Register odborne spôsobilých osôb

 

V registri odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBA".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 247989. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
2007/01502-20/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Mgr. Marianna Labantová 02.07.2007 Veľký Lipník 39, Veľký Lipník 39, 06533 RUVZPO
2007/01502-21/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Daniela Migašová 02.07.2007 Pod Kalváriou 81, Prešov RUVZPO
2007/01502-21/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Daniela Migašová 02.07.2007 Pod Kalváriou 81, 08001 Prešov RUVZPO
2007/01502-22/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lukáš Oros 02.07.2007 Malý Šariš 209 Malý Šariš , 209 RUVZPO
2007/01502-22/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Lukáš Oros 02.07.2007 Malý Šariš 209, Malý Šariš 209, 08001 RUVZPO
2007/01502-23/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Denisa Packová 02.07.2007 Ďumbierska 7, Prešov RUVZPO
2007/01502-23/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Denisa Packová 02.07.2007 Ďumbierska 7, 08001 Prešov RUVZPO
2007/01502-24/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Katarína Rusinková 02.07.2007 Konštantínova 2, Prešov RUVZPO
2007/01502-24/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Katarína Rusinková 02.07.2007 Konštantínova 2, 08001 Prešov RUVZPO
2007/01502-25/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anna Semešová 02.07.2007 Dulová Ves 87 Dulová Ves , 87 RUVZPO
2007/01502-25/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Anna Semešová 02.07.2007 Dulová Ves 87, Dulová Ves 87, 08252 RUVZPO
2007/01502-26/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Sirotňáková 02.07.2007 Royová 1, Prešov RUVZPO
2007/01502-26/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Mária Sirotňáková 02.07.2007 Royová 1, 08005 Prešov RUVZPO
2007/01502-27/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jana Ščepitová 02.07.2007 Ličartovce 174 Ličartovce , 174 RUVZPO
2007/01502-27/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Jana Ščepitová 02.07.2007 Ličartovce 174, Ličartovce 174, 08203 RUVZPO
2007/01502-28/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Miroslava Šurýnová 02.07.2007 Konštantínova 2, Prešov RUVZPO
2007/01502-28/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Miroslava Šurýnová 02.07.2007 Konštantínova 2, 08001 Prešov RUVZPO
2007/01502-29/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Verbovancová 02.07.2007 Kokošovce 12 Kokošovce , 12 RUVZPO
2007/01502-29/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Mária Verbovancová 02.07.2007 Kokošovce 12, Kokošovce 12, 08252 RUVZPO
2007/01502-30/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Rastislav Veternik 02.07.2007 Kvetna 8, Prešov RUVZPO
2007/01502-30/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Rastislav Veternik 02.07.2007 Kvetna 8, 08001 Prešov RUVZPO
2007/01535-01/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Slavomíra Kašprišinová 06.07.2007 Antona Prídavku 22, Prešov RUVZPO
2007/01535-01/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Mgr. Slavomíra Kašprišinová 06.07.2007 Antona Prídavku 22, 08001 Prešov RUVZPO
2007/01561-01/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anna Babuščáková 16.07.2007 Ruská Nová Ves 158 Ruská Nová Ves , 158 RUVZPO
2007/01561-01/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Anna Babuščáková 16.07.2007 Ruská Nová Ves 158, Ruská Nová Ves 158, 08005 RUVZPO
2007/01561-02/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Darina Drábová 16.07.2007 Severná 21, Prešov RUVZPO
2007/01561-02/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Darina Drábová 16.07.2007 Severná 21, 08001 Prešov RUVZPO
2007/01561-03/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Renáta Fialková 16.07.2007 Sabinovská 23, Veľký Šariš RUVZPO
2007/01561-03/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Renáta Fialková 16.07.2007 Sabinovská 23, 08221 Veľký Šariš RUVZPO
2007/01561-04/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anna Geletová 16.07.2008 Korabinského 5 Ľubotice , RUVZPO
2007/01561-04/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Anna Geletová 16.07.2008 Korabinského 5 Ľubotice, , 08006 RUVZPO
2007/01561-05/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ján Gurega 16.07.2007 Mirka Nešpora 35, Prešov RUVZPO
2007/01561-05/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Ján Gurega 16.07.2007 Mirka Nešpora 35, 08001 Prešov RUVZPO
2007/01561-06/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Marcela Hrehová 16.07.2007 Matice slovenskej 2, Prešov RUVZPO
2007/01561-06/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Mgr. Marcela Hrehová 16.07.2007 Matice slovenskej 2, 08001 Prešov RUVZPO
2007/01561-07/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Miroslav Karabinoš 16.07.2007 Oravská 5, Prešov RUVZPO
2007/01561-07/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Miroslav Karabinoš 16.07.2007 Oravská 5, 08001 Prešov RUVZPO
2007/01561-08/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Tibor Koch 16.07.2007 jovská 68, Prešov RUVZPO
2007/01561-08/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Tibor Koch 16.07.2007 jovská 68, 08001 Prešov RUVZPO
2007/01561-09/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Eva Kotuličová 16.07.2007 Komenského 32, Sabinov RUVZPO
2007/01561-09/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Eva Kotuličová 16.07.2007 Komenského 32, 08301 Sabinov RUVZPO
2007/01561-10/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Marcinová 16.07.2007 Uzovský Šalgov 64 Uzovský Šalgov , 64 RUVZPO
2007/01561-10/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Mária Marcinová 16.07.2007 Uzovský Šalgov 64, Uzovský Šalgov 64, 08261 RUVZPO
2007/01561-11/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anna Pavlinová 16.07.2007 Bystré 244 Bystré , 244 RUVZPO
2007/01561-11/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Anna Pavlinová 16.07.2007 Bystré 244, Bystré 244, 09434 RUVZPO
2007/01561-12/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ladislav Pavlovský 16.07.2007 Pavla Horova 3, Prešov RUVZPO
2007/01561-12/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Ladislav Pavlovský 16.07.2007 Pavla Horova 3, 08001 Prešov RUVZPO
2007/01561-13/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lenka Rožičová 16.07.2007 Tarasa Ševčenka 17, Prešov RUVZPO
2007/01561-13/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov Lenka Rožičová 16.07.2007 Tarasa Ševčenka 17, 08001 Prešov RUVZPO
2007/01561-14/BB5/Ľa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Szittyaiová 16.07.2007 jovská 72, Prešov RUVZPO