Peľová situácia v SR za aktuálny týždeň

Peľová situácia sa dynamicky mení, preto je pre alergikov dôležité mať k dispozícii aktuálne informácie o peľových alergénoch.

Na webovom sídle sú v týždenných intervaloch publikované informácie o aktuálnom stave peľovej situácie pre jednotlivé regióny Slovenska. 

Späť Peľová situácia v SR za 13. týždeň 2024

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

breza, cyprusovité-tisovité, jaseň, javor, topoľ, brest, vŕba, buk, dub, hrab, smrekovec, platan

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom kalendárnom týždni sa naplno rozbehla peľová sezóna brezy a jej peľ dominoval v ovzduší na celom území Slovenska. Okrem peľu brezy sa v ovzduší vyskytovali alergiologicky významné koncentrácie peľu jaseňa, hrabu, duba a miestami aj drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité. Najvyššie koncentrácie peľu v ovzduší sme zaznamenali v druhej polovici týždňa, kedy spolu s pieskom zo Sahary spôsoboval značné problémy astmatikom i alergikom. 

Najvyššie denné koncentrácie peľu brezy zachytili v Košiciach, 1266 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Banskej Bystrici 736 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Nitre 730, v Trnave 639 a v Bratislave 437 peľových zŕn v m3 vzduchu. Najvyššie denné koncentrácie peľu jaseňa zachytili v Bratislave, 89 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Košiciach 58 a v Banskej Bystrici 53 peľových zŕn v m3 vzduchu. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium. 

Prognóza peľovej situácie v SR na 14. týždeň 2024

Peľová sezóna brezy bude pokračovať naplno na celom území Slovenska. Peľ brezy bude v najbližšom období najsilnejším a najvýznamnejším alergénom. Denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité sa vo vyšších koncentráciách môžu vyskytnúť už len na severnom a severnej časti stredného Slovenska. Stúpajúcu tendenciu majú denné koncentrácie peľu javora, hrabu, duba a v chladnejších oblastiach aj jaseňa. Oteplenie, dostatok vlahy, slnečného svitu a vietor prinášajú so sebou značný nárast denných koncentrácií peľu a spór v ovzduší. Spóry húb (plesní) zastúpené najmä rodom Cladospórium budú dosahovať vyššie denné hladiny. 

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA. 

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk