Termíny skúšok odbornej spôsobilosti

Preskúšanie bude prebiehať v zasadacej miestnosti (číslo dverí 214) na druhom poschodí budovy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade na Zdravotníckej ulici 3525/3 v Poprade v uvedených termínoch.

Termín skúšky si aktuálne skontrolujte na tejto stránke, môže sa stať, že z vážnych organizačných dôvodov bude konkrétny termín zrušený, prípadne zmenený.