Register odborne spôsobilých osôb

 

V registri odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBA".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 251081. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
00570 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Klaudia Beňadiková 06.03.2013 Bánovce nad Bebravou Alexandra Dubčeka 1244/6 6/1244, Bánovce nad Bebravou RUVZTO
00570 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lucia Gogolová 13.04.2010 Kráľa 80/738, Solčany RUVZTO
00570 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ľudmila Katerinková 13.03.2012 Vinodol 292/57 Vinodol , 57/292 RUVZTO
00570 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Monika Ševčíková 03.03.2006 Gorazdova Bánovce nad Bebr., 1/1312 RUVZTO
00570 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Viera Bliznáková 29.04.2014 Horné Chlebany 84 Horné Chlebany , 84 RUVZTO
00570/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Alžbeta Berkyová 16.03.2017 Pluhová Bratislava, 12, 831 03 RUVZGA
00570/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Barbora Hatvaniová 27.03.2019 925 91 Kráľová nad Váhom s.č. 710 710, 925 91 Kráľová nad Váhom RUVZGA
00571 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Beáta Števicová 13.04.2010 Strážovská Bánovce nad Bebr., 15/1171 RUVZTO
00571 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Denisa Uhrová 13.03.2012 Vinodol Dolný Vinodol 312 312, Vinodol RUVZTO
00571 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Janka Vančeková 14.03.2019 Bojná 686 Bojná , 686 RUVZTO
00571 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Katarína Michalíková 25.03.2014 Kovarce 485 Kovarce , 485 RUVZTO
00571 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Milan Gábor 06.03.2013 Veľká Dolina 289 Veľká Dolina , 289 RUVZTO
00571 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Miroslava Jančeková 03.03.2006 Mýtna Nová Ves 99 Mýtna Nová Ves , 99 RUVZTO
00571/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Silvia Farkašová 16.03.2017 Dánoš 20/993, 925 21 Sládkovičovo RUVZGA
00571/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Denisa Polcová 27.03.2019 Hlinku 24, 960 01 Zvolen RUVZGA
00572 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anna Mikušová 13.03.2012 Výčapy Opatovce 5 Výčapy Opatovce , 5 RUVZTO
00572 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dagmar Dovalová 14.03.2019 Topoľčany Pivovarnícka 2278/4 4/2278, Topoľčany RUVZTO
00572 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ľubica Hamranová 13.04.2010 Preseľany 527 Preseľany , 527 RUVZTO
00572 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lukáš Bežo 06.03.2013 Chudá Lehota 82 Chudá Lehota , 82 RUVZTO
00572 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Monika Zlatohlávková 03.03.2006 Štefánikova 105/723, Krušovce RUVZTO
00572 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Roman Vereš 18.07.2018 Topoľčany Pod kalváriou 296/153 153/296, Topoľčany RUVZTO
00572/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Stanislavská 16.03.2017 925 42 Trstice č. 20 20, 925 42 Trstice RUVZGA
00572/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Monika Janglová 27.03.2019 Šopornianska 400, 925 53 Pata RUVZGA
00573 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Branislav Némethy 10.05.2018 Topoľčany Palkovičova 4276/24 24/4276, Topoľčany RUVZTO
00573 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dajana Hodálová 14.03.2019 Krnča Ul. Československej armády 356/9 9/356, Krnča RUVZTO
00573 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Renáta Benková 13.03.2012 Nitrianska Streda 45 Nitrianska Streda , 45 RUVZTO
00573 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Róbert Hlavina 03.03.2006 Šafárikova 9/4454, Topoľčany RUVZTO
00573/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Stanislava Sedláková 16.03.2017 Dusíka 62, 917 08 Trnava RUVZGA
00573/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Marcela Mesárošová 27.03.2019 Seredská 418, 925 53 Pata RUVZGA
00574 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ema Horňáčeková 29.04.2022 Slobody 18/496, Topoľčany RUVZTO
00574 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Eva Jarošová 06.03.2013 Bánovce nad Bebravou Alexandra Dubčeka 1244/7 7/1244, Bánovce nad Bebravou RUVZTO
00574 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jarmila Hanušová 03.03.2006 Parková 3, Solčany RUVZTO
00574 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Katarína Turajová 13.03.2012 Topoľčany Palkovičova 4417/30 30/4417, Topoľčany RUVZTO
00574 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jana Mikušová 14.03.2019 Bánovce nad Bebravou Mojmírova 1296/8 8/1296, Bánovce nad Bebravou RUVZTO
00574/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Erika Burdová 16.03.2017 925 02 Dolné Saliby č. 720 720, 925 02 Dolné Saliby RUVZGA
00574/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Andrea Krajčovičová 27.03.2019 Abrahámska 21/394, 925 21 Sládkovičovo RUVZGA
00575 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jarmila Mankovecká 13.03.2012 Nitra - Dražovce Topoľčianska 37/73 Dražovce, 73/37 RUVZTO
00575 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Martin Karvay 18.07.2018 Krušovce Štefánikova 355/65 65/355, Krušovce RUVZTO
00575 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Martina Tuchyňová 14.03.2019 Kšinná Závada pod Čiernym vrchom 101 101, Kšinná RUVZTO
00575/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Veronika Paceková 16.03.2017 Fándlyho 20, 917 01 Trnava RUVZGA
00575/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Renáta Špačeková 27.03.2019 Priečna 40/3162, 924 01 Galanta RUVZGA
00576 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obskuhe vodovodneých zariadení pitnej vody Milan Masaryk 14.03.2007 Matušku 23/2178, Topoľčany RUVZTO
00576 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anikó Palecska 25.04.2016 Vieska 236/524, Veľké Ripňany RUVZTO
00576 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Katarína Uhrová 13.03.2012 Vinodol Hlboká ulica 312/14 14/312, Vinodol RUVZTO
00576 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Vladimíra Hunková 14.03.2019 Partizánske , RUVZTO
00576/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Patrícia Hírešová 16.03.2017 020 63 Lednica č. 265 265, 020 63 Lednica RUVZGA
00576/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Martina Silná 27.03.2019 Jelšová 28, 926 01 Sereď RUVZGA
00577 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Iveta Vaculíková 20.04.2018 Bošany Mládeže 330/3 3/330, Bošany RUVZTO
00577 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ľubica Obická 13.03.2012 Zlaté Moravce Obrancov mieru 3004/2 2/3004, Zlaté Moravce RUVZTO
00577 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lukáš Španko 14.03.2019 Partizánske Námestie SNP 215/7 7/215, Partizánske RUVZTO