Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Trebišov za 38. kalendárny týždeň 2023

V 38. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 606 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 1578,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 79,28%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5062,4/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 75 osôb, čo predstavuje 12,37 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (74). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (1) a pneumónie (0).

Ochorenia hlásilo 39 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 36 % všeobecných  lekárov pre dospelých. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 38. kalendárnom týždni 2023 hlásených 82 ochorení (chorobnosť 213,6/100 000 osôb), čo predstavuje 13,53% z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť nárast o 192,85 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (499,1/100 000). 

V 38. kalendárnom týždni 2023 nebolo hlásené laboratórne potvrdené ochorenie 
na chrípku typu A a ani ochorenie vyvolané RS vírusom.   

V 38. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 47 pozitívnych vzoriek na ochorenie  COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR a antigénovými testami, čo je o 176,47 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.


MUDr. Terézia Konevičová, MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trebišove