Register odborne spôsobilých osôb

 

V registri odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBA".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 251081. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
B/2009/ 04723 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Katarína Borišincová 28.10.2009 Potvorice 9 Potvorice , 9 RUVZTN
B/2009/ 04724 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Peter Ivanič 28.10.2009 Nová Bošáca 566 Nová Bošáca , 566 RUVZTN
B/2009/05296-022 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Eva Bojsová 18.12.2009 Králika 13/13, Prievidza RUVZTN
B/2009/ 04725 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Tibor Jamečný 28.10.2009 Bojničky 90 Bojničky , 90 RUVZTN
B/2009/ 04726 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Attila Finta 28.10.2009 Hlinku 20, Nitra RUVZTN
B/2009/ 04727 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dušan Gallay 28.10.2009 Nikola Teslu PN, 7/4405 RUVZTN
B/2009/ 04728 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Peter Frčo 28.10.2009 Oravská 21/2437, Senec RUVZTN
B/2009/ 04729 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Peter Hlaváč 28.10.2009 Vrbovská cesta PN, 159/4538 RUVZTN
B/2009/ 04730 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Patrik Ďurech 28.10.2009 Dubodiel 265 Dubodiel , 265 RUVZTN
B/2009/ 04731 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Emil Berko 28.10.2009 Trenčianske Stankovce 727 Trenčianske Stankovce , 727 RUVZTN
B/2009/ 04732 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dušan Ostrovský 28.10.2009 Bzince p/Javorinou 499 Javorinou , 499 RUVZTN
B/2009/ 04733 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Soňa Ranincová 28.10.2009 Halalovka TN, 28/2393 RUVZTN
B/2009/ 04734 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Michal Sapák 28.10.2009 Kálnica 266 Kálnica , 266 RUVZTN
B/2009/ 04735 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Marek Kováč 28.10.2009 Chocholná - Velčice 110 Velčice , 110 RUVZTN
B/2009/ 04736 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Janka Banasová 28.10.2009 Hviezdoslavova NM, 33/464 RUVZTN
B/2009/ 04741 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Michal Kotek 28.10.2009 Zemianske Lieskové 296 Zemianske Lieskové , 296 RUVZTN
B/2009/ 04742 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jitka Jakubčáková 28.10.2009 Trenčianska Turná 206 Trenčianska Turná , 206 RUVZTN
B/2009/ 04743 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ladislav Laššu 28.10.2009 Hurbanova 8/2144, Senec RUVZTN
B/2009/ 04744 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Plichtová 28.10.2009 Zemianske Podhradie 88 Zemianske Podhradie , 88 RUVZTN
B/2009/ 04745 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzanna Hromátková 28.10.2009 Sasinkova NM, 22/546 RUVZTN
B/2009/ 04746 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Roman Pevala 28.10.2009 Hôrka na Váhom 144 Hôrka na Váhom , 144 RUVZTN
B/2009/ 04747 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jozef Nemček 28.10.2009 Beckovská Vieska 553 Beckovská Vieska , 553 RUVZTN
B/2009/ 04748 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Milan Repka 28.10.2009 Tematínska NM, 21/2118 RUVZTN
B/2009/ 04749 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Michaela Černeková 28.10.2009 Kréna NM, 15/361 RUVZTN
B/2009/ 04750 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Patrik Ondreička 28.10.2009 Hrádok 174 Hrádok , 174 RUVZTN
B/2009/ 04751 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Iveta Ondreičková 28.10.2009 Brigádnická NM, 12 RUVZTN
B/2009/ 04752 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Pavel Ondreička 28.10.2009 Brigádnická NM, 12 RUVZTN
B/2009/04801-02 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Mária Lazarčíková 10.11.2009 mája 20, Nové Mesto nad Váhom RUVZTN
B/2009/04802-02 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Ingrid Ševčíková 10.11.2009 916 37 Kálnica 295 295, Kálnica RUVZTN
B/2009/ 04865 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Božena Podoláková 03.11.2009 Štefánikova TN, 84/422 RUVZTN
B/2009/ 04866 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Marta Hviščová 03.11.2009 Šmidkeho TN, 1 RUVZTN
B/2009/ 04867 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Helena Oriešková 03.11.2009 Dolná Súča 830 Dolná Súča , 830 RUVZTN
B/2009/ 04868 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Viera Horňáková 03.11.2009 Omšenie 85 Omšenie , 85 RUVZTN
B/2009/ 04869 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Štefan Kicák 03.11.2009 Chocholná - Velčice 7 Velčice , 7 RUVZTN
B/2009/ 04870 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Antónia Gabrielová 03.11.2009 Palu 9/5, Nemšová RUVZTN
B/2009/ 04871 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Bičanová 03.11.2009 Hurbanova 21/39, Trenčín RUVZTN
B/2009/ 04872 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Martina Serišová 03.11.2009 Horná Súča 1115 Horná Súča , 1115 RUVZTN
B/2009/04963-02 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Miroslav Fabíni 10.11.2009 Lesná 17, Bojnice RUVZTN
B/2009/ 04969 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo Diana Vargová 28.04.2009 Štúrova , 12 RUVZTN
B/2009/ 04970 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo Miroslav Vendrinský 07.04.2009 Jedlíková , 16/3429 RUVZTN
B/2009/ 04971 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo Marcela Zajíčková 06.07.2009 Bodnárová , 1/958 RUVZTN
B/2009/ 04972 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Bernardína Hrušovská 10.11.2009 Trenčianska Turná 782 Trenčianska Turná , 782 RUVZTN
B/2009/ 04973 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov František Heldák 10.11.2009 Teplická Trenč. Teplá, 69/831 RUVZTN
B/2009/ 04974 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Agáta Vavrušová 10.11.2009 Veľké Bierovce 209 Veľké Bierovce , 209 RUVZTN
B/2009/ 04975 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Adriana Nožinová 10.11.2009 Beckov 194 Beckov , 194 RUVZTN
B/2009/ 04976 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lenka Čeháková 10.11.2009 Nová Ves n/V 186 , RUVZTN
B/2009/ 04977 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Gajdošová 10.11.2009 Beckov 150 Beckov , 150 RUVZTN
B/2009/ 04978 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jana Gajdošová 10.11.2009 Beckov 150 Beckov , 150 RUVZTN
č. 249/2015 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Oliver Ladický 01.01.2015 , RUVZTT
B/2009/ 04979 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Siranová 10.11.2009 Bela TN, 41 RUVZTN