Register odborne spôsobilých osôb

 

V registri odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBA".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 251081. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
00210/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Klára Kočišková 17.01.2017 38, 908 76 Lakšárska Nová Ves RUVZGA
00210/2018/Rj Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Maja Babič 08.02.2018 929 01 Dunajská Streda Gabčíkovská cesta 5617/50 A , , RUVZGA
00211 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Kupcová 25.02.2016 Vinohradská 347/198, Veľké Ripňany RUVZTO
00211/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Darina Mičudová 17.01.2017 Sadová , 300, 020 61 RUVZGA
00211/2018/Rj Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Nikolina Stojnovič 08.02.2018 929 01 Dunajská Streda Gabčíkovská cesta 5617/50 A , , RUVZGA
00212 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Monika Baranová 04.03.2016 Topoľčany Bernolákova 1499/18 18/1499, Topoľčany RUVZTO
00212 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Monika Koštialová 11.02.2011 Hrušovany 364 Hrušovany , 364 RUVZTO
00212/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Elisabeta Merca 17.01.2017 Hospodarska , 9, 831 07 RUVZGA
00212/2018/Rj Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Vukan Vukič 08.02.2018 929 01 Dunajská Streda Gabčíkovská cesta 5617/50 A , , RUVZGA
00213/2018/Rj Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Darko Čelikovič 08.02.2018 Svätoondrejská 7, 945 05 Komárno RUVZGA
00214/2018/Rj Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Saša Tobošarevič 08.02.2018 Svätoondrejská 7, 945 05 Komárno RUVZGA
00215/2018/Rj Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Marija Stavišič 08.02.2018 Hlavná 5/585, 943 31 Dvory nad Žitavou RUVZGA
00216/2018/Rj Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dragana Čosovič 08.02.2018 Hlavná 5/585, 943 31 Dvory nad Žitavou RUVZGA
00217 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Andrea Kováčová 29.04.2022 Krušovská 52/2302, Topoľčany RUVZTO
00217 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Katarína Števanková 26.02.2019 Preseľany 331 Preseľany , 331 RUVZTO
00217/2018/Rj Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Milojko Perič 08.02.2018 Vansovej 45, 917 01 Trnava RUVZGA
00218 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jana Kariková 26.02.2019 Bratislava - Vrakuňa Bučinová 8698/8 Vrakuňa, 8/8698 RUVZTO
00218 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Katarína Garajová 02.05.2022 Malá Lehota 518 Malá Lehota , 518 RUVZTO
00218/2018/Rj Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Stefan Lapševič 08.02.2018 Vansovej 45, 917 01 Trnava RUVZGA
00219 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Adrián Horváth 26.02.2019 Trnava Ulica Teodora Tekela 6479/6 6/6479, Trnava RUVZTO
00220 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Adam Tamáš 26.02.2019 Revúca Prvého slovenského gymnázia 538/17 17/538, Revúca RUVZTO
00220 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Rudolf Polúch 13.02.2006 Štefánikova 95/572, Krušovce RUVZTO
00221 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jozef Rajnik 26.02.2019 Dunajská Lužná - Jánošíková Sadová 2909/12 Jánošíková, 12/2909 RUVZTO
00221 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Miroslava Miková 18.02.2020 Topoľčany Podjavorinskej 1973/4 4/1973, Topoľčany RUVZTO
00222 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Daniela Zimná 18.02.2020 Topoľčany Bernolákova 1504/10 10/1504, Topoľčany RUVZTO
00222 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Iozef Iozefic 26.02.2019 Galanta Sereď Čepeňská 1213/25 Sereď, 25/1213 RUVZTO
00222 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Miroslav Príbelský 11.03.2015 Topoľčany V. Beniaka 1463/12 12/1463, Topoľčany RUVZTO
00223 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jozef Vas 26.02.2019 Hamuliakovo Topoľová 397/14 14/397, Hamuliakovo RUVZTO
00228/2019/Rj Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anikó Režňáková 22.01.2019 925 92 Kajal s.č. 97 97, 925 92 Kajal RUVZGA
00229/2019/Rj Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Imran Zendelji 22.01.2019 Komenského 2/4528, 921 01 Piešťany RUVZGA
00230/2019/Rj Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ibrahimi Brahimi 22.01.2019 Partizánska 19/2435, 921 01 Piešťany RUVZGA
00233 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ivan Kolník 27.03.2008 Krušovská 4/1645, Topoľčany RUVZTO
00234 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jana Markovičová 29.04.2022 Vozokany 22 Vozokany , 22 RUVZTO
00234 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Sylvia Žigrayová 08.04.2008 Piešťany Mateja Bela 4665/9 9/4665, Piešťany RUVZTO
00235 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Boris Bitarovský 14.06.2018 Topoľčany - Malé Bedzany Hlavná 59/69 Malé Bedzany, 69/59 RUVZTO
00235 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Iveta Balážová 11.02.2014 Topoľčany Janka Kráľa 4617/2 2/4617, Topoľčany RUVZTO
00235 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Simona Pavlová 28.04.2008 Jurkoviča 28/2489, Topoľčany RUVZTO
00239 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Peter Kuna 12.03.2008 Výčapy - Opatovce 361 Opatovce , 361 RUVZTO
00240 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Katarína Mrižová 28.04.2022 Topoľčany Palárikova 4082/12 12/4082, Topoľčany RUVZTO
00240 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Martina Krivosudská 27.01.2006 Gorazdova Bánovce nad Bebr., 2/1312 RUVZTO
00241 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Eva Botková 27.01.2006 Podlužany 46 Podlužany , 46 RUVZTO
00242 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ľubica Belicová 02.05.2022 Topoľčany Tríbečská 1620/27 27/1620, Topoľčany RUVZTO
00243 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Irena Helbichová 05.03.2018 Podhradie 90 Podhradie , 90 RUVZTO
00243 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jarolím Markech 27.01.2006 Partizánska Bánovce nad Bebr., 37/268 RUVZTO
00243 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Veronika Peťovská 29.04.2022 Janova Ves Klátová Nová Ves, 156 RUVZTO
00243 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zdenka Majtényiová 10.02.2011 Horné Obdokovce Obsolovce 19 19, Horné Obdokovce RUVZTO
00244 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žaneta Maródiová 05.03.2018 Solčianky 78 Solčianky , 78 RUVZTO
00245 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Darina Mišechová 22.01.2009 Urxova 21/210, Práznovce RUVZTO
00245 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Viera Kusá 19.04.2018 Prašice Partizánska 507/17 17/507, Prašice RUVZTO
00245 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Markechová 27.01.2006 Partizánska Bánovce nad Bebr., 37/268 RUVZTO