Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom (RÚVZ ZH)

má územnú pôsobnosť pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom.

RÚVZ ZH je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je MUDr. Eva Striežová.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v pôsobnosti RÚVZ ZH za 6. týždeň 2024

Epidemiologická situácia v pôsobnosti RÚVZ ZH za 6. týždeň 2024

V 6. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Žiar nad Hronom hlásených 857 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 1929,1/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu ARO o 9,31 %. Z nich chrípke podobných ochorení (CHPO) bolo 52, t.j. chorobnosť 117,1/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu CHPO o 8,33 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 15 19 ročných – 151 ochorení, t.j. chorobnosť 7844,2/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola  vo vekovej skupine 15-19  ročných – 10 ochorení, t.j. chorobnosť 408,5/100 000 obyvateľov.

V okrese Žarnovica bolo v 6. kalendárnom týždni hlásených 529 ARO, t.j. chorobnosť 2116,8/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu ARO o 2,40 %. Z nich CHPO bolo 56, t.j. chorobnosť 224,1/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu CHPO o 93,10 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 5 ročných – 116 ochorení, t.j. chorobnosť 7896,5/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 6-14 ročných –13 ochorení, t.j. chorobnosť 633,8/100 000 obyvateľov.

V okrese Banská Štiavnica bolo v 6. kalendárnom týždni hlásených 453 ARO, t.j. chorobnosť 2913,0/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu ARO o 28,69 %. Z nich CHPO bolo 59, t. j. chorobnosť 379,4/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu CHPO o 59,46 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 5 ročných – 114 ochorení, t.j. chorobnosť 12486,3/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 20-59 ročných – 41 ochorení, t.j. chorobnosť 473,7/100 000 obyvateľov.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo hlásené v 1 základnej škole v okrese Žiar nad Hronom.

Vírus chrípky A bol potvrdený v 5 prípadoch v okrese Žiar nad Hronom, v 2 prípadoch v okrese Žarnovica a v 1 prípade v okrese Banská Štiavnica.

Komplikácie neboli hlásené.

Lokálne epidémie neboli zaznamenané.

 

MUDr. Eva Striežová
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom

<- SPÄŤ