COVID-19

COVID-19 výrazne zasiahol do života každého podnikateľa. V súčasnosti sa toto ochorenie javí byť na ústupe.

Nové varianty a subvarianty predstavujú menšie zdravotné riziko pre zamestnancov, ako to bolo pred rokom. Situácia sa ale môže dynamicky meniť príchodom nového variantu. Stále sú platné niektoré regulácie týkajúce sa podnikateľského prostredia.

Položky nasledujúceho menu sú odkazmi na informácií o COVID-19, ktoré sú aktuálne relevantné pre podnikateľa.

Ďalšou možnosťou je priamo vstup do sekcie venovanej  COVID-19