Osýpky

Osýpky sú vysoko nákazlivé ochorenie a patria medzi vážnejšie ochorenia detského veku. Nákaza sa prenáša kontaminovaným vzduchom. Ak ste blízko nakazenej osoby a tá kýchne či zakašle, je viac než  90 % pravdepodobnosť, že ochoriete aj vy.  Na východe Slovenska sa objavilo viacero prípadov rozšírenia tohto ochorenia.

Podrobnejšie informácie o tomto ochorení nájdete na stránke Osýpky (Morbilli)