Register odborne spôsobilých osôb

 

V registri odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBA".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 249793. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
00811/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ivan Vašák 18.04.2017 mlynárska 3/57, 926 01 Sereď RUVZGA
00811/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lukáš Kadúc 31.05.2018 Záhrebská Bratislava, 7/5264, 811 05 RUVZGA
00812 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Andrea Klačanská 10.05.2012 Nitrianska Streda 169 Nitrianska Streda , 169 RUVZTO
00812/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Razmohammad Nikmohammad 28.05.2018 Stará Vajnorská Bratislava, 17/1419, 831 04 RUVZGA
00813 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Natália Tökölyová 20.06.2012 Topoľčany Tribečská 2136/8 8/2136, Topoľčany RUVZTO
00813/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Michaela Červenková 18.04.2017 Slnečná 336, 925 32 Veľká Mača RUVZGA
2019/00444-04 Jana Plevová 25.03.2019 Konská, 204 RUVZLM
00813/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Milan Gergely 28.05.2018 Tomanova Bratislava, 74/10063, 831 07 RUVZGA
00814 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Andrea Tóthová 10.05.2012 Topoľčany P.O.Hviezdoslava 2330/56 56/2330, Topoľčany RUVZTO
00814/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ľubica Čegiňová 18.04.2017 935 55 Zbrojníky č. 154 154, 935 55 Zbrojníky RUVZGA
00815 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Michal Urda 20.06.2012 Solčany Partizánska 364/1 1/364, Solčany RUVZTO
00815/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lukáš Vejražka 18.04.2017 Homolová Bratislava, 6, 841 02 RUVZGA
00815/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Gerhard Kettmann 28.05.2018 Banšelova Bratislava, 18/4273, 821 04 RUVZGA
00816 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Andrea Slováková 28.04.2015 Topoľčany J. Jesenského 2316/19 19/2316, Topoľčany RUVZTO
00816 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Miriam Krajčíková 20.06.2012 Topoľčany Bernolákova 2037/13 13/2037, Topoľčany RUVZTO
00816/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Klarissza Tamásiová 18.04.2017 tichá Opatovský Sokolovec, 1916, 930 28 RUVZGA
00816/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Štefan Franka 28.05.2018 Višňová 11, 900 42 Dunajská Lužná RUVZGA
00817 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Bálešová 21.05.2010 Oponice 303 Oponice , 303 RUVZTO
00817 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Marián Mizerák 14.03.2007 Jahodová 6/1954, Topoľčany RUVZTO
00817/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Veronika Mészárosová 18.04.2017 930 32 Blatná na Ostrove č. 272 272, 930 32 Blatná na Ostrove RUVZGA
00817/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov René Kováčik 28.05.2018 Štefanovičova Bratislava, 6/3002, 811 04 RUVZGA
00817/2019/Rj Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Tibor Sebök 29.04.2019 Póšfa 49, 930 34 Holice RUVZGA
00818 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ján Bošanský 21.05.2010 Fullu 4/2699, Topoľčany RUVZTO
00818 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Kamila Kováčiková 26.03.2007 Jahodová 6/1954, Topoľčany RUVZTO
00818/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lucia Piknová 18.04.2017 Šusteková Bratislava, 45, 851 04 RUVZGA
00818/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Tibor Csiba 28.05.2018 Benkova Potôň 5, 930 36 Horná Potôň RUVZGA
00818/2019/Rj Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dóra Sebök 29.04.2019 Póšfa 49, 930 34 Holice RUVZGA
00819 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Bohdan Mizerák 14.03.2007 Jahodová 6/1954, Topoľčany RUVZTO
00819/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Klaudia Tančáková 18.04.2017 Zombová Košice, 15, 040 01 RUVZGA
00819/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Olena Karlova 28.05.2018 Cop - Ukrajina Holovna 22/10 Ukrajina, 10/22, RUVZGA
00819/2019/Rj Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Monika Seböková 29.04.2019 Póšfa 49, 930 34 Holice RUVZGA
00820 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mário Čaniga 22.06.2010 Štúrova 16/516, Solčany RUVZTO
00820/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Marek Masarovič 18.04.2017 Karpatské Námestie Bratislava, 10/7770, 831 06 RUVZGA
00820/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Klaudia Skubeňová 28.05.2018 Dolnomajerská 19/52, 900 28 Zálesie RUVZGA
00820/2019/Rj Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ádám Vizy 29.04.2019 925 42 Trstice s.č. 601 601, 925 42 Trstice RUVZGA
00821 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Michal Dohun 28.04.2010 Topoľčany M. Benku 4660/29 29/4660, Topoľčany RUVZTO
00821 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žaneta Gergelová 13.06.2019 Topoľčany Tribečská 2136/4 4/2136, Topoľčany RUVZTO
00821/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dominika Brezinová 18.04.2017 Mierová 49/1430, 924 01 Galanta RUVZGA
00633 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Daniela Adamkovičová 09.06.2005 Hviezdoslava 2773, Topoľčany RUVZTO
00633 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Iveta Novotná 19.04.2011 Bošany Komenského 664/2 2/664, Bošany RUVZTO
00633 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mariana Grežďová 06.04.2009 Bernolákova 18/1499, Topoľčany RUVZTO
00633/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Švihoríková 08.03.2018 925 45 Hoste s.č. 166 166, 925 45 Hoste RUVZGA
00634 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Marcela Rácová 15.05.2018 Topoľčany Pod Kalváriou 942/50 50/942, Topoľčany RUVZTO
00634 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Martin Morosko 01.04.2014 Kuzmice Dolné Záhumnie 277/56 56/277, Kuzmice RUVZTO
00634 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Rudolf Grach 09.06.2005 Chmelová Veľké Bedzany, 2/198 RUVZTO
00634 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Vladimír Ďurech 29.03.2011 Chrabrany Kovarská 97/5 5/97, Chrabrany RUVZTO
00634/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Vladimír Weiss 08.03.2018 Garbiarska 56/51, 926 01 Sereď RUVZGA
2019/00433-04 Rastislav Brezňan 11.03.2019 Korytnická, 7385/41 RUVZLM
00634/2019/Rj Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Renáta Androvičová 10.04.2019 časť Lúčny Dvor 23/533, 925 28 Pusté Úľany RUVZGA
00635 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Slávka Ondrušová 18.03.2009 Tovarníky Dr. Pantočku 466/37 37/466, Tovarníky RUVZTO