Sereď RUVZGA
02179/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Farkašová 09.11.2018 Februárového víťazstva 1028, 925 23 Jelka RUVZGA
02179/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Natália Oravcová 10.12.2019 Malokarpatská 5, 900 21 Svätý Jur RUVZGA
02180 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lucia Piovarčiová 08.12.2010 Nitra - Klokočina Baničova 520/2 Klokočina, 2/520 RUVZTO
0218/01687-04 Natália Gejdošová 08.10.2018 Radová, 396 RUVZLM
02180/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Apolónia Godályová 05.12.2017 925 52 Šoporňa č. 1523 1523, 925 52 Šoporňa RUVZGA
02180/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Monika Kocsisová 09.11.2018 925 83 Žihárec s.č. 189 189, 925 83 Žihárec RUVZGA
02180/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Alena Kvasničková 10.12.2019 Rozkvet 96/2048, 017 01 Považská Bystrica RUVZGA
02181 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Veronika Velčická 08.12.2010 Urmince 149 Urmince , 149 RUVZTO