Peľová situácia v SR za aktuálny týždeň

Peľová situácia sa dynamicky mení, preto je pre alergikov dôležité mať k dispozícii aktuálne informácie o peľových alergénoch.

Na webovom sídle sú v týždenných intervaloch publikované informácie o aktuálnom stave peľovej situácie pre jednotlivé regióny Slovenska. 

Späť Peľová situácia v SR za 11. týždeň 2024

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

jelša, lieska, breza, cyprusovité-tisovité, jaseň, javor, topoľ, brest, vŕba, dub, hrab

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom kalendárnom týždni vplyvom ochladenia a zrážkovej činnosti dochádzalo na území Slovenska lokálne k výraznému poklesu denných koncentrácií peľu v ovzduší. Viac-menej dominoval peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, peľ topoľa, jaseňa a brestu. Peľová sezóna prvých silných alergénov, liesky a jelše, už len doznieva. Pribudlo peľu jaseňa, hrabu a duba. Monitorovacie stanice v Bratislave, Nitre, Trnave a Banskej Bystrici zachytili prvý tohoročný peľ brezy.

Najvyššiu dennú hladinu peľu topoľa zachytili v Bratislave, 381 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Nitre 99 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ jaseňa dosiahol najvyššiu koncentráciu v Bratislave, 105 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ brezy v Nitre dosiahol najvyššiu dennú hladinu v Nitre 46 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Bratislave 35 peľových zŕn v m3 vzduchu, čo sú už alergiologicky významné denné hladiny. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a väčšinou dosahovali vyššie denné koncentrácie.

Prognóza peľovej situácie v SR na 12. týždeň 2024

Začína peľová sezóna brezy, ktorej peľ bude v najbližších týždňoch najsilnejším alergénom na celom území Slovenska. Peľová sezóna liesky a jelše skončila. S peľom liesky a jelše sa stretneme už len ojedinele najmä vďaka peľu transportovanému vetrom z chladnejších oblastí. Denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité očakávame vo vyšších koncentráciách už len na severnom, strednom a časti východného Slovenska. Stúpnu denné koncentrácie peľu javora, hrabu, duba a jaseňa. Oteplenie, dostatok vlahy, slnečného svitu a vietor prinesú so sebou nárast denných koncentrácií peľu a spór v ovzduší. Počas daždivých a chladnejších dní bude dochádzať k poklesu denných koncentrácií peľu a spór v ovzduší .

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA.

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk