Vírusové ochorenie Ebola: Informácie pre cestovateľov

V súčasnosti prebieha epidémia Eboly spôsobená sudánskym vírusom v piatich oblastiach Ugandy - Bunyangabu, Kyegegwa, Kassanda, Kagadi a Mubende. Ohnisko epidémie bolo vyhlásené 20. septembra 2022. ÚVZ SR preto vydáva aktualizované informácie pre cestovateľov.

obrazok - ako sa šíri ebola (pdf, 22 kB)

 • Čo je Ebola?
  Ebola je zriedkavé, ale veľmi závažné vírusové ochorenie spôsobené vírusom Eboly, ktoré má vysokú mieru úmrtnosti (25 – 90 % v závislosti od typu vírusu). Väčšina ohnísk sa doteraz vyskytla v subsaharských krajinách, k najväčšiemu prepuknutiu Eboly prišlo v rokoch 2014 až 2016 v troch západoafrických krajinách (Guinea, Libéria a Sierra Leone) s viac ako 28 000 prípadmi a 11 000 úmrtiami. Prvé zdokumentované prepuknutie Eboly sa vyskytlo v roku 1976 v Konžskej demokratickej republike, v tom čase známej ako Zair.
 • Aké sú príznaky Eboly? 
  Klinicky sa ochorenie začína príznakmi podobnými chrípke. Príznaky sa často rýchlo vyvíjajú do závažného ochorenia s hemoragickými príznakmi. Klinické príznaky ochorenia sa prejavujú po dvoch až 21 dňoch od nakazenia, a to náhlym nástupom horúčky, bolesťami svalov a kĺbov, slabosťou, bolesťami hlavy a hrdla, po ktorých nasleduje hnačka (niekedy obsahujúca krv a hlien), nevoľnosť a vracanie. V ďalšom štádiu sa ochorenie prejavuje krvácaním z nosa, ďasien a kože, krvavým zvracaním a hnačkou s prímesou krvi, príznakmi zhoršenej funkcie obličiek a pečene. Môžu sa objaviť aj príznaky ako kožná vyrážka, zapálené hrdlo a ťažkosti s prehĺtaním. V laboratórnom náleze sa zistí nízky počet bielych krviniek, krvných doštičiek a zvýšené pečeňové enzýmy.
 • Ako sa môže človek nakaziť? 
  Vírus sa šíri v ľudskej populácii priamym kontaktom s krvou, sekrétmi, orgánmi alebo inými telesnými tekutinami infikovaných živých alebo mŕtvych osôb (napr. sliny, moč, zvratky)  alebo nepriamo pri kontakte s povrchmi a materiálmi (napr. posteľná bielizeň, oblečenie), ktoré sú kontaminované tekutinami infikovaných osôb. Ochorenie sa prenáša aj nechráneným pohlavným stykom s osobami, ktoré sa z choroby vyliečili, a to až tri mesiace po ich uzdravení. Ochorenie sa neprenáša bežným kontaktom na verejnosti s ľuďmi, ktorí nejavia známky ochorenia. Riziko infekcie sa považuje za nízke, ak sa prísne dodržiavajú príslušné preventívne opatrenia.
  Osoby sa môžu taktiež infikovať priamym kontaktom s krvou, orgánmi či telesnými tekutinami infikovaných zvierat (opice, netopiere, dikobrazy, antilopy).
 • Ako sa môžem chrániť pred infekciou Ebola? Aké sú odporúčania pre osoby cestujúce do postihnutých krajín? 
  • vyhýbajte sa priamemu kontaktu s krvou a telesnými tekutinami osôb (infikovaných pacientov alebo mŕtvych osôb) a s predmetmi, ktoré môžu byť kontaminované,
  • vyhýbajte sa kontaktu so živými alebo uhynutými voľne žijúcimi zvieratami a nekonzumujte ich mäso („bush meat“),
  • vyhýbajte sa nechránenému pohlavnému styku,
  • vyhýbajte sa miestam, kde by mohli žiť netopiere – napríklad jaskyne, odľahlé prístrešky či bane,
  • umývajte si ruky pravidelne mydlom alebo dezinfekčnými prostriedkami. Vírus Eboly účinne ničia mydlo, slnečné svetlo, vysoká teplota a sušenie. Na vysušených povrchoch alebo povrchoch vystavených slnečnému žiareniu prežije vírus len krátky čas. Dlhšie sa dokáže udržať v šatstve alebo materiáloch znečistených krvou či inými telesnými tekutinami.

