Epidémia Eboly, Uganda 2022 - informácia k 17.11. 2022

Súčasná epidémia je prvým vypuknutím epidémie Eboly spôsobenej sudánskym vírusom v Ugande od roku 2012. Ministerstvo zdravotníctva v Ugande spolu s Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Afriku (WHO AFRO) potvrdili 20. septembra 2022 ohnisko epidémie Eboly spôsobenej sudánskym vírusom v oblasti Mubende v Ugande. Prvý prípad bol potvrdený 19. septembra 2022.

Epidémia Eboly spôsobená sudánskym vírusom prebieha aktuálne v siedmich oblastiach Ugandy: Jinja, Kampala, Kassanda, Kyegegwa, Masaka, Mubende a Wakiso. Oblasti Bunyangabu a Kagadi nehlásili prípady ochorenia od 24. septembra 2022, boli zo zoznamu aktuálne postihnutých oblastí vyradené.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) bolo k 17. novembru 2022 hlásených spolu 141 potvrdených prípadov ochorenia, z toho bolo 55 úmrtí. Pri ďalších 22 suspektných úmrtiach neboli odobraté vzorky. V 73 prípadoch prišlo k vyliečeniu. Z celkového počtu chorých bolo evidovaných 19 zdravotníckych pracovníkov, z toho sedem úmrtí.

Súčasné riziko pre občanov v rámci EÚ/EHP sa považuje celkovo za veľmi nízke, zatiaľ čo riziko pre občanov EÚ/EHP cestujúcich alebo žijúcich v postihnutých oblastiach Ugandy sa považuje za nízke.

WHO ako aj Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) situáciu dôkladne sledujú a vyhodnocujú. ÚVZ SR monitoruje epidemiologickú situáciu prostredníctvom európskeho systému včasného varovania a reakcie (EWRS).

Vo všetkých postihnutých oblastiach Ugandy prebieha epidemiologické vyšetrovanie podľa národných usmernení a zabezpečujú sa protiepidemické opatrenia.

Najnovšie informácie o aktuálnej situácii sú dostupné na webových stránkach:

Informácie o vírusovom ochorení Ebola ako aj odporúčania pre osoby cestujúce do/z postihnutých krajín sú dostupné na:

Vírusové ochorenie Ebola: Informácie pre cestovateľov (uvzsr.sk)