Ďalšie dôležité informácie ku COVID-19

V prípade, ak potrebujete k ochoreniu viac autorizovaných informácií, nájdete ich na stránke COVID-19