Osýpky, sypanice (Morbilli)

Osýpky sú vysoko nákazlivé ochorenie (takmer 100% nákazlivosť). Sprevádzané sú horúčkou, makulopapulóznym exantémom (vyrážkou), kašľom alebo nádchou a taktiež konjunktivitídou (zápal spojoviek). Osýpky patria medzi najzávažnejšie ochorenia detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú pneumónie, bronchopneumónie, encefalitídy a otitídy.  Inkubačný čas je v priemere 10 dní. Pôvodcom nákazy je vírus osýpok zo skupiny Paramyxoviridae, veľmi citlivý na vonkajšie vplyvy. Prameňom nákazy je chorý človek, najmä počas prodromálneho štádia. Nákaza sa prenáša kontaminovaným vzduchom. 

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o vírusové ochorenie, liečba je sústredená na zmiernenie príznakov ochorenia, teda najmä na zníženie teploty a najmä na ochranu pacienta pred inou tzv. superinfekciou.

Na Slovensku sa pred zavedením očkovania proti osýpkam evidovali tisíce ochorení ročne s početnými komplikáciami a úmrtiami. Za posledných 20 rokov mal výskyt osýpok sporadický charakter. Prevažne išlo o importované nákazy. V roku 2017 sa zistilo 6 prípadov osýpok v Bratislave a následne sa osýpky začali šíriť v máji v roku 2018, pričom došlo k explozívnej epidémii v ohraničenej lokalite SR. Pôvodne išlo o tri importované prípady. 

Pred zavedením očkovania proti osýpkam každoročne ochoreli a zomreli vo svete milióny detí. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že v roku 1960 bolo celosvetovo zaznamenaných 135 miliónov ochorení na osýpky, z nich zomrelo 8 miliónov ľudí. Napriek širokej dostupnosti očkovacej látky, zostávajú osýpky aj v súčasnosti vo svete, najmä v rozvojových krajinách, významnou príčinou chorobnosti a úmrtnosti detí. Ochorenie sa vyskytuje celosvetovo, ale najmä v krajinách, kde je nedostatočná zdravotná starostlivosť a nízka zaočkovanosť. Pri súčasnom pohybe obyvateľov a možnosti v krátkej dobe prekonať veľké vzdialenosti, je zavlečenie ochorenia možné, čo sa stalo aj v predchádzajúcich rokoch. 

Účinnú ochranu proti ochoreniu poskytuje očkovanie živou, oslabenou vakcínou (v kombinácii s očkovaním proti rubeole a parotitíde), po podaní ktorej sa u očkovanej osoby vytvára ochranná hladina protilátok. 

Očkovanie je vo výnimočných prípadoch sprevádzané teplotou, začervenaním v mieste vpichu, zápalom spojiviek, horných dýchacích ciest a celkom raritne (1 prípad na milión očkovaných) neurologické ťažkosti (zápal mozgu alebo mozgových blán). Súčasne používané vakcíny proti osýpkam sú takouto komplikáciou sprevádzané ešte v nižšej frekvencii ako 1 na milión.

V súčasnosti sa prvá dávka podáva najskôr v prvý deň 15. mesiaca života a najneskôr v 18. mesiaci života dieťaťa. Podľa novej očkovacej schémy sa od roku 2020 očkovanie druhou dávkou očkovacej látky vykonáva v 5. roku života. Očkuje sa kombinovanou trivalentnou očkovacou látkou spoločne s očkovaním proti rubeole a mumpsu.