Rádionuklidy v stavebných materiáloch

Pre firmy v oblasti stavebníctva je dôležité mať aspoň základné informácie o problematike rádionuklidov v stavebných materiáloch.

Podrobnejšie informácie o danej  problematike nájdete na tejto webovej stránke: