Register odborne spôsobilých osôb

 

V registry odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBB".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 211228. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
RÚVZTT/OHVBPKV/917/4246/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Zita Michalová 16.05.2023 Mozartova 5651/11, 917 08 RUVZTT
RÚVZTT/OHVBPKV/917/4246/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Zita Michalová 16.05.2023 Mozartova, 5651/11, 917 08 UVZSR
RÚVZTT/OHVBPKV/987/4255/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Marcela Szabová 16.05.2023 Manckovičova 64/1, 920 01 RUVZTT
RÚVZTT/OHVBPKV/987/4255/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Marcela Szabová 16.05.2023 Manckovičova, 64/1, 920 01 UVZSR
RÚVZTT/OHVBPKV/988/4245/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Martin Mačica 16.05.2023 Saleziánska 6730/44, 917 01 RUVZTT
RÚVZTT/OHVBPKV/988/4245/2023 na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Martin Mačica 16.05.2023 Saleziánska, 6730/44, 917 01 UVZSR
RÚVZTT/OHŽPaZ/1360/6534/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória Filip Deket 17.07.2023 Ulica Bedřicha Smetanu 2790/13, 917 01 RUVZTT
RÚVZTT/OHŽPaZ/1360/6534/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória Filip Deket 17.07.2023 Ulica Bedřicha Smetanu, 2790/13, 917 01 UVZSR
RÚVZTT/OHŽPaZ/1361/6539/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória Filip Deket 17.07.2023 Ulica Bedřicha Smetanu 2790/13, 917 01 RUVZTT
RÚVZTT/OHŽPaZ/1361/6539/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória Filip Deket 17.07.2023 Ulica Bedřicha Smetanu, 2790/13, 917 01 UVZSR
RÚVZTT/OHŽPaZ/1401/6185/2023 na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo Gabriela Vajsová 10.07.2023 Dechtice 169, 919 53 RUVZTT
RÚVZTT/OHŽPaZ/1401/6185/2023 na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo Gabriela Vajsová 10.07.2023 Dechtice, 169, 919 53 UVZSR
RÚVZTT/OHŽPaZ/1402/6180/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória Ing. Zuzana Nosková 10.07.2023 Siladice, 292, 920 52 UVZSR
RÚVZTT/OHŽPaZ/1402/6180/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória Zuzana Nosková 10.07.2023 Siladice 292, 920 52 RUVZTT
RÚVZTT/OHŽPaZ/1425/6172/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória Ing. Katarína Mrvová 10.07.2023 Vážska, 647/4, 919 25 UVZSR
RÚVZTT/OHŽPaZ/1425/6172/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória Katarína Mrvová 10.07.2023 Vážska 647/4, 919 25 RUVZTT
RÚVZTT/OHŽPaZ/1427/6542/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória Nikola Molnárová 17.07.2023 SNP 524/8, 903 01 RUVZTT
RÚVZTT/OHŽPaZ/1427/6542/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória Nikola Molnárová 17.07.2023 SNP, 524/8, 903 01 UVZSR
RÚVZTT/OHŽPaZ/1430/6166/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória Katarína Sisková 10.07.2023 Abrahám 456, 925 45 RUVZTT
RÚVZTT/OHŽPaZ/1430/6166/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória Katarína Sisková 10.07.2023 Abrahám, 456, 925 45 UVZSR
RÚVZTT/OHŽPaZ/1467/6170/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória Veronika Príbelská 10.07.2023 Štvrť SNP 995/7, 924 01 RUVZTT
RÚVZTT/OHŽPaZ/1467/6170/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória Veronika Príbelská 10.07.2023 Štvrť SNP , 995/7, 924 01 UVZSR
RÚVZTT/OHŽPaZ/1520/6164/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória Miroslava Hladká 10.07.2023 Starobystrická 486/41, 900 28 RUVZTT
RÚVZTT/OHŽPaZ/1520/6164/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória Miroslava Hladká 10.07.2023 Starobystrická, 486/41, 900 28 UVZSR
RÚVZTT/OHŽPaZ/1521/6177/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória Ľubica Bieliková 10.07.2023 Ulica Oslobodenia 809/54, 922 03 RUVZTT
RÚVZTT/OHŽPaZ/1521/6177/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória Ľubica Bieliková 10.07.2023 Ulica Oslobodenia, 809/54, 922 03 UVZSR
RÚVZTT/OHŽPaZ/1523/6175/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória Ján Vydarený 10.07.2023 Ulica Pavla Jantauscha 672/1, 922 03 RUVZTT
RÚVZTT/OHŽPaZ/1523/6175/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória Ján Vydarený 10.07.2023 Ulica Pavla Jantauscha, 672/1, 922 03 UVZSR
RÚVZTT/OHŽPaZ/1526/6181/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória Ing. Monika Komárková 10.07.2023 Ťapkové, 176, 922 08 UVZSR
RÚVZTT/OHŽPaZ/1526/6181/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória Monika Komárková 10.07.2023 Ťapkové 176, 922 08 RUVZTT
RÚVZTT/OHŽPaZ/1571/6183/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória Katarína Vnučková 10.07.2023 Merašice 143, 920 61 RUVZTT
RÚVZTT/OHŽPaZ/1571/6183/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória Katarína Vnučková 10.07.2023 Merašice, 143, 920 61 UVZSR
RÚVZTT/OHŽPaZ/1601/6184/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória Bc. Katarína Biščiaková 10.07.2023 Dolné Otrokovce, 146, 920 61 UVZSR
RÚVZTT/OHŽPaZ/1601/6184/2023 na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória Katarína Biščiaková 10.07.2023 Dolné Otrokovce 146, 920 61 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/1407/3900/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Ing. Jana Kusendová 04.05.2023 Zemianske Podhradie , 236, 913 07 UVZSR
RÚVZTT/OPPL/1407/3900/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Jana Kusendová 04.05.2023 Zemianske Podhradie 236, 913 07 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/1407/3902/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Kristína Chovancová 04.05.2023 Sídlisko 1. Mája 60/39, 093 01 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/1407/3902/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Kristína Chovancová 04.05.2023 Sídlisko 1. Mája , 60/39, 093 01 UVZSR
RÚVZTT/OPPL/1407/3905/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Ing. Anna Antalová 05.05.2023 Piešťany , 2031/9, 921 01 UVZSR
RÚVZTT/OPPL/1407/3905/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Anna Antalová 05.05.2023 Piešťany 2031/9, 921 01 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/1516/5025/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Adam Vendlek 14.06.2023 Dr. I. Horvátha 873/1, 905 01 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/1516/5025/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Adam Vendlek 14.06.2023 Dr. I. Horvátha , 873/1, 905 01 UVZSR
RÚVZTT/OPPL/1516/5026/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Kamil Závodský 14.06.2023 Pod teheľňou 36, 911 05 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/1516/5026/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Kamil Závodský 14.06.2023 Pod teheľňou , 36, 911 05 UVZSR
RÚVZTT/OPPL/1540/5019/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Jozef Májek 05.06.2023 Petrova Ves 18, 908 44 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/1540/5019/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Jozef Májek 05.06.2023 Petrova Ves , 18, 908 44 UVZSR
RÚVZTT/OPPL/1540/5020/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Gabriel Brožovič 05.06.2023 Bratislavská 1461/39, 908 51 RUVZTT
RÚVZTT/OPPL/1540/5020/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Gabriel Brožovič 05.06.2023 Bratislavská, 1461/39, 908 51 UVZSR
RÚVZTT/OPPL/1569/4894/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Ing. Miloš Mikulčík 02.06.2023 Dolné Dubové, 62, 919 52 UVZSR
RÚVZTT/OPPL/1569/4894/2023 na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Miloš Mikulčík 02.06.2023 Dolné Dubové 62, 919 52 RUVZTT