Peľová situácia v SR za aktuálny týždeň

Peľová situácia sa dynamicky mení, preto je pre alergikov dôležité mať k dispozícii aktuálne informácie o peľových alergénoch.

Na webovom sídle sú v týždenných intervaloch publikované informácie o aktuálnom stave peľovej situácie pre jednotlivé regióny Slovenska. 

Späť Peľová situácia v SR za 14. týždeň 2024

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

breza, cyprusovité-tisovité ,jaseň, javor ,brest, vŕba, buk, dub, hrab, smrekovec, platan
spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom kalendárnom týždni naplno pokračovala peľová sezóna brezy a jej peľ dominoval v ovzduší na celom území Slovenska. Okrem peľu brezy sa v ovzduší vyskytovali väčšinou alergiologicky významné koncentrácie peľu jaseňa, hrabu, duba a miestami aj  drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité. Najvyššie koncentrácie peľu v ovzduší sme na celom území zaznamenali v druhej polovici týždňa.

Najvyššie denné koncentrácie peľu brezy zachytili v Banskej Bystrici 1332 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Košiciach 481 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Trnave 244 a v Bratislave 178 peľových zŕn v m3 vzduchu. Spóry húb (plesní) boli najpočetnejšie zastúpené najmä rodom Cladospórium.

Prognóza peľovej situácie v SR na 15. týždeň 2024

Peľová sezóna brezy bude pokračovať na celom území Slovenska. V Bratislave a teplejších oblastiach Slovenska už peľová sezóna brezy prešla svojím vrcholom a denné koncentrácie peľu brezy tu budú mať klesajúcu tendenciu. Peľ brezy ale ostáva v najbližšom období najsilnejším a najvýznamnejším alergénom. Denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité sa vo vyšších koncentráciách môžu vyskytnúť už len na severe územia a na severnej časti stredného Slovenska. Stúpajúcu tendenciu majú ešte denné koncentrácie peľu buka, hrabu, duba a v chladnejších oblastiach aj jaseňa. Slnečné počasie, teplo a vietor prispievajú k nárastu denných koncentrácií peľu a spór húb (plesní) v ovzduší. Spóry húb (plesní) zastúpené najmä rodom Cladospórium budú dosahovať vyššie denné hladiny.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR v BA.
Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk