Peľová situácia v SR za aktuálny týždeň

Peľová situácia sa dynamicky mení, preto je pre alergikov dôležité mať k dispozícii aktuálne informácie o peľových alergénoch.

Na webovom sídle sú v týždenných intervaloch publikované informácie o aktuálnom stave peľovej situácie pre jednotlivé regióny Slovenska. 

Späť Peľová situácia v SR za 16. týždeň 2024

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

breza, trávy lipnicovité, cyprusovité-tisovité, borovicovité, jaseň, javor, orech, buk, dub, platan, pŕhľavovité, skorocel, štiav

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom kalendárnom týždni prudké ochladenie sprevádzané nočnými mrazmi a zrážkovou činnosťou spôsobili na celom Slovensku výrazný pokles denných koncentrácií peľu v ovzduší. Pokračovala peľová sezóna brezy a jej peľ spolu s peľom duba a ihličnanov z čeľade borovicovitých dominoval v ovzduší skoro na celom území Slovenska. V ovzduší sa vyskytoval ešte peľ jaseňa, buka, orecha, tráv, skorocelu, štiavu, pŕhľavovitých a na severe stredného Slovenska aj peľ tisu. Vysoké denné koncentrácie peľu v ovzduší sme na celom území zaznamenali len v pondelok. Ochladenie , mrazy a zrážková činnosť spôsobili výrazný pokles peľu v ovzduší na celom území. Najvyššie denné koncentrácie peľu brezy zachytili v Banskej Bystrici, 120 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Nitre 48 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ duba dosiahol najvyššie denné hladiny v Banskej Bystrici, 218 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Bratislave 133 peľových zŕn v m3 vzduchu. Začali kvitnúť ihličnany z čeľade borovicovitých, ktorých veľké peľové zrná môžeme v najbližšom období očakávať vo forme žltých povlakov na autách i parapetoch. Spóry húb (plesní) boli najpočetnejšie zastúpené najmä rodom Cladospórium.

Prognóza peľovej situácie v SR na 17. týždeň 2024

Peľová sezóna brezy pomaly končí. Peľ brezy v alergiologicky významných denných koncentráciách môžeme očakávať najmä v severných častiach Slovenska. Peľ brezy v krátkom čase nahradí ďalší silný allergén – peľ tráv z čeľade lipnicovitých. Vyššie denné koncentrácie môže dosiahnuť peľ buka, duba, borovicovitých a v teplejších oblastiach aj pŕhľavovitých. Zvýšia sa denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých, ktoré sa po breze stanú najvýznamnejším alergénom na ďalšie obdobie. Ochladenie, mráz a zrážky spôsobujú pokles denných koncentrácií peľu a spór húb (plesní) v ovzduší. Vzhľadom na výrazne teplejšie jarné mesiace s dostatkom vlahy sa potvrdil skorší nástup peľovej sezóny tráv.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA.

Podrobnejšie informácie nájdete aj na https://www.pelovespravodajstvo.sk