   Je potrebné mať na pamäti, že v zdravotníckych zariadeniach (v krajinách s výskytom Eboly) je riziko nákazy vyššie. Cestovateľom preto odporúčame:
  • identifikovať vhodné možnosti zdravotnej starostlivosti v danej krajine,
  • uistiť sa, že cestovné poistenie zahŕňa zdravotnú evakuáciu (presun) v prípade akéhokoľvek ochorenia či úrazu, aby sa predišlo expozícii vírusu v miestnych zdravotníckych zariadeniach.
 • Aké sú odporúčania pre osoby, ktoré sa vracajú z postihnutých/rizikových krajín? 
  • ak sa u vás v období niekoľkých týždňov po návrate z krajiny, kde sa ochorenie vyskytuje, objaví horúčka, nevysvetliteľná únava, hnačky, zvracanie, nevysvetliteľné krvácanie, silné bolesti hlavy, odporúča sa preventívne vyhľadať lekársku starostlivosť a informovať lekára o vašej cestovateľskej anamnéze. Symptómy môžu byť podobné aj iným infekciám, ako napríklad malária, ktorá si rovnako vyžaduje okamžité poskytnutie zdravotnej starostlivosti,
  • ak ste boli priamo vystavení telesným tekutinám živých alebo mŕtvych infikovaných osôb alebo zvierat, alebo ste mali nechránený pohlavný styk s vyliečeným pacientom, vyhľadajte zdravotnú starostlivosť so zdieľaním informácie o vašej cestovateľskej anamnéze,
  • pred návštevou zdravotníckeho zariadenia telefonicky kontaktujte zdravotnícke zariadenie, aby si zdravotnícky personál mohol ešte pred vaším ošetrením/prijatím zaobstarať osobné ochranné pomôcky.

Cestovatelia by sa mali riadiť odporúčaniami národných orgánov pre cestovanie do postihnutých krajín a sledovať upozornenia a odporúčania pred cestou na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

 • Aká je liečba? 
  Liečba je podporná, zameraná na zmiernenie symptómov a na prevenciu ďalších komplikácií. Pacientom sa podáva podporná starostlivosť, rehydratácia perorálnymi alebo intravenóznymi roztokmi. V súčasnosti sa hodnotí celý rad liečebných postupov, vrátane krvných produktov, imunitných terapií a liekových terapií, ktoré zlepšujú celkový stav pacienta. Koncom roka 2020 boli americkými úradmi schválené dve monoklonálne protilátky na liečbu infekcie Ebola vírusom Zaire u dospelých a detí.
 • Očkovanie 
  Existujú dve licencované vakcíny proti Ebole vo svete. V novembri 2019 získala licenciu vakcína Ervebo od Európskej liekovej agentúry. Úrady Spojených štátov amerických udelili licenciu na vakcínu v decembri 2019. Odvtedy vakcínu schválili aj Burundi, Stredoafrická republika, Konžská demokratická republika, Ghana, Guinea, Rwanda, Uganda a Zambia. Vakcína je bezpečná a chráni proti kmeňu Zaire Ebolavirus.

  V máji 2020 Európska lieková agentúra odporučila udeliť povolenie na uvedenie na trh druhej vakcíne podávanej v dvojdávkovej schéme s názvom Zabdeno (Ad26.ZEBOV) a Mvabea (MVA-BN-Filo) pre osoby od 1 roka a staršie. Vakcína sa podáva v dvoch dávkach, prvá dávka Zabdeno, druhá dávka Mvabea v intervale 8 týždňov. Pre osoby s vysokým rizikom infekcie je odporúčaná ako booster dávka Zabdeno.

