Peľová situácia v SR za aktuálny týždeň

Peľová situácia sa dynamicky mení, preto je pre alergikov dôležité mať k dispozícii aktuálne informácie o peľových alergénoch.

Na webovom sídle sú v týždenných intervaloch publikované informácie o aktuálnom stave peľovej situácie pre jednotlivé regióny Slovenska. 

Späť Peľová situácia v SR za 19. týždeň 2024

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

trávy lipnicovité, borovicovité, orech, buk, dub, platan, pagaštan, agát, baza, pŕhľavovité, skorocel, štiav

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom kalendárnom týždni v ovzduší na väčšine územia Slovenska dominoval peľ tráv z čeľade lipnicovitých spolu peľom ihličnanov z čeľade borovicovitých. Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých sa začala na celom území. Na strednom, severnom a časti východného Slovenska peľ ihličnanov dosahoval vysoké denné koncentrácie. V ovzduší sa vyskytoval ešte peľ buka, orecha, skorocelu, štiavu, pŕhľavovitých, pagaštanu, bazy a agátu.

Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv zachytili v Banskej Bystrici, 196 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Bratislave 63 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ ihličnanov z čeľade borovicovitých dosiahol najvyššie denné hladiny v Banskej Bystrici, 630 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Košiciach 286 peľových zŕn v m3 vzduchu. Na strednom a východnom Slovensku už peľová sezóna ihličnanov tiež prešla svojím vrcholom a ich peľ vo forme žltého prášku prestane pokrývať autá, parapety i okraje mlák. Spóry húb (plesní) boli najpočetnejšie zastúpené najmä rodom Cladospórium.

Prognóza peľovej situácie v SR na 20. týždeň 2024

Pokračuje peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých a peľ tráv v ovzduší počas priaznivého počasia dosiahne vyššie denné koncentrácie. Denné koncentrácie peľu ihličnanov z čeľade borovicovitých v ovzduší budú klesať aj na strednom a východnom Slovensku. Stúpať bude množstvo peľu pŕhľavovitých, skorocelu i štiavu. Trávy z čeľade lipnicovitých sa stali najsilnejším a najvýznamnejším alergénom na ďalšie obdobie. Predpokladáme, že spolu s nárastom denných koncentrácií peľu v ovzduší budú narastať aj denné koncentrácie spór húb (plesní). Zrážková činnosť prispeje k lokálnemu poklesu peľu a spór v ovzduší.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA.

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk