Peľová situácia v SR za aktuálny týždeň

Peľová situácia sa dynamicky mení, preto je pre alergikov dôležité mať k dispozícii aktuálne informácie o peľových alergénoch.

Na webovom sídle sú v týždenných intervaloch publikované informácie o aktuálnom stave peľovej situácie pre jednotlivé regióny Slovenska. 

Späť Peľová situácia v SR za 18. týždeň 2024

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

breza, trávy lipnicovité, borovicovité, jaseň, javor ,orech, buk, dub, platan, pagaštan, agát, baza, pŕhľavovité, skorocel, štiav

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom kalendárnom týždni sa v ovzduší na väčšine územia Slovenska vyskytovali vyššie denné koncentrácie peľu a spór v ovzduší. Dominoval peľ ihličnanov z čeľade borovicovitých spolu s peľom duba a tráv. Peľová sezóna brezy definitívne skončila. Rozbehla sa peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých, ktorých peľ sme zachytili v ovzduší v alergiologicky významných denných koncentráciách. V ovzduší sa vyskytoval ešte peľ jaseňa, buka, orecha, skorocelu, štiavu, pŕhľavovitých, pagaštanu, bazy a agátu.

Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv zachytili v Banskej Bystrici, 76 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Nitre 33 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ ihličnanov z čeľade borovicovitých dosiahol najvyššie denné hladiny v Banskej Bystrici, 518 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Košiciach 123 peľových zŕn v m3 vzduchu. V ovzduší a na trávnikoch vidíme aj semená topoľov – tzv. topoľovú vatu, ktoré spôsobujú jednak mechanické podráždenie slizníc a súčasne sú aj nosičom peľových zŕn. Na strednom a východnom Slovensku zas peľ ihličnanov vo forme žltého prášku pokryl autá, parapety i okraje mlák. Spóry húb (plesní) boli najpočetnejšie zastúpené najmä rodom Cladospórium.

Prognóza peľovej situácie v SR na 19. týždeň 2024

Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých pokračuje a v prípade priaznivého počasia môžeme očakávať vyššie koncentrácie peľu tráv v ovzduší. Vyššie denné koncentrácie môže ešte dosiahnuť peľ ihličnanov z čeľade borovicovitých, stúpať bude množstvo peľu pŕhľavovitých, skorocelu i štiavu. Trávy z čeľade lipnicovitých sa stali najsilnejším a najvýznamnejším alergénom na ďalšie obdobie. Predpokladáme, že spolu s nárastom denných koncentrácií peľu v ovzduší budú narastať aj denné koncentrácie spór húb (plesní). Zrážková činnosť prispeje k lokálnemu poklesu peľu a spór v ovzduší.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA.
Podrobnejšie informácie nájdete aj na https://www.pelovespravodajstvo.sk