  Zatiaľ neexistujú žiadne licencované vakcíny proti sudánskemu kmeňu ebolavírusu, prebiehajú klinické skúšky k vakcínam, ktoré čakajú na regulačné schválenia od ugandskej vlády.
 • Aká je epidemiologická situácia vo svete? 
  Aktuálnu situáciu dôkladne monitoruje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ako aj Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Situáciu sleduje aj Výbor pre zdravotnú bezpečnosť (HSC) pri Európskej komisii. ÚVZ SR epidemiologickú situáciu monitoruje prostredníctvom európskeho systému včasného varovania a reakcie (EWRS). Podľa ECDC je v súčasnosti nízko pravdepodobné, že občania EÚ/EHP cestujúci alebo žijúci v postihnutých oblastiach Ugandy budú vystavení vírusu Eboly, ak budú dodržiavať odporúčané preventívne opatrenia. Dôležité je, aby sa zvýšila informovanosť zdravotníckych pracovníkov o vývoji situácie a o možných príznakoch ochorenia spôsobeným vírusom Eboly u ľudí, ktorí sa vracajú do svojej krajiny.

  WHO a ECDC v súčasnosti neodporúčajú žiadne obmedzenia cestovania do Ugandy a/alebo obchodu s ňou, odporúčajú zamerať sa na výstupný skríning v krajinách pôvodu. Vzhľadom na súčasnú situáciu v Ugande je potrebné zvýšiť na úrovni EÚ ostražitosť, zabezpečiť koordináciu a jednotný prístup v rámci EÚ.

  V súčasnosti prebieha epidémia Eboly spôsobená sudánskym vírusom v piatich oblastiach Ugandy - Bunyangabu, Kyegegwa, Kassanda, Kagadi a Mubende. Ohnisko epidémie bolo vyhlásené 20. septembra 2022, pričom prvý prípad bol potvrdený 19. septembra 2022.  Z piatich okresov Ugandy bolo k 19. októbru 2022 hlásených 64 potvrdených prípadov, z toho bolo 25 úmrtí. Pri ďalších 20 suspektných úmrtiach neboli odobraté vzorky. 25 prípadov je vyliečených. Medzi prípadmi bolo evidovaných 11 zdravotníckych pracovníkov, z toho päť úmrtí. Súčasná epidémia je prvým vypuknutím epidémie Eboly spôsobenej sudánskym vírusom v Ugande od roku 2012. Sudánsky vírus bol prvýkrát hlásený v južnom Sudáne v júni 1976, odvtedy sa pravidelne objavoval. Doteraz bolo hlásených sedem ohnísk spôsobených sudánskym vírusom, štyri ohniská v Ugande a tri ohniská v Sudáne. WHO neodporúča žiadne obmedzenia cestovania do Ugandy a obchodu s ňou na základe dostupných informácií o súčasnej epidémii.

  Epidémia Eboly, ktorá postihla oblasť Butanuka, zónu Beni a provinciu Severné Kivu v Demokratickej republike Kongo, bola Ministerstvom zdravotníctva Konžskej demokratickej republiky dňa 27. septembra 2022 vyhlásená za ukončenú. V súlade s odporúčaniami WHO bolo vyhlásenie 42 dní (dvojnásobok maximálnej inkubačnej doby pre infekcie vírusom Ebola) po pohrebe posledného a jediného potvrdeného prípadu. Prepuknutia Eboly v Konžskej demokratickej republike sa opakujú a nie sú neočakávané, keďže vírus je prítomný vo zvieracích rezervoároch v krajine. Išlo o v poradí 15. ohnisko Eboly v krajine od roku 1976 a siedme prepuknutie Eboly v krajine od roku 2018. Predchádzajúce prepuknutie v krajine, pri ktorom boli potvrdené štyri prípady a päť úmrtí v provincii Equateur, bolo vyhlásené za ukončené 4. júla 2022. Posledné ohnisko v zóne Beni bolo vyhlásené za ukončené dňa 16. decembra 2021. Riziko opätovného výskytu Eboly v Konžskej demokratickej republike v budúcnosti nemožno vylúčiť. V súvislosti s týmto ohniskom neboli hlásené žiadne prípady importované do iných krajín. WHO na základe aktuálnej epidemiologickej situácie neodporúča žiadne obmedzenie cestovania do Konžskej demokratickej republiky alebo obchodu s ňou.

Najnovšie informácie o aktuálnej situácií sú dostupné na webových stránkach:

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), 2022
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), 2022