Nebezpečné materiály a predmety prichádzajúce do kontaktu s potravinami

Sú to všetky obalové materiály, výrobky určené na prípravu a servírovanie jedál (napr. poháre, príbory, hrnce a všetky kuchynské pomôcky) a nápojov ako aj strojné zariadenia používané pri výrobe potravín.

Z materiálov a predmetov určených na styk s potravinami môžu migrovať alebo sa uvoľňovať látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť zdravie ľudí, spôsobiť neprijateľné zmeny v zložení potravín alebo zhoršiť ich vlastnosti.

O nebezpečných produktoch informuje Úrad verejného zdravotníctva typicky textom (príklad):

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bolo systémom rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané oznámenie o migrácii prchavých organických látok zo silikónového pohára a silikónového taniera ... . Výrobky sú určené pre batoľatá. ...

Aktuálne informácie nájdete na tejto stránke.