Konzultačné a poradenské služby

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, Slovenská ul. 13, 940 30 Nové Zámky v súlade s Uznesením vlády SR č. 51/2019 úloha B.9 – zefektívniť výkon konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR poskytuje konzultácie a poradenstvo podnikateľským subjektom a verejnosti v rámci svojej pôsobnosti a činnosti.

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok - Piatok
07:30 - 11:30 | 12:30 - 15:30

Úradné hodiny pre podateľňu a pokladňu

08:00 - 11:30 | 12:30 - 14:00

Osobne na adrese:
Budova RÚVZ – Slovenská ul. 13, 940 30 Nové Zámky
 

Telefonicky alebo e-mailom:

 

Regionálny hygienik, G.T. služobného úradu: 035/ 6400992, 6912255

MUDr. Juraj Benko, 0903 464 532, nz.benko@uvzsr.sk

 

Zástupca reg. hygienika a G.T. služobného úradu: 035/ 6400997, 6912185

RNDr. Eva  Matušková, 0907 358 179, nz.matuskova@uvzsr.sk

Erika  Pinkeová -sekretariát, 035/ 6912383, nz.pinkeova@uvzsr.sk                                                                                              

Tibor Pinteš - informatika, 035/ 6912615, nz.pintes@uvzsr.sk

 

Vedúca osobného úradu a právneho odd.: 035/ 6912619  

JUDr. Drahomíra Gancznerová, 0907 989 229 ​​​​​, ​​nz.osurad@uvzsr.sk

Mgr. Diana Gogolová, 035/ 6912164, nz.gogolova@uvzsr.sk

 

Vedúci odd. hygieny životného prostredia a zdravia: 035/ 6912440

Mgr. Martina Dikanová,0905 345 892, nz.dikanova@uvzsr.sk

Jarmila Sviteková, 035/ 6912394, nz.svitekova@uvzsr.sk

Adela Miškovičová, 035/ 6912340, nz.miskovicova@uvzsr.sk

Ing. Marek Sádovský, 035/ 6912394​​​​​​, ​nz.sadovsky@uvzsr.sk

Marta Horváthová, 035/ 6912340, nz.horvathova@uvzsr.sk

 

Vedúca odd. hygieny detí a mládeže: 035/ 6912185

RNDr. Eva Matušková, 0907 358 179, nz.matuskova@uvzsr.sk

Bc. Katarína Bohošová, 035/ 6912285, nz.bohosova@uvzsr.sk

Mgr. Martina Černáková, 035/6912285, nz.cernakova@uvzsr.sk

 

Vedúca odd.hygieny výživy a predmetov bežného užívania: 035/ 6912656     

MVDr. Janka Bogdánová, MPH, 0918 883 787, nz.bogdanova@uvzsr.sk

Ing. Ingrid Jaššová, 035/ 6912880, nz.jassova@uvzsr.sk

Mgr. Beáta Farkaš, 035/ 6912880,  nz.bea.aggova@uvzsr.sk

Melánia Žatková, 035/ 6912692,  nz.zatkova@uvzsr.sk

Mgr.Angelika Zimmermannová, 035/ 6912880, nz.zimmermannova@uvzsr.sk

 

Vedúci odd. epidemiológie:  035/ 6400997, 035/ 6912194

MUDr.Juraj Benko, 0903 464 532, nz.epid@uvzsr.sk , nz.benko@uvzsr.sk

PhDr. Andrea Baloghová, 035/ 6912740, nz.baloghova@uvzsr.sk

Mgr. Timea Birkušová, 035/6912623, nz.birkusova@uvzsr.sk

Mgr. Simona Dančeková, 035/6912363, nz.dancekova@uvzsr.sk

Mgr. Lívia Lapšanská, 035/6912295, nz.lapsanska@uvzsr.sk

Slavomíra Korytárová, 035/ 6912295, nz.korytarova@uvzsr.sk

Mária Ferusová, 035/ 6912363,  ​​​​nz.ferusova@uvzsr.sk

 

Vedúca odd. preventívneho pracovného lekárstva: 035/ 6912484                                      

Mgr. Monika Peťovská, 0905 345 783,  nz.petovska@uvzsr.sk                                                              

Ing. Ľubica Šulková, 035/ 6912757, nz.sulkova@uvzsr.sk

Ing. Mária Kraslanová, 035/ 6912690, nz.kraslanova@uvzsr.sk

MUDr. Dominika Zemanová, 035/6912484, nz.zemanova@uvzsr.sk

 

Vedúci oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu: 035/6912204

Mgr. Klaudia Stehlová, 035/6912204, nz.stehlova@uvzsr.sk

Ingrid Kianeková, 035/ 6912209, nz.kianekova@uvzsr.sk

Júlia Holbová, 035/6912502, nz.holbova@uvzsr.sk