Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Späť S vonkajšími teplotami narastá aj aktivita kliešťov, s prevenciou začnite ešte pred začiatkom jari

Dlhodobé oteplenie zvyšuje aktivitu kliešťov - vrátane kliešťa obyčajného, ktorý vyhľadáva človeka a môže naňho prenášať infekčné ochorenia, ako sú kliešťová encefalitída či lymská borelióza. Kliešte sú aktívne, keď denná teplota dlhší čas dosahuje 7 až 8 stupňov Celzia.

Proti kliešťovej encefalitíde je na rozdiel od lymskej boreliózy možné dať sa zaočkovať. Na prevenciu sa oplatí myslieť už pred oficiálnym príchodom jari, keďže základné očkovanie pozostáva z troch dávok očkovacej látky. Telo má tak dostatok času vytvoriť si dostatok protilátok skôr, ako nastane obdobie masívneho výskytu kliešťov.

 

Kliešťová encefalitída a jej šírenie

Kliešťovú encefalitídu nepodceňujte. Ide o vážne akútne infekčné vírusové ochorenie, ktoré postihuje centrálnu nervovú sústavu - mozog a miechu. Medzi dlhodobé následky ochorenia patria bolesti hlavy, únava, porucha pamäti, koncentrácie, dlhodobé neurologické problémy až ochrnutie. Ochorenie môže v rizikových prípadoch skončiť úmrtím.

Ilustrácia prenosu kliešťovej encefalitídy

Väčšina prípadov ochorenia býva spôsobená zaklieštením infikovaného kliešťa. „Vírus kliešťovej encefalitídy sa však môže prenášať aj pitím čerstvého, tepelne nespracovaného ovčieho či kozieho mlieka alebo zjedením výrobkov z takéhoto mlieka, ako sú napríklad syry alebo bryndza. Vlani sme počas leta zaznamenali aj epidémiu kliešťovej encefalitídy na Horehroní, ktorá bola spojená práve s konzumáciou výrobkov z nepasterizovaného ovčieho mlieka. Pre ochorenie bolo vtedy hospitalizovaných 28 ľudí. Ani jeden z pacientov nebol očkovaný proti kliešťovej encefalitíde,” upozornila MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA, hlavný hygienik SR.

Surové ovčie alebo kozie mlieko preto treba pred konzumáciou prevariť. Syr vyrobený zo surového mlieka je zas potrebné opiecť z oboch strán. Vírus kliešťovej encefalitídy sa ničí pri teplote 70 °C.

K nákaze u človeka dochádza v priemere 1 až 2 týždne po zaklieštení infikovaného kliešťa alebo po konzumácii tepelne nespracovaného mlieka alebo mliečnych výrobkov z infikovaného zvieraťa. Inkubačný čas však môže byť v rozmedzí 2 až 28 dní.

 

Výskyt ochorenia a chorobnosť na Slovensku

Výskyt ochorenia má za posledné desaťročie rastúci trend. Počas ostatných piatich rokov sú ochorenia na kliešťovú encefalitídu hlásené celoročne, pričom najviac ochorení sa vyskytovalo v mesiacoch máj, jún a júl.

Výskyt kliešťovej encefalitídy v SR, trend za 10 rokov
Graf: Výskyt kliešťovej encefalitídy v SR, trend za 10 rokov

Rok Počet prípadov
2019 162
2020 185
2021 97
2022 205
2023 200

Tabuľka: Prípady kliešťovej encefalitídy u osôb za obdobie 5 rokov (2019 – 2023)

Chorobnosť na kliešťovú encefalitídu hlásili za ostatné obdobie piatich rokov v každom kraji SR. Najvyšší výskyt prípadov počas tohto obdobia zaznamenávame v Banskobystrickom kraji (47,4 %), nasleduje Žilinský kraj (36,6 %) a Trenčiansky kraj (20,6 %).

Mapa: Výskyt kliešťovej encefalitídy v SR podľa okresov od 1.1.2019 do 31.12.2023
Mapa: Výskyt kliešťovej encefalitídy v SR podľa okresov od 1.1.2019 do 31.12.2023

 

Kedy bývajú kliešte najaktívnejšie

Kliešť obyčajný sa po zime prebúdza vtedy, keď denná teplota dlhší čas dosahuje 7 až 8 stupňov Celzia. Na vegetácii sa to prejavuje kvitnutím vŕb a osík, objavia sa „bahniatka“.

Svoje obete kliešť vyhľadáva najmä v čase rozmnožovania (párenia), obvykle v priebehu apríla až mája. Hovoríme o jarnej aktivite kliešťov.

