Register odborne spôsobilých osôb

Excel registre s odbornými spôsobilosťami vydanými v rokoch 2005 – 2023.

V registri odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBA".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 252389. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
02120/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Tamas Kamoncza 24.11.2017 943 41 Nová Vieska č. 131 131, 943 41 Nová Vieska RUVZGA
02120/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Františka Trojáková 02.12.2019 Štúra 6/1010, 926 01 Sereď RUVZGA
02121 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ľubomír Herda 31.10.2006 Stredná 69/311, Krušovce RUVZTO
02121 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Tarinová 29.11.2011 Hviezdoslavova 24/607, Solčany RUVZTO
02121 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Vančová 26.11.2010 Velušovce 8 Velušovce , 8 RUVZTO
02121/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Aneta Baloghová 24.11.2017 Družby 1, 982 01 Tornaľa RUVZGA
02121/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Regina Felsőová 02.12.2019 925 62 Váhovce s.č. 410 410, 925 62 Váhovce RUVZGA
02122 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Katarína Fuchsová 02.11.2006 Bazovského 4/2342, Topoľčany RUVZTO
02122 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Roman Mada 29.11.2010 Solčany 1. mája 166/85 . mája , 85/166 RUVZTO
02122/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zoltán Balogh 24.11.2017 Družby 1, 982 01 Tornaľa RUVZGA
02122/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Klaudia Szabóová 02.12.2019 925 62 Váhovce s.č. 820 820, 925 62 Váhovce RUVZGA
02123 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Peter Bačovský 02.11.2006 Gagarinova 6/1578, Topoľčany RUVZTO
02123/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Norbert Bazsó 24.11.2017 Hlavná 28/47, 925 05 Vozokany RUVZGA
02123/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ildikó Szomolayová 02.12.2019 925 02 Dolné Saliby s.č. 274 274, 925 02 Dolné Saliby RUVZGA
02124/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Sandy Danišová 24.11.2017 Víťazstva 27/1027, 925 23 Jelka RUVZGA
02124/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Edina Fülöpová 02.12.2019 925 03 Horné Saliby s.č. 564 564, 925 03 Horné Saliby RUVZGA
02125/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Angela Chmelíčková 24.11.2017 Jánošíková 5, 900 42 Dunajská Lužná RUVZGA
02125/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Hudáková 02.12.2019 Jánov dom 519, 925 03 Horné Saliby RUVZGA
02126/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zoltán Filkó 24.11.2017 946 17 Brestovec č. 51 51, 946 17 Brestovec RUVZGA
02126/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Melinda Olléová 02.12.2019 Mlynská 383, 925 04 Tomášikovo RUVZGA
02127/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Monika Hamranová 24.11.2017 Hlavná 25/19, 946 65 Vrbová nad Váhom RUVZGA
02127/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Eva Kratschmárová 02.12.2019 930 38 Eliášovce s.č. 153 Eliášovce, 153, 930 38 RUVZGA
02128 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Emília Paulejová 06.11.2008 Veľký Klíž Klížske Hradište 210 210, Veľký Klíž RUVZTO
02128/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jana Holečková 24.11.2017 935 24 Čajkov č. 223 223, 935 24 Čajkov RUVZGA
02128/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Šuplatová 02.12.2019 900 84 Igram s.č. 187 187, 900 84 Igram RUVZGA
02129 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ján Čaniga 06.11.2008 Solčany Štúrova 516/16 16/516, Solčany RUVZTO
02129 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Jozef Tapajčík 24.08.2007 Oponice 303 Oponice , 303 RUVZTO
02129/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Horváthová 31.10.2018 Clementisa 42, 917 01 Trnava RUVZGA
02129/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Monika Nagyová 02.12.2019 Športová 252, 925 71 Trnovec nad Váhom RUVZGA
02130 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Katarína Kleštincová 06.11.2008 Veľký Klíž Klížske Hradište 84 84, Veľký Klíž RUVZTO
02130 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Ľubomír Šípoš 24.08.2007 Oponice303 , RUVZTO
02130/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lajos Gergely 24.11.2017 Veľkoúľanská 1340, 925 21 Sládkovičovo RUVZGA
02130/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Terézia Hozlárová 31.10.2018 Slnečná 5, 941 11 Palárikovo RUVZGA
02130/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Monika Orišková 02.12.2019 925 06 Čierna Voda s.č. 198 198, 925 06 Čierna Voda RUVZGA
02131 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Emília Horváthová 06.11.2008 Jesenského 1/2296, Topoľčany RUVZTO
02131 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Dušan Čéry 24.08.2007 Oponice303 , RUVZTO
02131/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Tomáš Kováč 24.11.2017 Ružová 25/151, 077 01 Strážne RUVZGA
02131/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ľudmila Štibraná 31.10.2018 Hviezdoslavova 29/624, 919 04 Smolenice RUVZGA
02131/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Erika Csörgő 02.12.2019 925 84 Vlčany s.č. 1520 1520, 925 84 Vlčany RUVZGA
02132 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Monika Stotková 06.11.2008 Klatová Nová ves 383 Klatová Nová ves , 383 RUVZTO
02132 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Peter Krošlák 24.08.2007 Čeladince 57 Čeladince , 57 RUVZTO
02132/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dušan Madocsai 24.11.2017 076 42 Veľké Trakany č. 77 77, 076 42 Veľké Trakany RUVZGA
02132/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Rudolf Bednár 31.10.2018 Pod Beranom 10, 920 01 Hlohovec RUVZGA
02132/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Valéria Czibulová 02.12.2019 925 84 Vlčany s.č. 1134 1134, 925 84 Vlčany RUVZGA
02133 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anna Vančová 06.11.2008 Podhradie 189 Podhradie , 189 RUVZTO
02133 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Viera Chudá 29.11.2011 Urmince 52 Urmince , 52 RUVZTO
02133 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Jozefína Kubalová 24.08.2007 Horné Lefantovce 111 Horné Lefantovce , 111 RUVZTO
02133/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Andrej Nagy 24.11.2017 Školská 268, 076 42 Veľké Trakany RUVZGA
02133/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Vlasćička Paleš 31.10.2018 Fándlyho 18/753, 926 01 Sereď RUVZGA
02133/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Eva Farkasová 02.12.2019 925 84 Vlčany s.č. 1649/5 5/1649, 925 84 Vlčany RUVZGA