Ponúkame odpovede na najčastejšie otázky:

Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde je vysoko účinné, výskumy opakovane preukazujú 95- až 99-percentnú účinnosť. 

Očkovanie proti KE chráni pred vírusom bez ohľadu na to, či do tela prenikol prostredníctvom kliešťa alebo prostredníctvom nepasterizovaných mliečnych výrobkov.

Infikovaný kliešť môže preliezť z domáceho zvieraťa na človeka a spôsobiť infekciu KE.

Kliešte môžu začínať svoju aktivitu pri teplote nad 5°C, prípady KE však evidujeme takmer počas celého roka. Očkovanie proti KE je preto možné realizovať celoročne, aj keď ideálne je začať očkovanie už počas zimných mesiacov pred zvýšenou sezónnou aktivitou kliešťov.

Očkovanie je vhodné vo veku od 1 roka pre všetkých, ktorí:

 • žijú v oblastiach, kde sa kliešťová encefalitída vyskytuje
 • navštevujú krajiny s endemickým výskytom KE
 • trávia väčšie množstvo času v prírode, resp. rekreačne navštevujú oblasti s očakávaným výskytom kliešťov (turisti, cyklisti, rybári, hubári, chatári, kosci,…)
 • konzumujú nepasterizované mlieko či mliečne výrobky (najmä ovčieho a kozieho pôvodu).

Lekár môže rozhodnúť o potrebe očkovania u osôb, ktoré majú v rámci profesie zvýšené nebezpečenstvo nákazy. Ide o 

 • zamestnancov lesného a vodného hospodárstva, vrátane žiakov a študentov lesníckych učilíšť a škôl,
 • poľnohospodárskych zamestnancov,
 • zememeračov,
 • geológov,
 • značkárov turistických chodníkov,
 • zamestnancov horských chát a lanoviek,
 • zamestnancov rekreačných zariadení,
 • príslušníkov Policajného zboru a colníkov,
 • profesionálnych vojakov a vojakov v zálohe povolaných na výkon mimoriadnej služby,
 • zamestnancov, ktorí vykonávajú práce spojené s prevádzkou a údržbou železničných dráh.

Očkovanie je povinné pre laboratórnych pracovníkov, ktorí môžu byť vystavení vírusu KE.

Základné očkovanie pozostáva z podania troch očkovacích látok, prvú dávku je najvhodnejšie aplikovať v zimných mesiacoch – v januári alebo vo februári. Druhá dávka sa podáva jeden až tri mesiace po prvej, tretia päť až dvanásť mesiacov po druhej.

Existuje aj skrátená schéma, kedy sa druhá dávka podáva už dva týždne po prvej. Pred ochorením môžu čiastočne chrániť prvé dve dávky. 

Kompletné očkovanie chráni minimálne tri roky, po troch rokoch sa odporúča preočkovanie jednou dávkou očkovacej látky. Protilátky sa vytvoria o desať až štrnásť dní po podaní druhej dávky. 

Podrobnosti o možnosti zaočkovania, aj o prípadných kontraindikáciách povie pediater alebo praktický lekár pre dospelých.

Pokiaľ niektorú z dávok vynecháte, alebo ju dostanete s pártýždňovým oneskorením, očkovanie bude stále mať aspoň čiastočný ochranný účinok. Každá dávka sa počíta, keďže imunitný systém si podanú vakcínu zapamätá vďaka svojim pamäťovým bunkám. To platí aj v prípade preočkovania, ak je interval dlhší ako 3 až 5 rokov - netreba celé očkovanie začínať odznova, stačí sa dať preočkovať 1 dávkou vakcíny proti KE.

V prípade, že KE prekoná osoba v strednom a staršom veku, predpokladaná imunita je dlhodobá. Prekonané ochorenie na KE v mladšom veku však nemusí byť zárukou celoživotnej imunity. Preto sa osobám, ktoré prekonali ochorenie v mladšom veku, odporúča po 20 až 30 rokoch od prekonania ochorenia kontrola hladiny protilátok v krvi a konzultácia s ošetrujúcim lekárom.

Vo všeobecnosti sa za kontraindikácie očkovania považujú najmä alergické reakcie na zložky konkrétnej vakcíny. Inaktivované vakcíny, ktoré neobsahujú živý oslabený mikroorganizmus, sa vo všeobecnosti môžu podávať simultánne. Medzi inaktivované očkovacie látky patria aj očkovacie látky proti COVID-19 aj očkovacie látky proti kliešťovej encefalitíde. 

Odporučili by sme počkať aspoň dva týždne po podaní očkovacej látky proti COVID-19 a následne začať očkovací cyklus proti kliešťovej encefalitíde alebo naopak. Dvojtýždňový odstup medzi očkovaniami má v prvom rade pomôcť odlíšiť prípadné vedľajšie príznaky jednotlivých vakcín.

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v zložení vakcíny na príbalovom letáku. 

Kontraindikáciou je ťažká precitlivenosť na vaječné a kuracie bielkoviny, ktorá môže u citlivých jedincov spôsobiť závažnú alergickú reakciu.

Očkovanie sa musí odložiť, ak osoba trpí stredne závažným alebo závažným akútnym ochorením (s horúčkou, ale aj bez nej).