S prevenciou proti kliešťovej encefalitíde však odporúčame začať už teraz, keďže základné očkovanie pozostáva z troch dávok očkovacej látky. Už po dvoch dávkach je človek chránený. Tretia dávka základného očkovania sa podáva, aby potom ochrana vydržala dlhodobejšie. Posilňujúca dávka sa odporúča po troch rokoch od základného očkovania.

„Vďaka očkovaniu aspoň dvoma dávkami v úvode roka budete počas jarnej aktivity kliešťov chránení. Tretiu dávku odporúčame v auguste, aby ste posilnili ochranu pred tzv. jesennou aktivitou kliešťov,” povedala PhDr. Júlia Adamčíková z Odboru surveillance infekčných ochorení Úradu verejného zdravotníctva SR.

Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde odporúčame ľuďom, ktorí v rámci výkonu svojej práce môžu prísť do kontaktu s kliešťovou encefalitídou, ako sú napríklad zamestnanci v lesnom hospodárstve, zememerači, značkári turistických chodníkov, zamestnanci horských chát a lanoviek a podobne. Samozrejme, toto očkovanie sa odporúča aj ľuďom, ktorí trávia svoj voľný čas v prírode – psíčkarom, hubárom, turistom a podobne.

Niektoré zdravotné poisťovne v súčasnosti ponúkajú príspevok na odporúčané očkovanie proti kliešťovej encefalitíde - dostupnosť a konkrétne podmienky získania príspevku si overte u svojej poisťovne.

Odpovede na najčastejšie otázky o očkovaní proti kliešťovej encefalitíde nájdete zverejnené na našom webovom sídle.

Ako správne vybrať kliešťa

Ak si na tele nájdete kliešťa, treba ho vytiahnuť čo najskôr. Kým na prenesenie baktérií, ktoré spôsobujú lymskú boreliózu, kliešť potrebuje byť prisatý aspoň 24 hodín, vírus kliešťovej encefalitídy sa môže preniesť do pár hodín po zaklieštení. Po návrate z pobytu v prírode alebo v blízkosti mestskej zelene je preto dôležité bezprostredne po návrate domov skontrolovať celú pokožku tela. Poriadne si prezrite najmä miesta ako podpazušie, slabiny, miesta pod kolenami a vlasatú časť hlavy. V prípade zaklieštenia odporúčame nasledujúci postup:

  • Prisatého kliešťa odstraňujte pinzetou, ktorú pritlačte čo najbližšie ku koži.
  • Kliešťa vyťahujte plynulým kolmým ťahom smerom od kože, postupujte pomaly a bez točenia. Ak ho potrebujete z kože uvoľniť, opatrne ním zakývajte zo strany na stranu a opäť skúste plynulo ťahať smerom od kože. Kliešťa nevykrúcajte prudko do strán, mohli by ste ho pretrhnúť - je dôležité ho nepoškodiť a nerozmliaždiť.
  • Nekvapkajte na neho olej, vtedy sa začne dusiť a vyvráti natrávenú krv späť do rany. Snažte sa odstrániť celé telo kliešťa aj s hlavičkou.
  • Kliešťa po odstránení nemliaždite prstami. Hoďte ho do WC misy a ihneď spláchnite, vyhoďte ho do koša v uzavretej nádobe/v uzavretom vrecúšku, prípadne kliešťa dôsledne znehybnite lepiacou páskou a takto ho vyhoďte do koša.
  • Po vybratí miesto prisatia hneď vydezinfikujte. Ak nie je poruke dezinfekčný prostriedok z lekárne (lieh, jódová tinktúra), použite prípravok s obsahom alkoholu. Dezinfikujte aj pinzetu a povrchy, na ktoré dopadla tekutina z poškodeného tela nacicaného kliešťa a poriadne si umyte ruky.
  • Poznačte si pre istotu dátum a pravdepodobnú lokalitu, kde ste mohli kliešťa chytiť. Ak ste ho mohli mať na tele už dlhší čas (zopár dní), poznačte si aj túto informáciu. Tieto informácie môžu byť užitočné pre vášho lekára v prípade, že sa u vás neskôr objavia príznaky, ktoré sú obvyklé v prípade infekcií prenášaných kliešťami. Nasledujúci mesiac venujte pozornosť príznakom ako väčšie začervenanie v mieste odstráneného kliešťa, horúčka, bolesť svalov, bolesť hlavy či opuch a bolesť kĺbov. Ak sa vyskytnú, konzultujte svoj stav s vaším lekárom.

Úrad verejného zdravotníctva SR

Aktuality

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

  • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

  • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
  • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
  • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj