Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a Skutočne zdravou školou o.z. vyhlasuje celoslovenskú súťaž pre triedy základných škôl pri príležitosti Svetového dňa obezity

Milé žiačky, žiaci a pedagógovia základných škôl,

pozývame Vás zapojiť sa do výtvarnej aktivity – súťaže, ktorá sa realizuje v súvislosti so Svetovým dňom obezity. Svetový deň obezity každoročne pripadá na 4. marec, pri tejto príležitosti by sme radi poukázali na dôležitosť prevencie obezity, nakoľko toto ochorenie spôsobuje množstvo komplikácií a veľmi ľahko potrápi celé naše telo.

Prevencia tohto ochorenia je pritom častokrát jednoduchá a účinná. Do svojho bežného dňa potrebujeme zaradiť zdravú výživu či dostatok pohybu. Netreba tiež zabúdať na kvalitný spánok či obmedzenie dlhého sedenia pri televízii, telefóne či počítači.

Radi by sme vás povzbudili k zapojeniu sa do výtvarnej súťaže, v ktorej máte priestor umelecky zobraziť prvky zdravej životosprávy zo života žiakov. Vieme totiž, že získané návyky u detí sa často prenášajú do dospelosti.

A toto je dobrý začiatok! 😀

Pravidlá súťaže:

Cieľová skupina: Súťaž je určená pre triedy základných škôl.
Predmet súťaže: Tvorba súťažného projektu na určenú tému.

Téma súťaže pre 1. stupeň ZŠ: Ako trieda vizuálne zaujímavo spracujte tému zdravej desiaty. Zamerajte sa na to, čo je vhodné jesť na desiatu každý deň a naopak aj na to, čo by bolo dobré zo svojej desiaty vyradiť. Túto tému stvárnite na výkres.

Téma súťaže pre 2. stupeň ZŠ: Ako trieda vymyslite originálnu aktivitu, ktorú môžu ľudia jednoducho zaradiť do svojho bežného dňa a vďaka tomu znižovať riziko vzniku obezity. Túto aktivitu vizuálne a kreatívne stvárnite na výkrese. Inšpirovať sa môžete týmito faktormi (pdf, 575 kB).

Každá trieda vytvorí svoj vlastný projekt na výkres, ktorý následne odfotí a do termínu 24.3.2023 zašle na mailovú adresu, ktorú určil RÚVZ, do pôsobnosti ktorého škola spadá.

Súťaž bude prebiehať v troch kolách.

 1. Kolo: Prvé je kolo regionálne, kde regionálne úrady verejného zdravotníctva vyberú 36 víťazov za celé Slovensko. Títo víťazi postúpia do krajského kola.
 2. Kolo: V druhom krajskom kole spoznáme 8 víťazov, ktorí postúpia do celoslovenského tretieho kola.
 3. Kolo: V celoslovenskom kole sa určí úplný víťaz súťaže, ktorý získa ako cenu praktický workshop z programu Skutočne zdravá škola, podľa vlastného výberu z ponuky: https://skutocnezdravaskola.sk/pre-ziakov.

Bližšie informácie a podmienky súťaže:

 1. Do súťaže sa môže zapojiť každá trieda zo základných škôl v Slovenskej republike. Do súťaže sa nezapájajú jednotlivci, iba trieda ako celok.
 2. Projekt má byť vytvorený žiakmi danej triedy. Má sa týkať témy, ktorá je určená zvlášť pre 1. stupeň ZŠ a zvlášť pre 2. stupeň ZŠ.
 3. Projekt má byť pripravený na výkres rozmeru A2 alebo A3. Na jednu triedu pripadá jeden výkres. Ide o výtvarnú súťaž, z tohto dôvodu by mal byť prevažne kreslený/maľovaný, poprípade môžete využiť iné výtvarné techniky (koláž obrázkov, strihanie, lepenie atď.). Taktiež môže projekt v malej miere obsahovať písaný text. Triedy na 2. stupni môžu navrhnúť miesto vo svojom okolí, kde sa dá navrhnutá aktivita realizovať, prípadne koľko času taká aktivita zaberie.
 4. Termín odovzdávania projektov je 24. marec 2023, do tohto dňa je potrebné svoj projekt vytvoriť, v dostatočnej kvalite odfotiť a zaslať na mailovú adresu, ktorú určil RÚVZ, do pôsobnosti ktorého škola spadá. Projekt musí byť zaslaný z verejne prístupnej mailovej adresy školy, nie zo súkromnej mailovej adresy!
 5. Projekt nemôže zahŕňať fotografie osôb či detí z triedy. Projekt ani zaslaný e-mail tiež nemôže zahŕňať žiadne osobné údaje žiakov ani iných osôb.
 6. Predmet mailu a názov súboru (fotografie projektu):
  Do predmetu mailu je potrebné napísať: „Súťaž – svetový deň obezity“ – (ročník) – (názov školy).
  Pripájam príklad predmetu mailu:
  Súťaž – svetový deň obezity – 3.A – ZŠ Trnavská cesta, Bratislava.
  Rovnako je potrebné pomenovať aj prílohu mailu – fotografiu projektu.  
 7. Hodnotenie sa bude odvíjať od dodržania témy pre daný stupeň a taktiež od myšlienky a originality projektu. Vyhlásenie finalistov prebehne najprv na regionálnej úrovni. Následne sa vyhodnotia krajské kolá a súťažné príspevky sa zašlú do celoslovenského kola. Víťaz celoslovenského kola, tak ako aj víťazi prvých dvoch kôl, budú o svojom postupe či výhre informovaní. Víťazné projekty budú následne zverejnené na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR aj webe Skutočne zdravej školy.
  • Predpokladaný termín hodnotenia regionálneho kola: 27.-28.3.2023
  • Predpokladaný termín hodnotenia krajského kola: 30.3.-31.3.2023
  • Predpokladaný termín hodnotenia celoslovenského kola: 3.-5.4.2023
 8. Do súťaže budú zaradené všetky fotografie projektov, ktoré budú zaslané do termínu 24. marca 2023 na určenú mailovú adresu a zároveň budú spĺňať podmienky uvedené vyššie.

Príspevky, ktoré nebudú spĺňať požiadavky súťaže, nebudú zaradené do hodnotiaceho procesu.

Webové stránky:
UVZSR: www.uvzsr.sk
Skutočne zdravá škola: www.skutocnezdravaskola.sk