Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 7. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 7. kalendárny týždeň 2024

Okres Rimavská Sobota

 • V 7. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 1869 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 2801,7/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenala pokles o 26,7%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu 6027,0/100 000 obyvateľov. 
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 84 prípadoch s 4,5% zo všetkých ARO. 
 • V 7. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 371 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 556,7/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenala pokles o 32,3%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0 - 5 ročných 1128,9/100 000.
 • Ochorenia hlásilo 92% všeobecných lekárov pre deti a dorast 79% všeobecných lekárov pre dospelých. 
 • V 7. kalendárnom týždni 2024 sme nehlásili ochrenie na Covid-19. 
 • V 7. kalendárnom týždni vo VN Rimavská Sobota z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných ochorení je zákaz návštev na Detskom a Chirurgickom oddelení.
 • V 7. kalendárnom týždni 2024 v okrese Rimavská Sobota uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO bol prerušený výchovno - vzdelávací proces v jednej strednej a v jednej základnej škole.


Okres Revúca        

 • V 7. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 885 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 2644,8/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenala vzostup o 11,2%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 15 – 19 ročných, kde dosiahla hodnotu 3997,1/100 000 obyvateľov.  
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 18 prípadoch s 2,0% zo všetkých ARO. 
 • V 7. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 222 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 663,4/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenala vzostup o 48,7%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0 - 5 ročných 747,6/100 000.
 • Ochorenia hlásilo 86% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 88% všeobecných lekárov pre dospelých.
 • V 7. kalendárnom týždni 2024 sme nehlásili žiadne ochorenie Covid-19. 
 • V 7. kalendárnom týždni 2024 v NsP n. o. Revúca z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných ochorení je  zákaz návštev v celej nemocnici.
 • V 7. kalendárnom týždni 2024 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese Revúca prerušiť výchovno - vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani v školskom zariadení.

        


       Oddelenie Epidemiológie
       Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
       so sídlom v Rimavskej Sobote