Register odborne spôsobilých osôb

Excel registre s odbornými spôsobilosťami vydanými v rokoch 2005 – 2023.

V registri odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBA".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 252389. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
00378 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Emília Piknová 25.02.2020 Nemečky 107 Nemečky , 107 RUVZTO
00378 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lucia Paulíková 05.03.2018 Preseľany 120 Preseľany , 120 RUVZTO
00378/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Štefan Kovács 10.02.2017 943 57 Kamenín č.d. 487 487, 943 57 Kamenín RUVZGA
00379 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jozef Foltán 28.02.2020 Brodzany 246 Brodzany , 246 RUVZTO
00379 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Katarína Zelinková 05.03.2018 Veľké Hoste 298 Veľké Hoste , 298 RUVZTO
00379 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Nadežda Prosňanská 06.02.2006 Hlinku Bánovce nad Bebr., 7/1120 RUVZTO
00379/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anton Losonský 10.02.2017 925 06 Čierna Voda č.d. 148 148, 925 06 Čierna Voda RUVZGA
00379/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anna Zaďjorová 25.02.2019 Váhovská 497, 925 63 Dolná Streda RUVZGA
00380 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jaroslava Urbanová 06.02.2006 Veľké Chlievany 158 Veľké Chlievany , 158 RUVZTO
00380 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Klaudia Minichová 25.02.2019 Topoľčany , RUVZTO
00380/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Erika Haszayová 10.02.2017 925 03 Horné Saliby č.d. 141 141, 925 03 Horné Saliby RUVZGA
00380/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Katarína Nedecká 25.02.2019 Paradičská 685, 925 55 Vinohrady nad Váhom RUVZGA
00381 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Erika Šimunová 25.02.2020 Tvrdomestice 87 Tvrdomestice , 87 RUVZTO
00381 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Iveta Hajná 06.02.2006 Hlinku Bánovce nad Bebr., 17/1118 RUVZTO
00381 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Petra Bačková 15.02.2007 Podjavorinskej 2/2004, Topoľčany RUVZTO
00381/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Némethová 10.02.2017 Strečnianska Bratislava, 11/3059, 811 02 RUVZGA
00381/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Nikoleta Mikovicsová 25.02.2019 Nábrežná 11, 940 02 Nové Zámky RUVZGA
00382 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Daniela Belisová 06.02.2006 Sládkovičova Bánovce nad Bebr., 46/184 RUVZTO
00382 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dávid Lacika 25.02.2020 Bošany Janka Kráľa 661/20 20/661, Bošany RUVZTO
00382/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Vojtech Peter 10.02.2017 Dolná 6/520, 927 01 Šaľa RUVZGA
00382/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Soňa Balašová 25.02.2019 Komárňanská 5/55, 940 02 Nové Zámky RUVZGA
00383 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ján Bačka 02.07.2007 mcovej 7/1906, Topoľčany RUVZTO
00383 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jarmila Nováková 06.02.2006 Horné Naštice 64 Horné Naštice , 64 RUVZTO
00383/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Irena Szabóová 10.02.2017 Jókaiho 13/446, 946 19 Číčov RUVZGA
00383/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jarmila Špacírová 25.02.2019 Štefánika 31, 941 06 Komjatice RUVZGA
00384 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anna Malinká 06.02.2006 Kšinná 261 Kšinná , 261 RUVZTO
00384/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Alica Tatárová 10.02.2017 076 42 Veľké Trakany č.d. 144 144, 076 42 Veľké Trakany RUVZGA
00384/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dana Malíková 25.02.2019 Nálepku 18, 942 01 Šurany RUVZGA
00385 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obskuhe vodovodneých zariadení pitnej vody Ján Klačanský 09.02.2007 Štúrova 45/551, Solčany RUVZTO
00385 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ľubomír Pietrik 06.02.2006 Nedašovce 151 Nedašovce , 151 RUVZTO
00385/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jozef Tatár 10.02.2017 076 42 Veľké Trakany č.d. 442 442, 076 42 Veľké Trakany RUVZGA
00385/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Martina Bohunická 25.02.2019 Na hlinách 32, 917 01 Trnava RUVZGA
00386 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obskuhe vodovodneých zariadení pitnej vody Juraj Kollár 09.02.2007 Neporadza 336 Neporadza , 336 RUVZTO
00386 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dušan Janovčík 06.02.2006 Hrežďovská Bánovce nad Bebr., 8/799 RUVZTO
00386 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Helena Gogová 25.02.2020 Topoľčany P.O.Hviezdoslava 2306/36 36/2306, Topoľčany RUVZTO
00386/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Tóthová 10.02.2017 Hlavná ulica 52/114, 076 43 Boťany RUVZGA
00386/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Barbora Beňová 25.02.2019 919 33 Trakovice s.č. 483 483, 919 33 Trakovice RUVZGA
00387 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obskuhe vodovodneých zariadení pitnej vody Marcel Grundel 09.02.2007 Dolné Motešice 18 Dolné Motešice , 18 RUVZTO
00387 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ján Murár 25.02.2020 Bojná 872 Bojná , 872 RUVZTO
00387 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jozef Laco 06.02.2006 Hollého Bánovce nad Bebr., 28/1180 RUVZTO
00387/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Eva Váradiová 10.02.2017 Zelená 50/286, 079 01 Veľké Kapušany RUVZGA
00387/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Katarína Kulenová 23.02.2018 Novomeského 16, 927 01 Šaľa RUVZGA
00387/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Vladislav Bachár 25.02.2019 Strojnícka Bratislava, 5, 821 05 RUVZGA
00388 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obskuhe vodovodneých zariadení pitnej vody Peter Sitár 09.02.2007 Pod Kalvriou 52/1975, Topoľčany RUVZTO
00388 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Patrik Ondruš 25.02.2020 Topoľčany Krušovská 2302/48 48/2302, Topoľčany RUVZTO
00388 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Tatiana Chovancová 06.02.2006 Mojmírova Bánovce nad Bebr., 26/1288 RUVZTO
00388/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Arpád Vajda 10.02.2017 Veľkoúľanská cesta 8/1340, 925 21 Sládkovičovo RUVZGA
00388/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Monika Vlčanová 23.02.2018 Revolučná štvrť 21/972, 924 01 Galanta RUVZGA
00388/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mikuláš Senko 25.02.2019 919 42 Pavlice s.č. 182 182, 919 42 Pavlice RUVZGA
00389 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obskuhe vodovodneých zariadení pitnej vody Vladimír Srnec 09.02.2007 Timoradza 157 Timoradza , 157 RUVZTO