Peľová situácia v SR za aktuálny týždeň

Peľová situácia sa dynamicky mení, preto je pre alergikov dôležité mať k dispozícii aktuálne informácie o peľových alergénoch.

Na webovom sídle sú v týždenných intervaloch publikované informácie o aktuálnom stave peľovej situácie pre jednotlivé regióny Slovenska. 

Späť Peľová situácia v SR za 17. týždeň 2024

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

breza, trávy lipnicovité, borovicovité, jaseň, javor, orech, buk, dub, platan, pagaštan, agát, baza, pŕhľavovité, skorocel, štiav
spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom kalendárnom týždni postupné otepľovanie spôsobilo v druhej polovici týždňa na väčšine územia Slovenska opätovný nárast denných koncentrácií peľu a spór v ovzduší. Skončila peľová sezóna brezy, ktorej peľ sa vyskytoval v ovzduší už len sporadicky v alergiologicky nevýznamných koncentráciách. Začala peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých, ktorých peľ sa vyskytoval v ovzduší zatiaľ len v nízkych hladinách. Skoro na celom území Slovenska dominoval v ovzduší peľ duba a ihličnanov z čeľade borovicovitých. V ovzduší sa vyskytoval ešte peľ jaseňa, buka, orecha, tráv, skorocelu, štiavu, pŕhľavovitých, pagaštanu, bazy a agátu. Ochladenie a zrážková činnosť spôsobili výrazný pokles peľu v ovzduší na celom území. S oteplením došlo v závere týždňa k nárastu denných koncentrácií peľu a spór.

Najvyššie denné koncentrácie peľu duba zachytili v Banskej Bystrici, 419 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Nitre peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ ihličnanov z čeľade borovicovitých dosiahol najvyššie denné hladiny v Banskej Bystrici, 314 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Košiciach 123 peľových zŕn v m3 vzduchu. V ovzduší sa vyskytujú aj semená topoľov – tzv. topoľová vata, ktoré spôsobujú jednak mechanické podráždenie a súčasne sú aj nosičom peľových zŕn. Spóry húb (plesní) boli najpočetnejšie zastúpené najmä rodom Cladospórium.

Prognóza peľovej situácie v SR na 18. týždeň 2024

Peľová sezóna brezy skončila, nastupuje peľová sezóna ďalšieho silného alergénu - tráv z čeľade lipnicovitých. Vyššie denné koncentrácie môže dosiahnuť peľ buka, duba, borovicovitých a v teplejších oblastiach aj pŕhľavovitých. S oteplením sa zvýšia denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých, ktoré sa stanú najvýznamnejším alergénom na ďalšie obdobie. Predpokladáme, že spolu s nárastom denných koncentrácií peľu v ovzduší budú narastať aj denné koncentrácie spór húb (plesní).

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA.

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk